Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelpepleier/ helsefagarbeider; -veien inn i yrket og veien videre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelpepleier/ helsefagarbeider; -veien inn i yrket og veien videre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelpepleier/ helsefagarbeider; -veien inn i yrket og veien videre
Hjelpepleier/ helsefagarbeider; -veien inn i yrket og veien videre. Kanskje jobb ved sykehus?

2 Veien inn i yrket Før; hjelpepleier:
3 år i vg.skole med praksisperioder i ulike deler av helse- og sosialtjenesten. Nå; Helsefagarbeider: 2 år skole Vg1, helse- og oppvekstfag Vg2, helsefagarbeider punktpraksis og prosjekt til fordypning Vg3= 2 år = LÆRETID Endret 2006 med kunnskapsløftet

3 TAF-helse KVA ER TAF (tekniske allmenne fag) ?
TAF er ei 4-årig utdanning som fører fram til både fagbrev og spesiell studiekompetanse med full fordjuping i realfag. Fagsamansettinga på TAF-helse- og sosial dekker fagkravet for å koma inn på medisinstudiet. Ungdomane vert rekna som elever dei to fyrste åra. Lærekontrakt vert inngått ved starten av det tredje opplæringsåret. Skulen vil ha ansvaret for den praktiske delen. Utdanninga er særs krevjande og søkjarane bør ha eit svært godt teoretisk grunnlag frå ungdomsskulen, spesielt i matematikk og naturfag. Interesserte ungdomar søkjer til TAF på vanleg søknadsskjema i ungdomsskulen. Fra «Yrkeslabyrinten» - yrkesveiledning på nett I Hordaland: Knarvik og Fusa vg skole! Overskrifter… «Talentfulle ungdommer med både fagbrev og spesiell studiekompetanse» «Får både i pose og sekk»

4 Forskjell på lærling og elev
får lønn i læretiden skal bidra med verdiskapning arbeidsplassen har ansvar for opplæringen - ingen tilknytning til skole og lærer Fagprøve  autorisasjon Helsefagarbeiderlærlingen skal oppnå en helhetlig kompetanse: gode fagkunnskaper (teori) nødvendige ferdigheter (praksis) utvikle samarbeidsevner ta initiativ, se muligheter og foreslå løsninger forstå arbeidslivets regler & normer Ikke noe «lettvekts-utdanning»!!! Krevende , variert/mangfoldig utdanning og yrke!

5 Veien videre… Hvor får helsefagarbeideren jobb?
Primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Den stor andelen av helsefagarbeidere arbeider og kommer i fremtiden til å arbeide i, primærhelsetjenesten – kommunene. Men Helse Bergen og andre sykehus har en stor gruppe hjelpepleiere ansatt pr i dag og skal ha dette i fremtiden også. Vi har en bevisst strategi på at et sykehus har behov for både bredde og spisskompetanse på alle nivå for å fungerer optimalt!

6 Yrkesgrupper i Helse Bergen Antall
Alderssammensetning hjelpepleiere/ helsefagarbeidere i Helse Bergen (2011) Hvor mange hjelpepleiere/ helsefagarbeidere i HB? Alders sammensetning…sier noe om at det er behov for nyutdannede helsefagarbeidere!

7 Hvilke oppgaver gjør en helsefagarbeider i sykehuset?
Hvordan ser arbeidshverdagen ut? Hva skal til for å gjøre en god jobb Trivesel

8 Muligheter for videreutdanninger - fagskoleutdanning
«Fagskuleutdanningane innan helse- og sosialfag byggjar på relevant vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse, og har eit omfang på 60 fagskulepoeng (1 års studium), men vert gjeve som nettstøtta deltidsstudium over to år med fagsamling i Bergen ein dag i veka. Kvar utdanning består av 5 modular inklusive ein praksismodul. Fagskulane samarbeidar nært med kommunane i fylket for å sikre studentane god praksis og best mogleg rammevilkår for å følgje studiet. Drøft gjerne ditt ønske om å ta ei fagskuleutdanning med din arbeidsgjevar.» FUSA vg skole som har det faglige ansvaret.

9 Mer informasjon «Bli helsefagarbeider» Læretid:
Læretid: Bergen kommune Opplæringskontoret, Helse Bergen, nettside: Bli helsefagarbeider – prosjektsamarbeid ml arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, KS og Virke


Laste ned ppt "Hjelpepleier/ helsefagarbeider; -veien inn i yrket og veien videre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google