Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SWOT - Sjømat Fortrinn (Styrker)Muligheter  Tradisjonell fiskerinæring med fleksibel flåte og omstillingsdyktige aktører. Industriell satsing på enkeltprodukt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SWOT - Sjømat Fortrinn (Styrker)Muligheter  Tradisjonell fiskerinæring med fleksibel flåte og omstillingsdyktige aktører. Industriell satsing på enkeltprodukt."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 SWOT - Sjømat Fortrinn (Styrker)Muligheter  Tradisjonell fiskerinæring med fleksibel flåte og omstillingsdyktige aktører. Industriell satsing på enkeltprodukt (f. eks krabbe)  Ledende lakseindustri med store volum og kompetanse på eksportrettet produksjon  Etablerte aktører og stort oppdrettspotensial for nye arter som blåskjell og marin fisk  Sterke fagmiljø knyttet til hele verdikjeden (Sintef; NTNU, HiST osv)  Konsumentene har generelt stort fokus på sunn mat – i så måte stiller sjømaten i en særklasse!  Økende etterspørsel etter sjømat nasjonalt og internasjonalt  Stabil og god råstofftilførsel for alle som måtte ønske å starte mer ”avansert” eller mer nisjerettet matproduksjon  Økende bevissthet rundt trøndersk mat (Oi!). Mulighet for at stor satsing på kortreist mat og gårdsmat kan være med å bane vei mht konsumentpreferanser, distribusjon og lignende  Et økende antall bedrifter som satser og lykkes på hjemmemarkedet og relativt nære eksportmarkeder Utfordringer (Svakheter)Trusler  Få aktører og dermed sårbar fiskerinæring  Liten balanse mellom oppdrettsfiskens hjemmemarked og eksportmarked – hjemmemarkedet blir lite interessant for etablere aktører  Produkter med stort krav til ferskhet – ofte større verdi jo mindre bearbeidingsgrad  Lite hjemmemarked og store distribusjonsutfordringer  Relativt svake fellesorgan mht næringsutvikling, markedsføring og identitetsutvikling  Liten kunnskap om næringens grunnleggende utfordringer hos politikere, virkemiddelapparat og opinion.  Sårbar for handelspolitiske hindre. Gir lite handlingsrom for fellestiltak finansiert av det offentlige  Problemstillinger knyttet til omdømme og image som påvirker rekruttering


Laste ned ppt "SWOT - Sjømat Fortrinn (Styrker)Muligheter  Tradisjonell fiskerinæring med fleksibel flåte og omstillingsdyktige aktører. Industriell satsing på enkeltprodukt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google