Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– Løsningen er kunnskap: Verdiskaping – hvem, hva hvor? Et innovativt Nord-Norge Markedsinnovasjon er og merke- varebygging i Nord-Norge; hvordan få det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– Løsningen er kunnskap: Verdiskaping – hvem, hva hvor? Et innovativt Nord-Norge Markedsinnovasjon er og merke- varebygging i Nord-Norge; hvordan få det."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 – Løsningen er kunnskap: Verdiskaping – hvem, hva hvor? Et innovativt Nord-Norge Markedsinnovasjon er og merke- varebygging i Nord-Norge; hvordan få det til? Næringsrettet design som strategisk virkemiddel Verdiskaping i Nord-Norge

3 Næringsrettet design ”Designprosesser som styrker bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne” –Industridesign •Produktdesign, transportdesign, offentlig design –Kommunikasjonsdesign •Grafisk design –Interaksjonsdesign •Digitale medier ” God design skal fremheve og støtte opp under de underliggende kvalitetene og bidra til økt salg, bedre markedsadgang og høyere pris

4 ”Nord-Norge er dårligst på design” April 2004:

5 ”Nord-Norge er dårligst på design” April 2004: •Vi skapte en attraktiv høyere designutdanning •Vi utviklet en rekke konkurransedyktige fagmiljø •Vi fikk flere krevende og attraktive kunder •Vi fokuserte positivt på mulighetene i Nord-Norge September 2011:

6 Design har mange verdier Design påvirker drift og lønnsomhet i organisasjonen på mange nivå og dimensjoner: –Økt omsetning –Økt pris –Økt innsikt og kompetanse –Reduserte kostnader –Grunninvesteringer i grafisk profil –Økt stolthet og engasjement –Større gjenkjenning –Identitetsbærer

7 … og det nytter! •Bedrifter som satser på industridesign har dobbelt så høyt resultat pr sysselsatt som andre •Bedrifter som satser på design har bedre resultat enn de som ikke gjør det •”Vår satsing på design har helt klart bidratt til å skape ny stolthet for alle oss i bedriften!” (Rist, Lofotprodukt) •40 % av foretakene som satset på design fikk høyere salg, 27 % økte sine markedsandeler og 20% fikk nye markeder •Selskapene som satset på design slo aksjeindeksen med 200 % i perioden 1994-2003

8 Industridesign  Helhetlig løsning som tar hensyn til miljø, materialforbruk, produksjonsvennlighet og funksjon  Skal appellere både materielt og emosjonelt  Formidle verdier  Differensiere markedsmessig  Funksjonalitet  Holdbarhet - mer enn estetikk

9 Verktøy for skiglede  3 år med produktutvikling - 5 generasjoner med prototyper  Avgjørende samarbeid med industridesigner  Ideen er optimal kraftoverføring sko->ski  Et solid, røft og funksjonelt design – skal se ut som det den er: Et verktøy  Fra Narvik til Europa og USA  Langsiktig målsetning på en markedsandel på 15 – 20 %

10 Gamle tradisjoner i ny drakt - Vi måtte gjøre noe for å bli mer synlig i kjøttdisken når vi bare har 4-5-6 sekunder til å friste kunden •Tok kontakt med Norsk Designråd og startet samarbeidet med nordnorske designere for å sikre lik kulturell forståelse og geografisk forankring •Ville ha nytt pakningsdesign men endte opp med en total omprofilering •Å akseptere en ny logo gjorde litt vondt, her ble tante Aslaug viktig. •Mange positive tilbakemeldinger, vårt omdømme synes å være styrket -Og så det store spørsmålet: Ville det gode renomméet forsvinne i et nytt design? - Historien om en vellykket designprosess

11 Å selge vann i Norge – naturstridig, naturlig eller designet for suksess? Vann = generisk produkt merkevare  Designet skal gi identitet - Sosial identitet, eierskap og opphav  Designet skal differensiere - Produksjonsprosesser, underleverandører, innsatsfaktorer –Vi drikker over 90 millioner liter kjøpevann i Norge pr år!

12 Potensialet for norske sjømatprodukter •Forskjellige markeder – ulik betydning av design –Fisk i kasser går rett ut i butikk – design er viktig –Fisk på paller er innsatsfaktorer hos andre – emballasjen har primært en funksjonell oppgave •Når vi selger ut Norsk Sjømat som råvarer og halvfabrikata er det andre som henter ut merverdien av gode norske råvarer •- Det handler om hvor langt fremme i verdikjeden man vil være •Det ligger en stor oppside for norsk fiskeindustri i satsing på design Merkevaren Norsk Sjømat = unike oppvekstvilkår, tradisjon og kultur og bærekraftig produksjon Vellykket trekantsamarbeid i Japan. Seiyu + Lerøy + EFF

13 Også sterke merkevarer trenger fornyelse

14 Nordnorsk designsatsing

15 Interaksjonsdesign •Når det er enkelt for kunden å få tilfredsstilt sitt informasjonsbehov, blir resultatet oftere et salg for bedriften –Brukervennlighet –Tilgjengelighet –Forutsigbarhet –Funksjonalitet –Identitetsbærer –Teknisk stabilitet –No nonsense

16 Design i nord Skal fange opp og motivere alle nordnorske bedrifter og enkeltpersonersom kan ha behov for designrettede tjenester. Gjennomføres med innledende miniseminar som følges opp med workshops og kundemøter. Alle bedrifter kan ta kontakt med Design i Nord til å få utarbeidet en oppdragsbeskrivelse/designbrief som grunnlag for valg av designer og som grunnlag for søknad til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge behandler alle søknader lokalt Designtjenester: Grafisk design/profilering, industridesign, kommunikasjonsdesign. Eies av Innovasjon Norge i Nordland, Troms og Finnmark med samme nedslagsfelt. Prosjektet drives av en styringsgruppe/arbeidsgruppe med Innovasjon Norge, Norsk Designråd og VINN (prosjektledelse design i nord) Design gir forsprang

17


Laste ned ppt "– Løsningen er kunnskap: Verdiskaping – hvem, hva hvor? Et innovativt Nord-Norge Markedsinnovasjon er og merke- varebygging i Nord-Norge; hvordan få det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google