Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Datakortet og Norsk Test Nasjonal sertifisering fra Kirkenes Attføringsmessen 13. januar 2010 Britt H. Rustad Salgssjef Datakortet / Norsk Test.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Datakortet og Norsk Test Nasjonal sertifisering fra Kirkenes Attføringsmessen 13. januar 2010 Britt H. Rustad Salgssjef Datakortet / Norsk Test."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Datakortet og Norsk Test Nasjonal sertifisering fra Kirkenes Attføringsmessen 13. januar 2010 Britt H. Rustad Salgssjef Datakortet / Norsk Test

2 2 Innhold •Bakgrunn •Datakortet •Norsk Test •Metodikk •Referanseprosjekt / erfaringer •Spørsmål

3 3 Eiere og formål

4 4 Utvikling •Etablert 1996 •320 testsentre, 40 skoler •35 Attføringsbedrifter •200.000 Kompetansebevis •750.000 sertifiserende tester •20.000 eBorger •KvikkSjekk •Norsk Test

5 5 320 testsentre •320 testsentre –godkjente lokaler –35 er Attføringsbedrifter •1.000 godkjente testledere –kjenner systemet –følges opp

6 6 Organisasjon kontor Kirkenes og Oslo Tor Erik Buvarp Tor Erik Buvarp Sven Inge Astrup Sven Inge Astrup Marit Løvlien Marit Løvlien Adm. dir Bernt Nilsen Adm. dir Bernt Nilsen Terje Monsen Terje Monsen Marte Breisjøberg Marte Breisjøberg Bjørn Pettersen Bjørn Pettersen Randveig Skageng, Oslo Randveig Skageng, Oslo Tore Rushfeldt Tore Rushfeldt Britt Rustad Britt Rustad Kenneth Wollmann

7 7 Datakortets nasjonale fagråd •Ledes av Bjørn Furuholt, Høgskolen i Agder •Roar Gundersen, LO •Øystein Mjelve, Abelia / NHO •Fred Arne Ødegaard, MOD •Ingeborg Bøe, Norsk Forbund for Fjernundervisning •William Evans, Voksenopplæringsforbundet •Arild Hansen, Norsk Hydro •Jan Peter Strømsheim, UFD •Liv Toril Kvaløyseter, Eduke •Tove Hauge, Utdanningsforbundet •Gro Gregersen, Dataforeningen •Jan B. Sørensen, Dataforeningen

8 8 140 Countries 40 Languages > 6,000,000 Candidates > 20,000,000 Tests > 20,000 Test Centres ECDL / ICDL

9 9 Datakortet internasjonalt

10 10 Innhold •Bakgrunn •Datakortet •Norsk Test •Metodikk •Referanseprosjekt / erfaringer •Spørsmål

11 Produkter 1.eBorgerfortest 2.eBorger 3.KvikkSjekk 4.Kartleggingstest 5.Datakortet sertifiserende 6.Kartleggingstest Ekspert 7.Datakortet Ekspert 8.SikkerhetsSjekk 9.Datakortet Sikkerhet 10.Datakortet Helse 1.Båtførerprøven 2.Jegerprøven 3.Oppdrag: Patentstyret 4.Vox: Digitaltesten 5.Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

12 Produkter 1.Modul 1 Grunnleggende IT forståelse 2.Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem 3.Modul 3 Tekstbehandling 4.Modul 4 Regneark 5.Modul 5 Database 6.Modul 6 Presentasjon 7.Modul 7 Internett og e-post 1.Kompetansebevis –Verdipapir og dokumentasjon av kompetanse, før første test 2.Plastkort –Tilsendt etter 1. beståtte test 3.ECDL diplom –Dersom alle testene bestås i løpet av maks. tre år

13 Materielleverandører •Datapower: –Datakoret 1-7, Datakortet Ekspert og eBorger –Bøker og Internettbasert opplæring •Eduke: –Bøker –Datakoret 1-7, Datakortet Ekspert og eBorger 13

14 14 Innhold •Bakgrunn •Datakortet •Norsk Test •Metodikk •Referanseprosjekt / erfaringer •Spørsmål

15 15 Båtførerprøven •Oppdrag for Sjøfartsdirektoratet •Overtatt all drift av Båtførerprøven –146.000 i egenutviklet database –20.000 nye pr år –produksjon av kort –support testsenter og brukere •Forbedring tester •Ny driftsmodell

16 16 Nye krav Båtførerprøven •Obligatorisk fra 1. mai 2010 •Skrog over 8 meter eller mer enn 25 HK •Får ikke bevis før etter 16 år •Gjelder skrog inntil 15 meter •Fritak født før 1/1 1980

17 17 Jegerprøven •Direktoratet for Naturforvaltning •Full omlegging automatisert test •15.000 pr år

18 18 Vox •Ikke-sertifiserende test i digital kompetanse •Basert på bl.a. «Stortingsmelding nr 16 (2006-2007)... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring»

19 19 AFR •Autorisasjon av finansielle rådgivere •5.000 skal testes •Erstatter interne ordninger •Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet

20 20 Innhold •Bakgrunn •Datakortet •Norsk Test •Metodikk •Referanseprosjekt / erfaringer •Spørsmål

21 21 Kobling pensum og test 1. FAGOMRÅDE Mer eller mindre klart definert. Dette er en prøve på liten tekst på en liten side i et dokument Fag- plan 2. FAGPLAN Konsis, avgrenser fagområde, standardiserer terminologi test 3. TEST Én til én kobling med fagplan, dekker fagområdet etter angitte kriterier.

