Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datakortet og Norsk Test Nasjonal sertifisering fra Kirkenes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datakortet og Norsk Test Nasjonal sertifisering fra Kirkenes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Datakortet og Norsk Test Nasjonal sertifisering fra Kirkenes
Attføringsmessen 13. januar 2010 Britt H. Rustad Salgssjef Datakortet / Norsk Test

2 Innhold Bakgrunn Datakortet Norsk Test Metodikk
Referanseprosjekt / erfaringer Spørsmål

3 Eiere og formål

4 Utvikling Etablert 1996 320 testsentre, 40 skoler
35 Attføringsbedrifter Kompetansebevis sertifiserende tester eBorger KvikkSjekk Norsk Test

5 320 testsentre 320 testsentre 1.000 godkjente testledere
godkjente lokaler 35 er Attføringsbedrifter 1.000 godkjente testledere kjenner systemet følges opp

6 kontor Kirkenes og Oslo
Organisasjon kontor Kirkenes og Oslo Britt Rustad Adm. dir Bernt Nilsen Marit Løvlien Sven Inge Astrup Tore Rushfeldt Tor Erik Buvarp Terje Monsen Bjørn Pettersen Marte Breisjøberg Kenneth Wollmann Randveig Skageng, Oslo

7 Datakortets nasjonale fagråd
Ledes av Bjørn Furuholt, Høgskolen i Agder Roar Gundersen, LO Øystein Mjelve, Abelia / NHO Fred Arne Ødegaard, MOD Ingeborg Bøe, Norsk Forbund for Fjernundervisning William Evans, Voksenopplæringsforbundet Arild Hansen, Norsk Hydro Jan Peter Strømsheim, UFD Liv Toril Kvaløyseter, Eduke Tove Hauge, Utdanningsforbundet Gro Gregersen, Dataforeningen Jan B. Sørensen, Dataforeningen

8 ECDL / ICDL 140 Countries 40 Languages > 6,000,000 Candidates
> 20,000,000 Tests > 20,000 Test Centres

9 Datakortet internasjonalt

10 Innhold Bakgrunn Datakortet Norsk Test Metodikk
Referanseprosjekt / erfaringer Spørsmål

11 Produkter eBorgerfortest eBorger KvikkSjekk Kartleggingstest
Datakortet sertifiserende Kartleggingstest Ekspert Datakortet Ekspert SikkerhetsSjekk Datakortet Sikkerhet Datakortet Helse Båtførerprøven Jegerprøven Oppdrag: Patentstyret Vox: Digitaltesten Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

12 Produkter Kompetansebevis Modul 1 Grunnleggende IT forståelse
Verdipapir og dokumentasjon av kompetanse, før første test Plastkort Tilsendt etter 1. beståtte test ECDL diplom Dersom alle testene bestås i løpet av maks. tre år Modul 1 Grunnleggende IT forståelse Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem Modul 3 Tekstbehandling Modul 4 Regneark Modul 5 Database Modul 6 Presentasjon Modul 7 Internett og e-post

13 Materielleverandører
Datapower: Datakoret 1-7, Datakortet Ekspert og eBorger Bøker og Internettbasert opplæring Eduke: Bøker

14 Innhold Bakgrunn Datakortet Norsk Test Metodikk
Referanseprosjekt / erfaringer Spørsmål

15 Båtførerprøven Oppdrag for Sjøfartsdirektoratet
Overtatt all drift av Båtførerprøven i egenutviklet database nye pr år produksjon av kort support testsenter og brukere Forbedring tester Ny driftsmodell

16 Nye krav Båtførerprøven
Obligatorisk fra 1. mai 2010 Skrog over 8 meter eller mer enn 25 HK Får ikke bevis før etter 16 år Gjelder skrog inntil 15 meter Fritak født før 1/1 1980

17 Jegerprøven Direktoratet for Naturforvaltning
Full omlegging automatisert test pr år

18 Vox Ikke-sertifiserende test i digital kompetanse
Basert på bl.a. «Stortingsmelding nr 16 ( ) ... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring»

19 AFR Autorisasjon av finansielle rådgivere 5.000 skal testes
Erstatter interne ordninger Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet

20 Innhold Bakgrunn Datakortet Norsk Test Metodikk
Referanseprosjekt / erfaringer Spørsmål

21 Kobling pensum og test 1. FAGOMRÅDE 2. FAGPLAN 3. TEST test
Mer eller mindre klart definert. Dette er en prøve på liten tekst på en liten side i et dokument Fag-plan 2. FAGPLAN Konsis, avgrenser fagområde, standardiserer terminologi test 3. TEST Én til én kobling med fagplan, dekker fagområdet etter angitte kriterier.

