Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe Hva nå? Bugøynes 14. september 2007 Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe Hva nå? Bugøynes 14. september 2007 Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe Hva nå? Bugøynes 14. september 2007 Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

2 Verdier fra havet – Norges framtid Ringen er sluttet 18. august 2006: Startskuddet – folkemøte på Bugøynes 2006/2007 Arbeidet med meldingen pågår 14. september 2007 Meldingen behandlet i statsråd 14. september 2007 Meldingen presenteres på Bugøynes

3 Verdier fra havet – Norges framtid Overordnede forvaltningsprinsipper for kongekrabbe - Regjeringens forslag Overordnet målsetting for den videre forvaltningen av kongekrabbe: ”I størst mulig grad begrense videre spredning av kongekrabbe i norske havområder, og sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde”

4 Verdier fra havet – Norges framtid Utbredelse av kongekrabbe i Barentshavet i 2007

5 Verdier fra havet – Norges framtid Overordnede forvaltningsprinsipper for kongekrabbe Regjeringens forslag (forts.) Innenfor målsettingen om å begrense spredning, vil det være hensiktsmessig å opprettholde et avgrenset område for kommersiell fangst utenfor Øst-Finnmark Kommersielt område avgrenses: omot vest ved 26°Ø - indre del av Porsangerfjorden holdes utenfor omot nord fra 71°15'N/26ºØ (ca. 6 nm fra grunnlinjen) i rett linje mot øst til territorialgrensen (12 nm fra grunnlinjen) og ovidere lik territorialgrensen i sørøstlig retning til grensen mot Russland

6 Verdier fra havet – Norges framtid Nytt avgrenset kommersielt område Regjeringens forslag:

7 Verdier fra havet – Norges framtid Tiltak for å begrense spredning Regjeringens forslag: Fri fangst og forbud mot utkast av kongekrabbe utenfor det kommersielle området Utredning av forslag om å opprette et fond for desimeringsfangst av kongekrabbe utenfor kommersielt område Tilrettelegging for statlig støtte til produkt- og markedsutvikling – som kan bidra til verdiskaping basert på kongekrabbe som hittil ikke har blitt utnyttet kommersielt Ikke tillate oppdrett og oppforing utenfor det kommersielle området Effekten av spredningsbegrensende tiltak vurderes årlig Evaluering av kongekrabbeforvaltningen etter fem år

8 Verdier fra havet – Norges framtid Innenfor kommersielt område - Beskatningsstrategi Regjeringens forslag: Det er et mål å regulere bestanden av kongekrabbe innenfor kommersielt område på en måte som legger grunnlag for næringsaktivitet og sysselsetting i området Fortsatt fangst av hannkrabber Åpne for fangst av hunnkrabber Bifangstadgang i enkelte fiskerier Fangst av skadet krabbe - som en andel av kvoten Årlig vurdering av beskatningsgrad og minstemål

9 Verdier fra havet – Norges framtid Forskning på kongekrabbe Regjeringens forslag: Prioriterte forskningsområder: oUtvikling og forbedring av bestandsestimeringsmetoder - styrke kunnskapen om alle deler av bestanden oKongekrabbens biologi i Barentshavet, herunder reproduksjon og spredning ved larvedrift og vandring oKongekrabbens effekter på økosystemet oUtvikling av metodikk for fangst av små kongekrabber oBioøkonomiske virkninger og sammenhenger oSamfunns- og næringsøkonomisk betydning

10 Verdier fra havet – Norges framtid Innenfor kommersielt område - Deltakerregulert fangst Regjeringens forslag: Fartøy over 11 meter fra området øst for 26°Ø som i dag har slik deltakeradgang, opprettholder adgangen Fartøy fra resten av landet som i dag har slik deltakeradgang opprettholder adgangen Det innføres en ”områdeadgang” for deltakelse i den kommersielle fangsten, for fartøy under 11 meter hjemmehørende øst for 26°Ø oDet etableres en særskilt lovhjemmel for innføring av en slik områdeadgang Totalt ca. 500 fartøy vil kunne delta, mot 264 fartøy i 2006

11 Verdier fra havet – Norges framtid Internasjonale forpliktelser Har regjeringen en folkerettslig plikt til å utrydde kongekrabben? I tråd med folkeretten tilligger det den enkelte stat å vurdere hvilken risiko en fremmed art utgjør, og å eventuelt iverksette nødvendige tiltak for å redusere denne risikoen. Det er regjeringens vurdering at foreslått forvaltningsstrategi – iverksettelse av tiltak for å begrense videre spredning av kongekrabbe, samtidig som det opprettholdes et område for kommersiell fangst for bl.a. å avhjelpe den delen av næringen som er mest utsatt for interaksjon med kongekrabbe – samsvarer med Norges internasjonale forpliktelser.

12 Verdier fra havet – Norges framtid Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe Hva nå? Bugøynes 14. september 2007 Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google