Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe
Kjære alle fremmøtte! Ja nå er vi altså igjen samlet på Bugøynes. Hva nå? Bugøynes 14. september 2007 Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

2 Ringen er sluttet 18. august 2006: Startskuddet – folkemøte på Bugøynes 2006/2007 Arbeidet med meldingen pågår 14. september 2007 Meldingen behandlet i statsråd 14. september 2007 Meldingen presenteres på Bugøynes

3 Overordnede forvaltningsprinsipper for kongekrabbe - Regjeringens forslag
Overordnet målsetting for den videre forvaltningen av kongekrabbe: ”I størst mulig grad begrense videre spredning av kongekrabbe i norske havområder, og sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde”

4 Utbredelse av kongekrabbe i Barentshavet i 2007

5 Kommersielt område avgrenses:
Overordnede forvaltningsprinsipper for kongekrabbe Regjeringens forslag (forts.) Innenfor målsettingen om å begrense spredning, vil det være hensiktsmessig å opprettholde et avgrenset område for kommersiell fangst utenfor Øst-Finnmark Kommersielt område avgrenses: mot vest ved 26°Ø - indre del av Porsangerfjorden holdes utenfor mot nord fra 71°15'N/26ºØ (ca. 6 nm fra grunnlinjen) i rett linje mot øst til territorialgrensen (12 nm fra grunnlinjen) og videre lik territorialgrensen i sørøstlig retning til grensen mot Russland

6 Nytt avgrenset kommersielt område Regjeringens forslag:

7 Tiltak for å begrense spredning Regjeringens forslag:
Fri fangst og forbud mot utkast av kongekrabbe utenfor det kommersielle området Utredning av forslag om å opprette et fond for desimeringsfangst av kongekrabbe utenfor kommersielt område Tilrettelegging for statlig støtte til produkt- og markedsutvikling – som kan bidra til verdiskaping basert på kongekrabbe som hittil ikke har blitt utnyttet kommersielt Ikke tillate oppdrett og oppforing utenfor det kommersielle området Effekten av spredningsbegrensende tiltak vurderes årlig Evaluering av kongekrabbeforvaltningen etter fem år

8 Innenfor kommersielt område - Beskatningsstrategi Regjeringens forslag:
Det er et mål å regulere bestanden av kongekrabbe innenfor kommersielt område på en måte som legger grunnlag for næringsaktivitet og sysselsetting i området Fortsatt fangst av hannkrabber Åpne for fangst av hunnkrabber Bifangstadgang i enkelte fiskerier Fangst av skadet krabbe - som en andel av kvoten Årlig vurdering av beskatningsgrad og minstemål

9 Forskning på kongekrabbe Regjeringens forslag:
Prioriterte forskningsområder: Utvikling og forbedring av bestandsestimeringsmetoder - styrke kunnskapen om alle deler av bestanden Kongekrabbens biologi i Barentshavet, herunder reproduksjon og spredning ved larvedrift og vandring Kongekrabbens effekter på økosystemet Utvikling av metodikk for fangst av små kongekrabber Bioøkonomiske virkninger og sammenhenger Samfunns- og næringsøkonomisk betydning

10 Innenfor kommersielt område - Deltakerregulert fangst
Regjeringens forslag: Fartøy over 11 meter fra området øst for 26°Ø som i dag har slik deltakeradgang, opprettholder adgangen Fartøy fra resten av landet som i dag har slik deltakeradgang opprettholder adgangen Det innføres en ”områdeadgang” for deltakelse i den kommersielle fangsten, for fartøy under 11 meter hjemmehørende øst for 26°Ø Det etableres en særskilt lovhjemmel for innføring av en slik områdeadgang Totalt ca. 500 fartøy vil kunne delta, mot 264 fartøy i 2006

11 Internasjonale forpliktelser
Har regjeringen en folkerettslig plikt til å utrydde kongekrabben? I tråd med folkeretten tilligger det den enkelte stat å vurdere hvilken risiko en fremmed art utgjør, og å eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å redusere denne risikoen. Det er regjeringens vurdering at foreslått forvaltningsstrategi – iverksettelse av tiltak for å begrense videre spredning av kongekrabbe, samtidig som det opprettholdes et område for kommersiell fangst for bl.a. å avhjelpe den delen av næringen som er mest utsatt for interaksjon med kongekrabbe – samsvarer med Norges internasjonale forpliktelser.

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google