Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedelse IHR-studier: Oppstartsseminar. Forberedelse Be arbeidsgruppelederne samle sammen tall: –Overordnede volumtall for de ulike feltene –Identifisere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedelse IHR-studier: Oppstartsseminar. Forberedelse Be arbeidsgruppelederne samle sammen tall: –Overordnede volumtall for de ulike feltene –Identifisere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedelse IHR-studier: Oppstartsseminar

2 Forberedelse Be arbeidsgruppelederne samle sammen tall: –Overordnede volumtall for de ulike feltene –Identifisere områder med feil, returløp, avvik, irritasjonsmomenter De arbeidsgruppedeltakere tenke litt gjennom egne arbeidsprosesser innenfor gruppens arbeidsfelt. Hvis mulig, snakke medkollegaer også om dette. Viktigheten av parkeringsplass

3 Agenda dag 1 TidspunktHva Detaljer Hvem 09.00- 12.30 Definere internasjonal- iseringsfeltet 1.Presentasjon av feltet 2.Avklare begrepsbruk. Hva mener vi med godkjenning og innpassing – få felles begrepsforståelse 3.Definere ”underverdistrømmer” Guri og Hanne-Gerd 12.30- 13.30 LUNSJ 13.30- 14.00 Introduksjon til IHR 1.Hva er IHR? 2.Hva er IHR-studier? 3.Hvorfor er disse to områdene valgt ut? 4.Presentasjon av deltakere 5.Forventningsavklaring 6.Arbeidsform JN TW 14.00 – 17.00 Introduksjon til prosessforbedring 19.00MIDDAG Korte pauser ved behov

4 Agenda dag 2 TidspunktHva Detaljer Hvem 09.00- 09.15 Oppsummering dag 1 09.15- 10.00 Intro til kartlegging og analyse av dagens situasjon 10.00- 12.30 Overordnet kartleggingDefinere grenseflater mellom de prioriterte arbeidsområdene 12.30- 13.30 LUNSJ 13.30 – 17.00 Mer detaljert kartlegging av prioriterte områder I arbeidsgruppene (TW fasiliterer gruppe 1 og JN gruppe 2) 19.00 MIDDAG Korte pauser ved behov

5 Agenda dag 3 TidspunktHva Detaljer Hvem 09.00- 09.15 Oppsummering dag 2 09.15-12.30 En første start på løsninger og forbedringspotensial 1.Lage ønskesituasjon, se på mulige løsninger 2.Definere løsnings- og forbedringsideer 12.00-13.00?? LUNSJAvklar med hotell 13.00- 14.30Leveranser og planlegging av veien videre 1.Suksess- og målekriterier 2.Hva skal vi levere 1. desember 3.Prioritere arbeidet ift ovenstående 4.Fastsette veien videre ift workshops –datoer* 14.30Avrunding *Hvis mulig: se ift møtekalender for faste møter + ha fått signaler om hvert område tar saker til besluttende fora eller om vi kun leverer til toppen av prosjektstrukturen Korte pauser ved behov

6 Konsulenthjelp tilgjengelig 15-16. sept: bruke til oppsummering i plangruppe? 26.-29. sept: bruke på arbeidsgruppene 20. oktober: avklaring ift leveranser – målgruppe avklares 26. +28. oktober: Ferdigstillelse – målgruppe avklares


Laste ned ppt "Forberedelse IHR-studier: Oppstartsseminar. Forberedelse Be arbeidsgruppelederne samle sammen tall: –Overordnede volumtall for de ulike feltene –Identifisere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google