22 Eksempel: Datakortets fagplan

23 Innhold Bakgrunn Norsk Test Metodikk Referanseprosjekt / erfaringer
Spørsmål

24 St. Olav Kvinneklinikken
350 ansatte -95 % deltakelse Økt kompetanse fra 68% til 95 %! ”Det at vi nå har mye felles kunnskaper – at alle minst er på eBorgernivå, er et svært mye bedre utgangspunkt enn det vi hadde før prosjektet startet Vi har nå sikret oss at en felles IKT plattform er på plass.” Fredrik Sunde, klinikksjef Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital

25 Data fra et prosjekt De følgende lysbilder viser tall fra et sykehus
Det var obligatorisk for samtlige å ta fortest og eBorgertest. Vi har derfor grunn til å si at resultatene er representative for kunnskapsnivået. Tallforholdene viser seg å være ganske så like for liknende prosjekter Det som går igjen er: 2/3 har behov for opplæring på eBorgernivå, 1/3 kan gå direkte på eBorgertesten

26 Frykten for å bli testet…..

27 Resultatfordeling fortest
Antall <60% 15 60% -74% 14 75% -85% 30 >85% 31 Totalt 90 Det var totalt 90 av 98 personer som gjennomførte fortesten, d.v.s. en deltakelse på 92 %. Av disse kunne ca. 34,5% (31 personer) gå direkte til en eBorgertest, mens ca. 65,5% (59 personer) avdekket en IT-kompetanse som viste at de hadde behov for opplæring.

28 Resultat fortest fordelt på alder
Resultatene synker jevnt med økende alder. I gruppen år og 60+ er det i alt 30 personer eller ca. 83% av de som har tatt fortesten som har et opplæringsbehov.

29 Resultater på fortesten fordelt på stilling
Disse har behov for opplæring Stillingsgruppe <60% 60% - 74% 75%-85% >85% Antall fortest Ikke møtt Totalt Administrasjon 2 1 5 9 17 18 Assistent 6 10 Hjelpepleier 3 4 11 13 Ingeniør/teknisk Lege* Sykepleier 7 14 42 45 Antall fortester 15 30 31 90 8 98 Assistenter og hjelpepleiere er de som ser ut til å ha et størst opplæringsbehov, med hhv. 89% og 82%. Tilsvarende tall for sykepleiere er 67% For ingeniører/teknikere 60%. Administrasjonen kommer best ut med kun 47% som har et opplæringsbehov.

30 Resultat på eBorgertest
Sykehuset kan dokumentere at 85 av 98 ansatte besto eBorgertesten, hvilket er tilnærmet 87% av de ansatte, eller 93% av de som tok eBorgertesten. Dette er en meget klar økning fra fortesten.

31 Resultat eBorgertest fordelt på stilling
Stillingsgruppe Bestått Ikke bestått Antall tester Ikke møtt Totalt Administrasjon 18 Assistent 7 2 9 1 10 Hjelpepleier 3 13 Ingeniør/teknisk Lege Sykepleier 39 4 43 45 85 6 91 98 Hvis vi kun tar hensyn til de som har gjennomført eBorgertesten så har: hjelpepleiergruppen gått fra 55% bestått til 100% bestått ingeniør/teknisk har gått fra 70% bestått til 100% bestått assistentgruppen har gått fra 22% bestått til 78% bestått sykepleiere fra 74% bestått til ca. 91% bestått

32 Kun et eldreproblem?

33 Høgskolen i Finnmark

34 Sitater fra fornøyde brukere
”Jeg har gjennomført testen, og synes dette var et opplegg som var nyttig for Helse Finnmark.  Jeg kommer til å anbefale opplegget for andre dersom anledningen byr seg.   Lykke til!” Vennlig hilsen  Bjørn Engum Adm.dir. Helse Finnmark HF

35 Sitater fra fornøyde brukere
Voss kommune vil at alle tilsette skal ha eit minimum av datakunnskap fordi me ynskjer å nytta internett, intranett og e-post som eit verktøy i vår kommunikasjon. I tillegg er det komme krav om bruk av data for nye yrkesgrupper som før aldri tok i ei datamaskin. Ved å setje eBorgar som eit minimumsnivå på kompetansen til våre tilsette, kan me sikre oss at alle får eit grunnlag til å søkje informasjon og kommunisere ved hjelp av e-post. Dei vil og ha den grunnleggjande kompetansen som skal til for lettare å lære seg bruken av fagprogram. Kva er viktig: Informere om kva dette er og kvifor ein må lære dette. Ha motivasjon for å lære og bidra til å gje motivasjon. Styrke sjølvtilliten til deltakarane. Gje tilpassa opplæring.

36 Sitater fra fornøyde brukere
Solskinshistorie: Ei av deltakarane kom innom til meg på kontoret og ville takke for opplæringa. ”Eg var motstandar mot dette då prosjektet begynte i haust”: sa ho. ”Men no har eg kjøpt meg datamaskin og fått meg breiband. Eg sit dagleg og surfar på internett og chattar med sonen min som er i militæret. Tenk eg har fått meg datamaskin!! Dette er det beste kurset kommunen nokon gong har gjeve meg.” Slike tilbakemeldingar har eg fått fleire av og det gjev meg god motivasjon til å stå på vidare. Det nyttar! Trude Lydvo, Voss kommune

37 Spørsmål tlf

38


Laste ned ppt "Datakortet og Norsk Test Nasjonal sertifisering fra Kirkenes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google