Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 SWOT - Sjømat Fortrinn (Styrker) Muligheter Utfordringer (Svakheter)
Tradisjonell fiskerinæring med fleksibel flåte og omstillingsdyktige aktører. Industriell satsing på enkeltprodukt (f. eks krabbe) Ledende lakseindustri med store volum og kompetanse på eksportrettet produksjon Etablerte aktører og stort oppdrettspotensial for nye arter som blåskjell og marin fisk Sterke fagmiljø knyttet til hele verdikjeden (Sintef; NTNU, HiST osv) Konsumentene har generelt stort fokus på sunn mat – i så måte stiller sjømaten i en særklasse! Økende etterspørsel etter sjømat nasjonalt og internasjonalt Stabil og god råstofftilførsel for alle som måtte ønske å starte mer ”avansert” eller mer nisjerettet matproduksjon Økende bevissthet rundt trøndersk mat (Oi!). Mulighet for at stor satsing på kortreist mat og gårdsmat kan være med å bane vei mht konsumentpreferanser, distribusjon og lignende Et økende antall bedrifter som satser og lykkes på hjemmemarkedet og relativt nære eksportmarkeder Utfordringer (Svakheter) Trusler Få aktører og dermed sårbar fiskerinæring Liten balanse mellom oppdrettsfiskens hjemmemarked og eksportmarked – hjemmemarkedet blir lite interessant for etablere aktører Produkter med stort krav til ferskhet – ofte større verdi jo mindre bearbeidingsgrad Lite hjemmemarked og store distribusjonsutfordringer Relativt svake fellesorgan mht næringsutvikling, markedsføring og identitetsutvikling Liten kunnskap om næringens grunnleggende utfordringer hos politikere, virkemiddelapparat og opinion. Sårbar for handelspolitiske hindre. Gir lite handlingsrom for fellestiltak finansiert av det offentlige Problemstillinger knyttet til omdømme og image som påvirker rekruttering


Laste ned ppt ""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google