Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.04.2015 20:16 1. Hvor enig er du i følgende utsagn? Vurderingen er gjort på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig Brukerundersøkelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.04.2015 20:16 1. Hvor enig er du i følgende utsagn? Vurderingen er gjort på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig Brukerundersøkelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.04.2015 20:16 1. Hvor enig er du i følgende utsagn? Vurderingen er gjort på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig Brukerundersøkelsen 2015 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 1Sekretariatet viser stor grad av uavhengighet 2Sekretariatet viser stor grad av selvstendighet 3Sekretariatet viser stor grad av synlighet

2 07.04.2015 20:16 2. Sekretariatet viser stor grad av uavhengighet Brukerundersøkelsen 2015

3 07.04.2015 20:16 3. Sekretariatet viser stor grad av selvstendighet Brukerundersøkelsen 2015

4 07.04.2015 20:16 4. Sekretariatet viser stor grad av synlighet Brukerundersøkelsen 2015

5 07.04.2015 20:16 5. Kommentarer: Brukerundersøkelsen 2015 Den kontakten jeg har hatt med kontrollutvalget har fungert fint Er fornøyd med jobben de gjør. Disse dumme spørreundersøkelsene....... Litt usikker kva eg skal relatera spørsmåla til, uavhengighet, selvstendighet og synlighet i forhold til? Bra Godt fornøyd Tror ikke det er så mange som vet hva eller hvem kontrollutvalgsekretariatet er. Kanskje det er nok at kontrollutvalgene og administrasjonene i kommunene vet det. Svært god tilgjengelighet i forbindelse med forberedelse av møte. God dialog med tanke på forberedelse av saker. Dere gjør en god jobb Kjenner lite til sekretariatet Svært bra Svarene er basert på saksfremlegg og sekretariatets opptreden i møter. Når det gjelder synlighet opplever jeg ikke å ha tilstrekkelig info om hvordan synligheten er inn mot den enkelte kommune, men mitt inntrykk er at sekretariatet synliggjør seg på en god måte. Kunne stilt mer avklarende spørsmål til formulering av vedtak, kanskje lest opp for utvalget før votering. Har ingen grunn til å tro at sekretariatet ikke er uavhengig og selvstendig Papirene er lett å finne på nett, men burde ikke papirene finnes på kommunens hjemmesider uten ekstern link? Er gjennomgående positiv til måten sekretariatet opptrer på ift. å både veilede, tilrettelegge og sørge for fremdrift i KU arbeidet - uten at sekretariatet "tar over" rollen til KU. Sekretariatet balanserer etter min erfaring dette på en veldig god måte Sekretariatet har hatt en god faglig utvikling. Samspiller godt med revisjonen. Opptrer profesjonelt og bra Veldig bra sekretariat Kunne vært mer synlig

6 07.04.2015 20:16 6. Hvor godt fornøyd er du med? Vurderingen gjøres på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig Brukerundersøkelsen 2015 1Kvaliteten på utsendte papirer/protokoller 2Kvaliteten på sekretariatets saksbehandling 3Sekretariatets oppfølging av saker 4Sekretariatets kunnskaper 5Sekretariatets endringsvilje ved påpekninger 6Sekretariatets serviceinnstilling 7Kvaliteten på sekretariatets arbeid i møtene 8Sekretariatets tilgjengelighet 9Sekretariatets nettside

7 07.04.2015 20:16 7. Kvaliteten på utsendte papirer/protokoller Brukerundersøkelsen 2015

8 07.04.2015 20:16 8. Kvaliteten på sekretariatets saksbehandling Brukerundersøkelsen 2015

9 07.04.2015 20:16 9. Sekretariatets oppfølging av saker Brukerundersøkelsen 2015

10 07.04.2015 20:16 10. Sekretariatets kunnskaper Brukerundersøkelsen 2015

11 07.04.2015 20:16 11. Sekretariatets endringsvilje ved påpekninger Brukerundersøkelsen 2015

12 07.04.2015 20:16 12. Sekretariatets serviceinnstilling Brukerundersøkelsen 2015

13 07.04.2015 20:16 13. Kvaliteten på sekretariatets arbeid i møtene Brukerundersøkelsen 2015

14 07.04.2015 20:16 14. Sekretariatets tilgjengelighet Brukerundersøkelsen 2015

15 07.04.2015 20:16 15. Sekretariatets nettside Brukerundersøkelsen 2015

16 07.04.2015 20:16 16. Kommentarer: Brukerundersøkelsen 2015 Har ingenting å utsette på kvaliteten Har godt samarbeid. Det er mye papirer som dreper interessen i en travel kvardag, men det må vel være det Bra Noen av saksdokumentene har vært meget "tunge" og derfor ikke nedlastbare til Ipad. I noen tilfeller har det vært vanskelig å skille mellom innspillene til innleid konsulent, kontrollutvalgssekretariatet og politisk nivå. I et tilfelle var det slett kvalitet på innleid konsulent. Har ikke så mye å sammenlikne med, men etter min erfaring så er dette svært så bra ! Kjenner lite til nettsiden God kontakt og gode høflige tilbakemeldinger Er godt fornøyd med kontrollutvalgssekretariatet Har ikke tilbrakt så mye tid på hjemmesidene til sekretariatet.. Sekretariatet fungerer godt både mellom møtene og under møtene i kontrollutvalget. Passe på at prisopplysninger knyttet til avtaler unntatt offentlighet ikke gis i sakspapirer på en slik måte at dette kan plukkes opp av konkurrenter. Serviceinnstillingen er upåklagelig, og samarbeidet under møtene går svært bra. Det er lett å tilpasse eventuelle endringer knyttet til sakene som skal behandles i møtene. Effektiv saksbehandling, og rask utsendelse av protokoll etter møtene. Aldri problem å få tak i sekretariatet i forkant av møtene dersom behov. Kunnskap og kompetanse er bra! Kjenner lite til sekretariatet God kvalitet på det eg har kjennskap til. Svært bra Jeg har ikke tilstrekkelig erfaring med sekretariatet til å vurdere deres oppfølging av saker, men mitt inntrykk/erfaring er at saker følges opp. Jeg har heller ikke vært borte i situasjoner der det har vært påpekt behov for endringer. Jeg opplever imidlertid sekretariatet både som endringsvillig, løsningsorientert og fleksibel.