22 22 Eksempel: Datakortets fagplan

23 23 Innhold •Bakgrunn •Norsk Test •Metodikk •Referanseprosjekt / erfaringer •Spørsmål

24 24 St. Olav Kvinneklinikken •350 ansatte -95 % deltakelse •Økt kompetanse fra 68% til 95 %! ”Det at vi nå har mye felles kunnskaper – at alle minst er på eBorgernivå, er et svært mye bedre utgangspunkt enn det vi hadde før prosjektet startet..... Vi har nå sikret oss at en felles IKT plattform er på plass.” Fredrik Sunde, klinikksjef Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital

25 Data fra et prosjekt •De følgende lysbilder viser tall fra et sykehus •Det var obligatorisk for samtlige å ta fortest og eBorgertest. Vi har derfor grunn til å si at resultatene er representative for kunnskapsnivået. •Tallforholdene viser seg å være ganske så like for liknende prosjekter •Det som går igjen er: 2/3 har behov for opplæring på eBorgernivå, 1/3 kan gå direkte på eBorgertesten

26 26 Frykten for å bli testet…..

27 Resultatfordeling fortest •Det var totalt 90 av 98 personer som gjennomførte fortesten, d.v.s. en deltakelse på 92 %. Av disse kunne ca. 34,5% (31 personer) gå direkte til en eBorgertest, mens ca. 65,5% (59 personer) avdekket en IT-kompetanse som viste at de hadde behov for opplæring. ResultatAntall <60%15 60% -74%14 75% -85%30 >85%31 Totalt90

28 Resultat fortest fordelt på alder •Resultatene synker jevnt med økende alder. I gruppen 50-59 år og 60+ er det i alt 30 personer eller ca. 83% av de som har tatt fortesten som har et opplæringsbehov.

29 Resultater på fortesten fordelt på stilling Disse har behov for opplæring Stillingsgruppe<60%60% - 74%75%-85%>85%Antall fortestIkke møttTotalt Administrasjon215917118 Assistent61119110 Hjelpepleier324211213 Ingeniør/teknisk0334100 Lege*0001112 Sykepleier47171442345 Antall fortester1514303190898 •Assistenter og hjelpepleiere er de som ser ut til å ha et størst opplæringsbehov, med hhv. 89% og 82%. •Tilsvarende tall for sykepleiere er 67% •For ingeniører/teknikere 60%. •Administrasjonen kommer best ut med kun 47% som har et opplæringsbehov.

30 Resultat på eBorgertest •Sykehuset kan dokumentere at 85 av 98 ansatte besto eBorgertesten, hvilket er tilnærmet 87% av de ansatte, eller 93% av de som tok eBorgertesten. •Dette er en meget klar økning fra fortesten.

31 Resultat eBorgertest fordelt på stilling Hvis vi kun tar hensyn til de som har gjennomført eBorgertesten så har: •hjelpepleiergruppen gått fra 55% bestått til 100% bestått •ingeniør/teknisk har gått fra 70% bestått til 100% bestått •assistentgruppen har gått fra 22% bestått til 78% bestått •sykepleiere fra 74% bestått til ca. 91% bestått StillingsgruppeBestått Ikke bestått Antall tester Ikke møttTotalt Administrasjon180 0 Assistent729110 Hjelpepleier100 313 Ingeniør/teknisk909110 Lege20202 Sykepleier39443245 Antall tester85691798

32 32 Kun et eldreproblem?

33 33 Høgskolen i Finnmark

34 Sitater fra fornøyde brukere ”Jeg har gjennomført testen, og synes dette var et opplegg som var nyttig for Helse Finnmark. Jeg kommer til å anbefale opplegget for andre dersom anledningen byr seg. Lykke til!” Vennlig hilsen Bjørn Engum Adm.dir. Helse Finnmark HF

35 Sitater fra fornøyde brukere Voss kommune vil at alle tilsette skal ha eit minimum av datakunnskap fordi me ynskjer å nytta internett, intranett og e-post som eit verktøy i vår kommunikasjon. I tillegg er det komme krav om bruk av data for nye yrkesgrupper som før aldri tok i ei datamaskin. Ved å setje eBorgar som eit minimumsnivå på kompetansen til våre tilsette, kan me sikre oss at alle får eit grunnlag til å søkje informasjon og kommunisere ved hjelp av e-post. Dei vil og ha den grunnleggjande kompetansen som skal til for lettare å lære seg bruken av fagprogram. Kva er viktig: Informere om kva dette er og kvifor ein må lære dette. Ha motivasjon for å lære og bidra til å gje motivasjon. Styrke sjølvtilliten til deltakarane. Gje tilpassa opplæring.

36 Sitater fra fornøyde brukere Solskinshistorie: Ei av deltakarane kom innom til meg på kontoret og ville takke for opplæringa. ”Eg var motstandar mot dette då prosjektet begynte i haust”: sa ho. ”Men no har eg kjøpt meg datamaskin og fått meg breiband. Eg sit dagleg og surfar på internett og chattar med sonen min som er i militæret. Tenk eg har fått meg datamaskin!! Dette er det beste kurset kommunen nokon gong har gjeve meg.” Slike tilbakemeldingar har eg fått fleire av og det gjev meg god motivasjon til å stå på vidare. Det nyttar! Trude Lydvo, Voss kommune

37 37 Spørsmål britt.rustad@datakortet.no tlf. 7897 3500

38


Laste ned ppt "1 Datakortet og Norsk Test Nasjonal sertifisering fra Kirkenes Attføringsmessen 13. januar 2010 Britt H. Rustad Salgssjef Datakortet / Norsk Test."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google