Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Bakgrunn 8. Andre forbedringstiltak, f eks. langsiktige SISE tiltak (stor innsats stor effekt) 3. Mål/målsetting 7. Måling, oppfølging, sikre effekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Bakgrunn 8. Andre forbedringstiltak, f eks. langsiktige SISE tiltak (stor innsats stor effekt) 3. Mål/målsetting 7. Måling, oppfølging, sikre effekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Bakgrunn 8. Andre forbedringstiltak, f eks. langsiktige SISE tiltak (stor innsats stor effekt) 3. Mål/målsetting 7. Måling, oppfølging, sikre effekt /BC Prosjektbeskrivelse (A3). Tjeneste: Alumni 2. Nå-situasjon 4. Analyse Tjenesteeier/prosjektleder: Camilla Sønstabø Thorkildsen 5. Milepæler (MP) første runde Nr.HvaHvemNårStatus MP1 Introduksjonsworkshop avholdt CST/KG28.1 MP2Leveransemål definert Prosjekt- gruppa 28.1 MP3OppfølgingsworkshopCST/KG7.2 MP43. WorkshopCST/KG25.2 MP5Ferdig forslag overlevert prosjekteierCST28.2 HiOA ønsker å øke alumniaktivitet. Det er satt av strategimidler i budsjettperioden 2014-2016 Ved fusjonen ble det utarbeidet en rapport om alumnivirksomhet med tydelige anbefalinger. Rapporten ble ikke behandlet i HiOAs styringsorganer, og ble ikke fulgt opp. Alumni er revitalisert som prosjekt i forbindelse med fornying av studieadm. Flere miljøer på HiOA har alumni, men det finnes ingen felles struktur eller organisasjon for alumni på HiOA. Dette gjenspeiles på hioa.no Alumnier er ofte drevet av enkeltpersoner som legger mye ressurser i arbeidet HiOA har ingen organiserte kontaktpunkter for henvendelser om alumni HiOA har ingen samlet oversikt over tidligere studenter som deltar i alumniaktivitet. Sosiale medier blir brukt som kommunikasjonsplattform for enkelte alumninettverk Gode alumnitiltak krever sterk faglig forankring. Det kreves videre koordinering for å sette alumni i et strategisk fokus, og for å unngå at foreninger blir sårbare enkeltprosjekter. Det må settes av ressurser til alumniarbeid i administrasjon på fakultet og i FA, samt blant UF-tilsatte på institutt Det er gruppens vurdering at satsing på alumniarbeid må synliggjøres i strategien på alle nivåer for å sikre alumnikultur – og aktivitet på HiOA Alumnikommunikasjon krever en digital plattform for alumner Prosjektgruppen foreslår derfor en organisering som ivaretar faglig nærhet og ønsket om koordinering, og som tydeliggjør ansvarsdelingen mellom fakultet/institutt og fellesadministrasjonen (se organisasjonsmodell). Arbeidsgruppa skal levere forslag til ny alumniorganisasjon. Gruppa vil ta utgangspunkt i rapporten fra 2011, men vil i tillegg prioritere tydeligere fokus på: Forslag til tekniske løsninger Alumnenes rolle og behov Forslag til organisering/arbeidsdeling mellom institutt, fakultet og fellesadministrasjon Det skal stimuleres til alumnivirksomhet (strategisk satsning) -Foreta nullpunktsmåling på alumniaktivitet (gjort i prosjektet) – oppfølging i 2015 -Tilfredshetsundersøkelser HvaStatus -Implementere ny organisasjonsmodell for alumni -Få alumnisatsing inn i strategiplan og budsjetter, øremerkede midler, på alle nivå i organisasjonen -Beslutte og implementere alumniportal -Utarbeide verktøykasse for alumni Versjon 4.0 - 20.09.13 * LISE-tiltak = Liten Innsats Stor Effekt MP6Utarbeide plan for Alumniaktivitet på HiOAHøst 14 MP7 Kommunikasjonsplan – Alumni Høst 14 LT1 Lage felles alumninettside – samler det som eksisterer i påvente av en større organisasjon (ikke la det bli en hvilepute!) STUMai 14 MP8 Arrangere fagseminar på tvers av fakultet – Kick off for alumniarbeid ved HiAO STU/fakHøst 14 6. Milepæler (MP) videre arbeid og LISE*-tiltak MP6 Behovsundersøkelse for alumnerAvd STU/AK + CST Vår 14


Laste ned ppt "1. Bakgrunn 8. Andre forbedringstiltak, f eks. langsiktige SISE tiltak (stor innsats stor effekt) 3. Mål/målsetting 7. Måling, oppfølging, sikre effekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google