Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forfatterstudium Jonas Lie.  Født 1833, oppvokst i Nordland  Debuterte i 1866 med diktsamling  1870: Gjennombrudd med romanen Den Fremsynte  Regnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forfatterstudium Jonas Lie.  Født 1833, oppvokst i Nordland  Debuterte i 1866 med diktsamling  1870: Gjennombrudd med romanen Den Fremsynte  Regnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forfatterstudium Jonas Lie

2  Født 1833, oppvokst i Nordland  Debuterte i 1866 med diktsamling  1870: Gjennombrudd med romanen Den Fremsynte  Regnes som en av «De Fire Store» realistiske forfatterne, sammen med Bjørnson, Kielland og Ibsen.  Produktivt forfatterskap helt til hans død.

3 Problemstilling Hvordan forholder Jonas Lies forfatterskap seg til øvrig samtidslitteratur? Følger forfatterskapet de litterære trendene, eller skiller det seg ut på noen måte? Finnes det noen utvikling i forfatterskapet, og i så fall, hva holdes konstant og hva blir forandret?

4 Særemnet  Hvorfor Jonas Lie?  Tre bøker:  Den Fremsynte (1870)  Familien på Gilje (1883)  Østenfor Sol, Vestenfor Måne og Bakom Babylons Tårn! (1905)  Tre forskjellige litterære epoker:  Poetisk realisme (1850–1870)  Realisme (1870–1895)  Nyromantikk (1895 – 1905)

5 Den Fremsynte (1870)  Handler om synske David Holsts liv  Personer: David og prestedatteren Susanne  Tema: Kjærlighet og natur  Romantisk tragedie  Viktige virkemidler  Begynner med slutten  Det overnaturlige og det eksotiske

6 Den Fremsynte (1870)  Mange romantiske trekk  Tema (kjærlighet, natur)  Stemning (melankolsk, sterk på følelser)  Overnaturlige elementer  Fremsynskhet  Drengestuen  Sterk religiøs tro  Boka er skrevet på romanform.  Poetisk realisme

7 Familien på Gilje (1883)  Handler om familien Jæger på Gilje  Kapteinen, «Ma», tre døtre og en sønn  Døtrene skal giftes bort, sønnen sendes i lære  Dårlig økonomiske kår  Tema: Kvinnestilling, forhold mellom natur og kultur  Handlingen satt 40 år tilbake i tid (rundt 1840)

8 Familien på Gilje (1883)  Mange realistiske trekk:  Tema, motiv (borgerskapet)  Komposisjon (kronologisk, autoral synsvinkel, osv.)  Likevel «mindre realistisk effekt».  Kielland: «[Familien på Gilje] er en nydelig roman om ingenting»  Handlingen satt tilbake i tid, mindre aktuell?  Kan og bør klassifiseres som en realistisk roman

9 Østenfor Sol … (1905)  Handler om Ole Stjernø, vitenskapsmann og lege  Personer: Ole Stjernø, kona Hanny og alle på den vitenskapelige forsamlingen «Sandbanken»  Tema: Sjalusi, menneskenes sanne kultur, motsetninger mellom kultur og natur  Spesiell komposisjon: kapitler innledes med sagn, naturskildringer eller lignende  Preges av mye eksperimentering, bryter romansjangeren

10 Østenfor Sol … (1905)  Nyromantiske trekk:  Det komplekse menneskesinnet  Dragning til naturen  Forholdet mellom kultur og natur  Rikt språk (adjektiver, metaforer)  Ukonvensjonell oppbygning  Eksperimentering  Noen ikke-romantiske trekk  Likevel: romanen kan klassifiseres som nyromantisk

11 Utviklingen i Lies forfatterskap  Hva er typisk for Lies bøker?  Forholdet mellom natur og kultur  Metaforer til natur, særlig dyr  Tiltrekkes av det overnaturlige, mystiske?  Sterke kvinneskikkelser  Finnes det noen utvikling?  Romantisk, så realistisk, så romantisk  Følger litterære trender  Språket blir mer avansert, handlingen mer komplisert

12 Konklusjon  Jonas Lie skriver tidstypisk  Det finnes en generell utvikling, som for det meste følger de litterære trendene  Samtidig utvikler Lie seg språklig og innholdsmessig

13 Kildehenvisninger  Kilder brukt spesielt for den muntlige presentasjonen:  Lie, Jonas: Den Fremsynte. Østenfor sol, vestenfor måne og bakom Babylons tårn. Ansgar, mangler utgivelsesår og ISBN, tidligere utgitt 1870 (Den Fremsynte) og 1905 (Østenfor sol…)  Lie, Jonas: Familien på Gilje. Gyldendal Norsk Forlag ved Ole Jørgen Modvar, mangler utgivelsesår og ISBN. (Tidligere utgitt 1883)  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Jonas_Lie_(eng raving_by_H_P_Hansen).jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Jonas_Lie_(eng raving_by_H_P_Hansen).jpg  Fullstendig kildeliste foreligger i den skriftlige innleveringen


Laste ned ppt "Forfatterstudium Jonas Lie.  Født 1833, oppvokst i Nordland  Debuterte i 1866 med diktsamling  1870: Gjennombrudd med romanen Den Fremsynte  Regnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google