Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale Aktivitetsmidler Sak til årsmøte i Sola Idrettsråd 17.februar 2011 Revidert etter vedtak i årsmøte SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale Aktivitetsmidler Sak til årsmøte i Sola Idrettsråd 17.februar 2011 Revidert etter vedtak i årsmøte SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale Aktivitetsmidler Sak til årsmøte i Sola Idrettsråd 17.februar 2011 Revidert etter vedtak i årsmøte SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no

2 Arbeidsgruppen har bestått av: Arne Gravdal, Sola Golfklubb Inger Danielsen, Havdur IL Wilhelm Trodahl, Sola Idrettsråd Sverre Morten Andreassen, Sola Idrettsråd SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no

3 LA-midler og definisjoner/retningslinjer Aktivitet - Kulturdept. def: ” Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.” (ref: brev fra KKD 3.juni 2010) Dette tolkes dithen at det må gjelde både organisatorisk og fysisk aktivitet. Idrettsrådene er ansvarlige for fordelingen av midler i sine respektive kommuner og skal følge dept. retningslinjer og ivareta lokale behov SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no

4 LA-midler og definisjoner andre kriterier 1.Lag og foreninger trenger ikke opplyse om angjeldende medlemsmasse da dette allerede er registrert gjennom søknad om kommunalt tilskudd. 2. Tiltak for funksjonshemmede og andre grupper (Gir maks. 2 poeng). Er spesielle tilrettelagte tiltak for funksjonshemmede og andre grupper med spesielle behov, eksempelvis mennesker med hemninger i forhold til det å utøve en idrett, mennesker med annen etnisk opprinnelse, mennesker med fysiske og psykiske lidelser. 3. Tiltak gjennom Idrettskoler (Gir maks. 2 poeng). Idrettsskole er en skole godkjent av Norges Idrettsforbund. Skolen skal være et åpent tilbud til barn til og med det året de fyller 12 år. Den skal dekke minst tre idretter i løpet av ett år, og skal representere et variert tilbud som følger årstidene. Aktiviteten skal ha en varighet på 20 uker eller mer gjennom ett år. 4. Tiltak for å beholde ungdom i klubben, utover det å drive med den spesifikke idrettsgren (Gir maks. 2 poeng). Er trener- og lederutdanningstiltak, kurstilbud og sosiale arrangement som kan bidra til at ungdom beholdes i klubben. 5. Likestillingstiltak (Gir maks. 2 poeng). Er tiltak for å inkludere begge kjønn i idrett. SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no

5 LA-midler og definisjoner andre kriterier 6. Tilbud for andre enn lagets medlemmer (Gir maks 2 poeng). Er tilbud til barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett.. Det kan være sosiale tilstelninger for å øke den sosiale tilhørigheten for andre enn bare lagets medlemmer. Dette kan være faste eller sporadiske arrangement. Hensikten med slike tiltak må imidlertid være å øke interessen for fysisk aktivitet. 7. Arrangementer/turneringer (Gir maks 2 poeng) Arrangement og turneringer arrangert av laget eller sammen med andre lag, større regionale og nasjonale arrangement, spesielle klubbdager. SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no

6 LA-midler og poengtildeling andre kriterier POENGTILDELING Kriteriene 2-7 gir maksimum 2 poeng. De kriterier som Kulturdepartementet har understreket skal ivaretas, vektes likt med andre kriterier. Dette gjelder ”integrering”, ”likestilling” og ”tilbud til andre enn klubbens medlemmer”. Idrettsrådet har også hensyntatt de fleste av NIF sine anbefalinger (idrettsskoler, trener- og lederutdanningstiltak, funksjonshemmede). Ved vurdering av poengtildeling: 1 poeng: angivelse av konkrete tiltak 2 poeng: en beskrivelse av omfang der det bør fremgå innhold og hyppighet av tiltak, og hva målet med tiltaket er, gir ett ekstrapoeng. SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no

7 LA-midler og poengberegning medlemmer SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no

8 LA-midler og prosess Prosess kan være som følger: a) utsendelse av brev og mal søknad. Dette skal være i form av e-post med link til hjemmeside Sola Idrettsråd (SI). Alle lag må legge revidert årsregnskap fra siste år samt annen dokumentasjon ved søknad. Utsendelse i midten av mai med frist til 1.6. b) arbeidsgruppe fra SI behandler søknader og tildeler poeng - ferdigbehandlet til 30.6. c) innstilling fra arbeidsgruppe legges frem for styret i Sola Idrettsråd i august og vedtas der d) søknad sendes til Rogaland Idrettskrets (RIK) - umiddelbart etter styremøte SI e) godkjennelse fra RIK f) NIF utbetaler midler direkte til lagene/foreningene - en gang i september/oktober Prosess kan skyves på hvis det er hensiktsmessig SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no

9 LA-midler - annet Fordelingsnøkkel: basert på relativ andel poeng. Ved å benytte en relativ andel poeng vil alle lag og foreninger få tildelt midler i forhold til det antall poeng de har oppnådd. Det vil være den mest rettferdige måten å fordele midlene på. Minstetildeling Lag som ikke har søkt om LA-midler, men er registret med medlemmer på klubben.online blir tildelt 1000 kr (minstetildeling) Distribusjon av informasjon: All informasjon legges på hjemmesiden til Sola Idrettsråd med link til søknadsskjema. SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no


Laste ned ppt "Lokale Aktivitetsmidler Sak til årsmøte i Sola Idrettsråd 17.februar 2011 Revidert etter vedtak i årsmøte SOLA IDRETTSRÅD www.solaidrett.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google