Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Voss kommune Personale og økonomi Dataopplæring i Voss kommune Målsetjing i Voss kommune Kvifor dataopplæring Kva betyr dette for oss? Gjennomføring av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Voss kommune Personale og økonomi Dataopplæring i Voss kommune Målsetjing i Voss kommune Kvifor dataopplæring Kva betyr dette for oss? Gjennomføring av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Voss kommune Personale og økonomi Dataopplæring i Voss kommune Målsetjing i Voss kommune Kvifor dataopplæring Kva betyr dette for oss? Gjennomføring av opplæring Utfordringar 7.klassingane våre

2 Voss kommune Personale og økonomi Voss kommune På Voss bur det 13830 innbyggjarar. 1200 er tilsette i Voss kommune. Rekruttering av helsepersonell og teknisk personell ei utfordring. Snittalder er 46,7år. Kompetanseutvikling viktig for å halde på, utvikle og få nytt personell.

3 Voss kommune Personale og økonomi Målsetjing i Voss kommune Satsingsområde er leiarutvikling og dataopplæring. Alle tilsette skal minimum ha eBorgar kompetanse. Sakshandsamarar, lærarar og administrativt personell skal ha Datakortnivå.

4 Voss kommune Personale og økonomi Kvifor treng me dataopplæring? Gjennomsnittleg sløsar me bort 3 timar i veka på datatrøbbel. Halvparten er relatert til bruk av programvaren og opplæring. For Voss kommune vert dette ca. 20mill. kr. ut vindauga !? Me vil heller bruka tida på dei rette oppgåvene og har derfor tatt oss tid til opplæring. Ynskjer og motiverte medarbeidarar.

5 Voss kommune Personale og økonomi Kva har Voss kommune gjort? Me er eige testsenter. Me har interne instruktørar. Me har eigne dataopplæringsrom. Dette gjev rom for fleksibilitet.

6 Voss kommune Personale og økonomi Kva har Voss kommune gjort? Kartla kven treng dataopplæring. Alle tar kvikksjekk på sine modular. Deler inn opplæringa etter kvikksjekkresultat. Nybegynnar, vidarekomne og ”ekspertar”. Justerer så kursa i tid, nivå og metode.

7 Voss kommune Personale og økonomi Kva har Voss kommune gjort? Ca. 500 tilsette i Voss kommune har tatt ein eller fleire modular i Datakortet. Administrativt personell og sakshandsamarar starta fyrst. Alle lærarane har tatt Word og Internett/e-post, tek Excel og PP no.

8 Voss kommune Personale og økonomi Kva har dette betydd? IT avdelinga får andre spørsmål Kvaliteten på rapportar, presentasjonar o.l. er betre. Tar i mot nye fagprogram positivt. Medarbeidarar er tryggare og bruker verktøyet.

9 Voss kommune Personale og økonomi eBorgar Voss kommune vil få alle tilsette opp på eBorgar nivå. 450 er eBorgarar Dei siste 300 skal bli eBorgarar.

10 Voss kommune Personale og økonomi eBorgar Alle får informasjonsbrev heim. Kartlegg kompetansen deira. Dei melder seg sjølve på kurs. Skreddarsyr opplæringa i høve arbeidstid og arbeidsoppgåver. Alle må ta eBorgar testen innan ei frist.

11 Voss kommune Personale og økonomi eBorgar 1/3 treng opplæring 1/3 les sjølv og får interaktiv opplæring 1/3 kan gå rett på eBorgar test.

12 Voss kommune Personale og økonomi eBorgar Utfordringar er: Koordineringa av deltakarane. Motivere og fylgje opp deltakarane. Midlar til vikar, instruktør og utstyr.

13 Voss kommune Personale og økonomi Rosing kompetansepris Voss kommune finalist til Rosing kompetansepris.

14 Voss kommune Personale og økonomi Skule eBorgar Starta pilotprosjekt hausten 2005. Alle 7.klassingane tok eBorgar testen våren 2006. Kunnskapsløftet inneheld element om Excel og PowerPoint og. Utvikla Skule eBorgar i samarbeid med Datakortet.

15 Voss kommune Personale og økonomi Skule eBorgar Skule eBorgar dekker pensum i Kunnskapsløftet for 7.klassingar Gjev kvalitet over undervisninga og stadfester kompetansen. Undervisninga er innbakt i andre fag. Elevane får kompetansebevis og eBorgarnål.

16 Voss kommune Personale og økonomi Hopp i det!


Laste ned ppt "Voss kommune Personale og økonomi Dataopplæring i Voss kommune Målsetjing i Voss kommune Kvifor dataopplæring Kva betyr dette for oss? Gjennomføring av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google