Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostnadsnøklar og kriterier i inntektssystemet: Kriterievekt i kostnadsnøkkelen Totalt utgiftsbehov for kommunane ( s.15 i Grønt hefte) Totalt tal (tabell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostnadsnøklar og kriterier i inntektssystemet: Kriterievekt i kostnadsnøkkelen Totalt utgiftsbehov for kommunane ( s.15 i Grønt hefte) Totalt tal (tabell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnadsnøklar og kriterier i inntektssystemet: Kriterievekt i kostnadsnøkkelen Totalt utgiftsbehov for kommunane ( s.15 i Grønt hefte) Totalt tal (tabell F-k, Grønt hefte) Beregnet beløp per pers. 2014 0,0921 * 236 663 000 / Totalt tal 23-66 år 2 934 219 = 23-66 åring 7 428 0,2834* 236 663 000 / Totalt tal 6 – 15 åringar 615 872 = 6 – 15 åring 108 903 0,0437* 236 663 000 / Totalt tal PU over 16 år 17 561 = PU over 16 år 588 928

2 Basistilskot pr. kommune: Sum utg.behov i 2014 * kriteriets vekt / tal kommunar = 236 663 000 * 0,0223 / 428 = 12,3 mill. kr. Korrigeringar/oppgåveendringar i rammetilskotet : Eks. innføring av kulturskuletilbod i skule/SFO for Bremanger kommune : 106 000 000 * 0,9813 / 1000 = 104 215 kr.

3 MVA-kompensasjon 2014: Inntekter frå mva-kompensasjon skal frå 2014 førast direkte i investeringsrekneskapet i si heilheit. Det er ikkje lenger bruk for to artar for mva-kompensasjon, ettersom skillet mellom driftsinntekt og investeringsinntekt vil kome fram av kontoklassen. I ny rettleiar frå 2014 ser vi at art 728 no ikkje skal brukast, og at alt vil bli ført på art 729. Formuleringa som kjem fram om mva-kompensasjon under forklaringa i funksjon 880, kan kommunane sjå bort ifrå.


Laste ned ppt "Kostnadsnøklar og kriterier i inntektssystemet: Kriterievekt i kostnadsnøkkelen Totalt utgiftsbehov for kommunane ( s.15 i Grønt hefte) Totalt tal (tabell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google