Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale mål og hovudprioriteringar for 2010 Koordinatorsamling 02.03.2010 Skei Hotell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale mål og hovudprioriteringar for 2010 Koordinatorsamling 02.03.2010 Skei Hotell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale mål og hovudprioriteringar for 2010 Koordinatorsamling 02.03.2010 Skei Hotell

2 Prioriterte område nasjonalt Reduksjon av sosiale helseskilnader Fysisk aktivitet Kosthald, tobakk og rus Astma og allergi, radon Diabetes, støy, psykisk helse Universell utforming Førebygging av uønska svangerskap og abort HIV-førebygging Ulykker som medfører personskade

3 Det førebyggande arbeidet i kommunane skal styrkast Midlar i rammene for 2010 –Oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar –Styrke helsestasjon og skulehelseteneste –Etablere og utvikle lågterskeltilbod Vidareutvikle det breie tverrsektorielle folkehelsearbeidet, og at kommunehelsetenesta deltek

4 Fylkeskommunen Fylkeskommunane skal vere pådrivar for og samordne det sektorovergripande folkehelsearbeidet Skal understøtte kommunane i deira arbeid Ha nødvendig oversikt over helsetilstand i fylket og faktorar som påverkar denne Regional planstrategi som arena for forankring og prioriteringar Forpliktande samarbeid i gjennomføring av planar og handlingsretta tiltak Vidareutvikle samarbeidet med tannhelsetenesta

5 Samarbeid med Fylkesmannen om folkehelse Aktivitetsmidlane til fysisk aktivitet, ernæring og tobakk er overført til fylkeskommunane si ramme Sikre at innarbeidde tiltaksområde vert vidareført Drift av ressursgrupper og aktivitet som vert generert av desse Partnarskap for folkehelse – fylkesmannen skal delta

6 Staten utarbeider Rettleiar for kommunane sitt sektorovergripande folkehelsearbeid Notat om fylkeskommunane si rolle i folkehelsearbeidet Felles indikatorar for helseopplysning slik at ein kan samanlikne på tvers av fylke


Laste ned ppt "Nasjonale mål og hovudprioriteringar for 2010 Koordinatorsamling 02.03.2010 Skei Hotell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google