Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historisk antropologi HIS2132 Forelesning 3 4. September 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historisk antropologi HIS2132 Forelesning 3 4. September 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historisk antropologi HIS2132 Forelesning 3 4. September 2007

2 Historisk antropologi – noen trekk Antropologi: Sammenhenger mellom ulike sider i menneskers tilværelse Antropologi: Sammenhenger mellom ulike sider i menneskers tilværelse –Økonomi, politisk kultur, hushold, slektskap, magi, normer Hva er spesielt for en kultur eller en samfunnsgruppe? Hva er spesielt for en kultur eller en samfunnsgruppe? Synkron analyse Synkron analyse Historisk antropologi: Uten feltanalyse – må basere seg på skriftlige / materielle kilder Historisk antropologi: Uten feltanalyse – må basere seg på skriftlige / materielle kilder Fare for at man overfører samfunnsbildet fra én tekst – eller en gruppe tekster - til å bli selve samfunnet Fare for at man overfører samfunnsbildet fra én tekst – eller en gruppe tekster - til å bli selve samfunnet Utfordring: Å diskutere forholdet mellom tekst og kontekst Utfordring: Å diskutere forholdet mellom tekst og kontekst

3 Historisk antropologi Gurevitsj Metode: Analysering av sosiale strukturer felles for mytologi og sagaer → mentaliteter Metode: Analysering av sosiale strukturer felles for mytologi og sagaer → mentaliteter Rom: Mytologiske strukturer (Inngard, Midgard og Utgard) preger også sagafortellinger – ergo er dette historiske mentaliteter Rom: Mytologiske strukturer (Inngard, Midgard og Utgard) preger også sagafortellinger – ergo er dette historiske mentaliteter Tid Tid –Syklisk –Uhistorisk –Slektsskapsrelatert –Konkret – relatert til nåtiden Gavebytte Gavebytte –Før-kapitalistisk mentalitet –Personlige bånd var viktigere kapital

4 Historisk antropologi Miller Metode: Analysering av handlinger → slutter derfra til praksismønstre, normer, politisk praksis, feider, slektsskapsstrukturer, osv. Metode: Analysering av handlinger → slutter derfra til praksismønstre, normer, politisk praksis, feider, slektsskapsstrukturer, osv. Mener litterære kilder er bedre enn normative kilder (lover) Mener litterære kilder er bedre enn normative kilder (lover) Mener sagaene er skrevet i en realistisk form (i motsetning til ridder- og fornaldersagaer) Mener sagaene er skrevet i en realistisk form (i motsetning til ridder- og fornaldersagaer) Det sosiale rammeverket i sagaene overensstemmer sånn noenlunde Det sosiale rammeverket i sagaene overensstemmer sånn noenlunde Neppe noe så mange forskjellige sagaskrivere bare ”fant på” Neppe noe så mange forskjellige sagaskrivere bare ”fant på” Dermed er sagaenes representasjon av samfunnet pålitelig Dermed er sagaenes representasjon av samfunnet pålitelig Dessuten: Samfunnet i islendingesagaene overensstemmer ganske bra med samtidssagaene (biskopssagaer og Sturlunga saga) Dessuten: Samfunnet i islendingesagaene overensstemmer ganske bra med samtidssagaene (biskopssagaer og Sturlunga saga) Dessuten: Sannsynlig at det var en stor grad av kontinuitet i samfunnet Dessuten: Sannsynlig at det var en stor grad av kontinuitet i samfunnet Islendingesagaene gode som kilder til samfunnet mellom sagatiden og sturlungetiden Islendingesagaene gode som kilder til samfunnet mellom sagatiden og sturlungetiden

5 Miller om feider Relasjon mellom to grupper (ikke individer) Relasjon mellom to grupper (ikke individer) Relativt små grupper (ikke krig) Relativt små grupper (ikke krig) Grupper rekruttert fra flere hold Grupper rekruttert fra flere hold –Slekt –Venner –Husholdet –Klienter Kollektiv hevnforståelse Kollektiv hevnforståelse Rytme – annenhver gang Rytme – annenhver gang Forholdsmessig størrelse på hevnen Forholdsmessig størrelse på hevnen Sosial stratifisert feide Sosial stratifisert feide

6 Miller om feider (forts.) Offentlig preg Offentlig preg Ære viktig motivasjon – normstyrt Ære viktig motivasjon – normstyrt Finnes aksepterte måter å skape midlertidig eller permanent fred Finnes aksepterte måter å skape midlertidig eller permanent fred Straffer brudd på lovens beskyttelse av individet Straffer brudd på lovens beskyttelse av individet Er sanksjonert av loven – statsløst samfunn Er sanksjonert av loven – statsløst samfunn Prøving av maktforhold Prøving av maktforhold Åpner for sosiale strategier for alle berørte Åpner for sosiale strategier for alle berørte


Laste ned ppt "Historisk antropologi HIS2132 Forelesning 3 4. September 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google