Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Representantskapsmøte Norges Råfisklag Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Tromsø 26. mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Representantskapsmøte Norges Råfisklag Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Tromsø 26. mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Representantskapsmøte Norges Råfisklag Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Tromsø 26. mai 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid

3 Understreker behovet for utvikling av rammevilkår som gjør næringen konkurransedyktig og lønnsom. Markedets betydning Globaliseringen Behovet for omstilling i næringen Stortingsmelding om marin næringsutvikling

4 Verdier fra havet – Norges framtid Norsk eksport av sjømat i 2004 28,2 mrd kroner (+2 mrd NOK +7,5 %) 2 millioner tonn (-7,5 %) © EFF, Datakilde=SSB 2004 – et bedre år!

5 Verdier fra havet – Norges framtid Utfordringene Vi må øke verdiskapingen og styrke inntjeningen! Foto: Hugo Lande Foto: Corbis/Scanpix Mer lønnsomhet ut av hver kilo fisk Identifisere og utvikle nye råstoffkilder Utvikle nye markeder og få innpass i nye markedssegmenter Fremelske en næringsstruktur som er fleksibel og tilpasset strukturen i våre viktigste markeder

6 Verdier fra havet – Norges framtid Regjeringens visjon er en bærekraftig marin næring bestående av lønnsomme og omstillingsdyktige foretak med høy innovasjons- og nyskapingsevne. En marin næring som sammen med annen næringsvirksomhet bidrar til å utvikle robuste og levedyktige kystsamfunn. En næring som er i stand til å konkurrere i det internasjonale markedet. Foto: Fiskeriforskning

7 Verdier fra havet – Norges framtid Hensynet til primærleddet – til dere fiskere – ligger imidlertid solid forankret også i vårt nye perspektiv. Fra et råvare- og fangstperspektiv til et forbruker- og markedsperspektiv Bedre konkurranseevnen i et globalt perspektiv Balanse mellom produksjonskapasitet og ressursuttak Helhetlig verdikjedeperspektiv, med blikket rettet mot kunder og forbrukere Foto: EFF Nytt fokus – et paradigmeskifte Foto: EFF

8 Verdier fra havet – Norges framtid Ny politikk Verdiskaping finner sted i det øyeblikk forbrukeren gjør sitt valg. Regjeringen legger vekt på markedets rolle og innflytelse, og på forbrukeren som premissleverandør. Foto: Halvard Wensel, FKD

9 Verdier fra havet – Norges framtid

10

11 Hvordan kan Råfisklaget bidra til økt verdiskaping? Råfisklovens formål Råfisklagets ansvar er ikke kun størst mulig verdiskaping for fiskerne, men for hele næringen!

12 Verdier fra havet – Norges framtid

13 Førstehåndsomsetning Sem-erklæringen: råfiskloven skal bestå samtidig som det skal legges til rette for langsiktige leveringsavtaler Fleksibilitet mht omsetningsformer er viktig Råfisklaget har tatt denne utfordringen!

14 Verdier fra havet – Norges framtid Langsiktige leveringsavtaler Har vært diskutert siden Moxnessutvalget på begynnelsen av 90-tallet Vi har initiert et prøveprosjekt mellom salgslagene og industrien Formålet er å teste ut om/hvordan dette kan bidra til økt verdiskaping Prosjektet skal evalueres i 2007

15 Verdier fra havet – Norges framtid Levendelagring av fisk Markedet vil i økende grad ha ferske produkter Kan bli et viktig bidrag til jevnere råstoffleverenser Kvalitet Pris Nytt regelverk skal være på plass i august

16 Verdier fra havet – Norges framtid Prøveprosjekt med ferskfiskauksjon Har skapt mye debatt Kritikk fra kjøpersiden – frykt for at det beste råstoffet forsvinner fra lokalsamfunnet Men; det er viktig å prøve nye omsetningsformer! Større utredning om sammenhengen mellom omsetningsformene og verdiskapingen

17 Verdier fra havet – Norges framtid Meklingsinstans Salgslagene, FHL og NSL er oppfordert til å etablere en toårig prøveordning Mekling på pris Næringen har selv ansvar for utforming, oppnevning og finansiering Salgslagene og NSL er positive FHL har sagt nei fordi de ikke får med oppgjørsregler

18 Verdier fra havet – Norges framtid Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Representantskapsmøte Norges Råfisklag Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Tromsø 26. mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google