Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostnadsnøklar og kriterier i inntektssystemet: Kriterievekt i kostnadsnøkkelen Totalt utgiftsbehov for kommunane ( s.15 i Grønt hefte) Totalt tal (tabell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostnadsnøklar og kriterier i inntektssystemet: Kriterievekt i kostnadsnøkkelen Totalt utgiftsbehov for kommunane ( s.15 i Grønt hefte) Totalt tal (tabell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnadsnøklar og kriterier i inntektssystemet: Kriterievekt i kostnadsnøkkelen Totalt utgiftsbehov for kommunane ( s.15 i Grønt hefte) Totalt tal (tabell F-k, Grønt hefte) Beregnet beløp per pers ,0921 * / Totalt tal år = åring ,2834* / Totalt tal 6 – 15 åringar = 6 – 15 åring ,0437* / Totalt tal PU over 16 år = PU over 16 år

2 Basistilskot pr. kommune: Sum utg.behov i 2014 * kriteriets vekt / tal kommunar = * 0,0223 / 428 = 12,3 mill. kr. Korrigeringar/oppgåveendringar i rammetilskotet : Eks. innføring av kulturskuletilbod i skule/SFO for Bremanger kommune : * 0,9813 / 1000 = kr.

3 MVA-kompensasjon 2014: Inntekter frå mva-kompensasjon skal frå 2014 førast direkte i investeringsrekneskapet i si heilheit. Det er ikkje lenger bruk for to artar for mva-kompensasjon, ettersom skillet mellom driftsinntekt og investeringsinntekt vil kome fram av kontoklassen. I ny rettleiar frå 2014 ser vi at art 728 no ikkje skal brukast, og at alt vil bli ført på art 729. Formuleringa som kjem fram om mva-kompensasjon under forklaringa i funksjon 880, kan kommunane sjå bort ifrå.


Laste ned ppt "Kostnadsnøklar og kriterier i inntektssystemet: Kriterievekt i kostnadsnøkkelen Totalt utgiftsbehov for kommunane ( s.15 i Grønt hefte) Totalt tal (tabell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google