Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015 © SMARTE LØYSINGAR I EIT DIGITALT SOSIOKULTURELT LÆRINGSMILJØ Nordahl Grieg videregående skole - ein skule for dristige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015 © SMARTE LØYSINGAR I EIT DIGITALT SOSIOKULTURELT LÆRINGSMILJØ Nordahl Grieg videregående skole - ein skule for dristige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015 © SMARTE LØYSINGAR I EIT DIGITALT SOSIOKULTURELT LÆRINGSMILJØ Nordahl Grieg videregående skole - ein skule for dristige hjerner i samspel 1

2 KVEN ER VI? ●Ny skule i 2010- ca 200 tilsette ●850 elevar i vidaregåande opplæring ●400 elevar i grunnskuleopplæring - sjukehusundervisning og undervisning for ungdom i barnevernet ●10 - 12 elevar på tilrettelagt avdeling ●Knutepunktskule for døve og tunghøyrde ●Programområde innan yrkesfag HO (75), SS og MK ●Studiespesialiserande (600) 2 Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø ©

3 Til Ungdommen Ubygde kraftverker, ukjente stjerner. Skap dem, med skånet livs dristige hjerner Spørsmål vi stiller oss ved Nordahl Grieg vgs. Kva vil vere viktig i framtida? Korleis vere dristig for å få det til? Kva vil det seie å vere i samspel? 3 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

4 Elevar tek imot Innovasjonsprisen 2015 i London der dei rettar fokus på framtida. Klima - Globalisering - Fattigdom/helse - Teknologiens muligheter 4

5 Kva er altså viktig for ungdom idag? Klima - Globalisering - Fattigdom/helse - Teknologi Korleis må vi tenkje? ●Visjonært, dristig og i samspel Kva krav stiller dette til oss? ●Eit forpliktande sosiokulturelt læringssyn ●Samhandling gjennom sosiale medier ●Bruke smart teknologi for å fremje læring ●Vere i forkant heile tida Ei bærekraftig utdanning for framtida 5 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

6 Kva gjer så vi på Helse - og oppvekstavdelinga på NGV? Helse og oppvekst - i ein ny og spennande kvardag “Opne dører mot verda og framtida” (Opplæringslova) 6 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

7 Digitale verktøy - HO Læringsressurser: www.ndla.no www.nhi.no www.gyldendal.no www.aschehoug.no www.cappelendamm.no www.pps.no Digitale verktøy: It´s learning Google Drive One Note Digital grunnkompetanse - Google apps for educationDigital grunnkompetanse - Google apps for education (hausten 2015) www.mindjet.com 7

8 Digital skule på HO - sosiale medium NGV Heimesida Skulen si Facebookside Tilsette ved NGV Facebookgruppe Klassen si Facebookgruppe NDLA www.ndla.no Livsstilsendring Psykisk helse hos ungdom 8 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

9 Praktisk bruk av digitale verktøy Google Drive - PTF Årsplan Google Drive- Lokal læreplan Google Drive - VG1 Programfag Årsplan Google Drive - VG1 Periodeplan 3 Yrkesutøvelse Google Drive VG2 Periodeplan 3 Helsefremmende arbeid Mindjet 9 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

10 Praktisk bruk av digitale verktøy - samarbeid lærarsida Nettbasert samarbeid - organisering av undervisninga ●Strukturert ●Elevmedverknad (vekeoversikt, elevstyrt) ●Informasjon om neste periode, elevmedverknad under utarbeiding av periodeplan Google Drive - Innkalling/referat klasselærermøte Google Drive - Vekesoversikt, elevstyrt Google Drive - Elevmapper 10 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

11 Google side med mappeinndelinger YouTube - Praksisoppgave 2 Oppgave Digital Fortelling MS Digital fortelling MS Førstehjelp ved brannskader Førstehjelp ved bruddskader Digital plakat som dokumentasjon Storyline Nøkkelspørsmål 1 Digital plakat - Storyline Nøkkelspørsmål 1 Digitalt tankekart - Mindjet Praktisk bruk av digitale verktøy - elevarbeid 11 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

12 Kahoot er et verktøy der du blant anna kan lage små testar. Ein deltek via smarttelefonenen, kan bruke “nickname” og konkurransen er basert både på kor fort du kan svare og på kor mange riktige svar du har Godt verktøy for enkel kartlegging av elevane sine forkunnskapar, enkel test på kva elevane har fått med seg i løpet av undervisninga. Kahoot Praktisk bruk av digitale verktøy i skulekvardagen 12 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

13 Vurderingskjema - lærar/elevvurdering Planleggingsskjema Eigenvurderingsskjema Vurdering og refleksjon i læringsprosessen 13 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

14 Anne-Marie.Ytrebo@hfk.no Guri.Kyte@hfk.no Takk for oss FRAMTID 2015 “Forskarfrø” Eit lite blikk inn i barna si teknologiske verd - der må VI óg vere 14 © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø


Laste ned ppt "Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015 © SMARTE LØYSINGAR I EIT DIGITALT SOSIOKULTURELT LÆRINGSMILJØ Nordahl Grieg videregående skole - ein skule for dristige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google