Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 Hvordan oppnå økt deltakelse på Tromstrygdskolen? Signe Sønvisen og Trine Thorvaldsen SINTEF Fiskeri og havbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 Hvordan oppnå økt deltakelse på Tromstrygdskolen? Signe Sønvisen og Trine Thorvaldsen SINTEF Fiskeri og havbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 Hvordan oppnå økt deltakelse på Tromstrygdskolen? Signe Sønvisen og Trine Thorvaldsen SINTEF Fiskeri og havbruk

2 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2 SINTEF Fiskeri og havbruk Egen forskningsgruppe som arbeider med helse, miljø og sikkerhet i fiskeri – og havbruksnæringen Regatta Fisherman – utviklet i samarbeid med SINTEF

3 SINTEF Fiskeri og havbruk AS HMS i fiskeflåten 3 Mannskapet/Skipper/Rederi må forholde seg til mange føringer. Myndigheter Politikere Sikkerhetsopplæring Forsikringsbransjen Forskningsmiljø Media Interesseorganisasjoner Marked Familie/lokalsamfunn

4 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 4 Holdninger til sikkerhet: Hva er sikkerhet, og for hvem? Ulike oppfatninger avhengig av ståsted – den skarpe enden Eksempel: Sikkerhetsmanual er mottatt, men ikke nødvendigvis tatt i bruk Betyr det at fiskerne ikke er opptatt av sikkerhet? Holdninger til sikkerhet vs. holdninger til regler

5 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 5 Fiskere gjør en rekke ting for å ivareta sikkerheten: eks. samfiske, landligge Risikovurderinger i situasjoner Erfaring og mestringsfølelse påvirker risikoopplevelse Kontroll (flyskrekk/bilkjøring) Tilsyn fra SDir Rom for bevisstgjøring

6 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hvordan jobbe med holdninger? 6 Anerkjenn fiskerens opplevelser, erfaringer og virkelighetsforståelse Sikkerhetsmanualer og skriftlige risikovurderinger er uvant Utgangspunkt at alle er opptatt av sin egen sikkerhet Bevisstgjøring

7 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Tromstrygd sin strategi 7 "Du skal komme hjem igjen like hel og pen som da du dro ut" Holdningsendring gjennom opplæring – T-skolen Økonomiske virkemidler – tilskuddsordning Premieberegning som tar hensyn til grad av skadeforebyggende tiltak Deler ut f.eks riskovurderinger, sjekklister osv.

8 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Tromstrygdskolen 8 Redusere risiko for ulykker Fokus på risikovurdering og skadeforebyggende tiltak Endre holdninger Møte fiskerne der de er Økt dialog med eiere og medlemmer Lavere skadeprosent for deltakere (årsak/virking) Figur: T-skolen – eller ikke Skadeprosenter kasko 2007 – 2013(august)

9 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Vårt oppdrag 9 Deltakelse T-skolen Effekt av T-skolen Foreslå tiltak for T-skolen

10 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Metode 10 Intervju Tur til Øst-Finnmark i mars: Vardø, Vadsø, Nesseby Supplerende telefonintervju: Tromsøområdet

11 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 11 Totalt 23 intervju Ansatte på fiskebrukene Fiskere født etter 1970 Eldre fiskere tilførte nyttig informasjon Veldig fornøyd med Tromstrygd

12 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Deltakelse på T-skolen 12 Regionale/lokale forskjeller Tydelig sammenheng med driften: flere fra Nesseby enn Vardø Det sosiale er positivt og viktig Fint å kunne møtes og diskutere med andre Fornøyd med faglig innhold Mange deltar kun en gang De som deltar er de som trenger det minst?

13 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hvorfor deltar de ikke? 13 Har ikke hatt tid – travel med fiske/reparasjoner osv. Lite kjennskap "Gått nok skole" "Får for lite igjen for det" Har allerede vært

14 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hvordan øke deltakelsen på Tromstrygdskolen? 14 Alliere seg med mentorer i lokalmiljøet, som kan "framsnakke" T-skolen og dra folk med Tidspunkt som passer (mentor) eks. Vardø: juni/august/ettermiddagstid/helg Kortest mulig reisetid Ha fokus på og tid til det sosiale – viktig faktor for å få folk med

15 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 15 Øke økonomiske insentiver (kampanjeperiode?) Fokus på drift (?) Oppfordre deltakere til å delta flere ganger (?) Oppdaterte problemstillinger og innhold Sikkerhetsmanual bør gjennomgås hver gang

16 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 16 Oppfordre mannskap til å dra sammen på skolen Skape et felles engasjement og forståelse, som varer! Alle minst én gang (?) Felles bevisstgjøring

17 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Sosiale medier 17 Facebook som informasjonskanal –sjekkes ofte Arrangement Facebook kan brukes til å legge ut bilder/gå i dialog med fiskerne

18 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Primærmålgruppe 18 Definere en primærmålgruppe og jobbe aktivt mot denne gruppen F.eks. fiskere i Vardø født etter 1970. Kilde: Namdalsavisa

19 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 19 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?


Laste ned ppt "SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 Hvordan oppnå økt deltakelse på Tromstrygdskolen? Signe Sønvisen og Trine Thorvaldsen SINTEF Fiskeri og havbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google