Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2015 Statsbudsjettet og inntektssystemet Stortingsbenken 24.10.2014 Kåre Træen Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2015 Statsbudsjettet og inntektssystemet Stortingsbenken 24.10.2014 Kåre Træen Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2015 Statsbudsjettet og inntektssystemet Stortingsbenken 24.10.2014 Kåre Træen Fylkesmannen

2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Statsbudsjettet 2015 – inntektssystemet Kva påverkar kommunane:  Endringar i inntektssystemet 2014 – 15 Veksttilskotet – auke til vekstkommunar gjennom finansiering av trekk i innbyggjartilskotet Distriktstilskotet Sør-Noreg – soneinndeling går ut som fordelingskriterium, tildeling basert på distriktsindeksen for 2013  Folketal og alderssamansetting  Skjønnramma til kommunane redusert  Nye eller endra oppgåver kompensert i rammetilskotet (korrigert i berekna vekst 2014 – 2015)  Tiltak som ligg inne i rammetilskotet og er medrekna for veksten i frie inntekter

3 Deflator 3 %

4 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Statsbudsjettet 2015  Toppfinansiering av ressurskrevjande tenester Innslagspunktet auka med kr 70 000 til kr 1 080 000, kr 37 000 utover prisjustering. Får verknad alt frå 2014.  Auka investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar  Auka investeringsramme for rentekompensasjon for skule- og symjeanlegg  Kompetanseheving for tilsette i barnehagane  Lærarløftet – styrka satsing på vidareutdanning

5 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Inntektssystemet – endringar frå 2016..?  Selskapsskatten til kommunane i kommprp. 2016 – aktuelle modellar  Full gjennomgang av inntektssystemet i kommprp. 2017 Utgiftsutjamninga – basistilskotet Skatteutjamninga – kompensasjonsgrad Veksttilskot, regionalpolitiske tilskot og skjønnsramma mot innbyggjartilskotet

6 Økonomi 2014 – 2015


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2015 Statsbudsjettet og inntektssystemet Stortingsbenken 24.10.2014 Kåre Træen Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google