17 07.04.2015 20:16 17. Hvor godt fornøyd er du totalt sett med Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS? Brukerundersøkelsen 2015 Navn 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds

18 07.04.2015 20:16 18. Kommentarer: Brukerundersøkelsen 2015 Etter snart 3 1/2 år som leder for kontrollutvalget, har jeg ennå ikke hatt grunnlag for å klage/ være misfornøyd med noe som helst. Samarbeidet og dialogen har vært svært bra, og sekretariatet har sørget for en god gjennomføring av samtlige møter. Sekretariatet har underveis også bidratt med gode råd og god veiledning underveis - ikke minst i forbindelse med ulike revisjoner og kontroller. Svært fornøyd Veldig fornøyd med det totale arbeidet. Kjenner lite til sekretariatet Godt fornøyd. Særdeles bra sekretariat Min evaluering er basert på oppdrag for Haugesund og Karmøy kommuner (jeg har angitt at jeg representerer Hgs kommune siden det bare er mulig med ett kommunealternativ) Godt fornøyd. Kanskje kunne vi vært tilbudt flere samlinger for medlemmer av kontrollutvalg lokalt, slik vi får opplæring i starten, midtveis kunne det vært erfaringsutveksling. Ingen spesielle kommentarer utover det som er gitt innledningsvis Er godt fornøyd med kontrollutvalgssekretariatet Fornøyd Er godt fornøyd med Kontrollutvalget Vi får den tjenesten vi ønsker.

19 07.04.2015 20:16 19. Hvilken kommune representerer du? Brukerundersøkelsen 2015 Navn 1Bokn kommune 2Etne kommune 3Haugesund kommune 4Karmøy kommune 5Sauda kommune 6Suldal kommune 7Sveio kommune 8Tysvær kommune 9Utsira kommune 10Vindafjord kommune 11Vet ikke

20 07.04.2015 20:16 20. Hvilken funksjon har du? Brukerundersøkelse 2015 Navn 1Fast medlem av kontrollutvalget 2Varamedlem til kontrolluvalget 3Kommuneadministrasjon 4Revisor 5Vet ikke

21 07.04.2015 20:16 21. Avsluttende kommentarer: Brukerundersøkelsen 2015 -Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Godt jobba! Jeg har et meget godt samarbeid med sekretariatet Gratulerer. De følger opp. Som leder, har jeg opplevd sekretariatet som helt uvurderlig i forbindelse med mitt arbeid, og gjennomføring av møtene. Våre verv kommer i tillegg til ordinært arbeid. Vi er derfor helt avhengige av en effektiv organisasjon i form av et sekretariat som kan sørge for at arbeidet blir gjort. Her har sekretariatet fullt ut gjort et arbeid som samsvarer med vårt behov. Lykke til videre! Oppfølging av tilsyn/revisjoner er meget ressurskrevende for kommunen. Mer kritisk gjennomgang av volumet av slike revisjoner, og ikke minst gjennomgang av tema for revisjon slik at det unngås tema som nylig er gjennomgått med fylkesmann eller annen tilsynsmyndighet. Fungerer godt etter mi meining. Særdeles bra sekretariat. Utfører jobben på en utmerket måte. Er svært godt fornøyd med arbeidet i sekretariatet. Er kanskje ikkje så komfortabel med effekten av forvaltnings- og selskapsrevisjoner. Får vi igjen for/nytte av revisjonane i forhold til kostnadene? Blir resultatene av revisjonane godt nok følgt opp i kommunen? Grei punktlighet. Har erfart økende kompetanse for å gi utfyllende info v/behov. Uttaler meg som revisor og da ift. flere kommuner; Sauda, Etne, Vindafjord, Tysvær og Sveio Jeg er fornøyd med sekretariatets arbeid. Har ikke vært med så lenge. Kom sent inn i styret, men har heldigvis lang erfaring med politikk. Reagerer at mange politikere blir litt for personlige i saker - noe som er skadende i en liten kommune. Sekretariatet er topp. Synes kontrollutvalgsekretariatet fungerer fint. Har 100 % tillit til sekretariatet. Dere gjør en veldig god jobb, er dyktige og pålitelige. Erfaring frå sekretariatets arbeid i Haugesund og Karmøy - eg opplever Haugaland Kontrollutvalgssekretariat som eit svært profesjonelt og ryddig sekretariat. Dere gjør en god jobb og samarbeidet fungerer godt.


Laste ned ppt "07.04.2015 20:16 1. Hvor enig er du i følgende utsagn? Vurderingen er gjort på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig Brukerundersøkelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google