Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015©

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015©"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015©
SMARTE LØYSINGAR I EIT DIGITALT SOSIOKULTURELT LÆRINGSMILJØ Nordahl Grieg videregående skole - ein skule for dristige hjerner i samspel Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015©

2 850 elevar i vidaregåande opplæring
KVEN ER VI? Ny skule i ca 200 tilsette 850 elevar i vidaregåande opplæring 400 elevar i grunnskuleopplæring - sjukehusundervisning og undervisning for ungdom i barnevernet elevar på tilrettelagt avdeling Knutepunktskule for døve og tunghøyrde Programområde innan yrkesfag HO (75), SS og MK Studiespesialiserande (600) Hvem er vi egentlig? Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

3 Spørsmål vi stiller oss ved Nordahl Grieg vgs.
Til Ungdommen Ubygde kraftverker, ukjente stjerner. Skap dem, med skånet livs dristige hjerner Spørsmål vi stiller oss ved Nordahl Grieg vgs. Kva vil vere viktig i framtida? Korleis vere dristig for å få det til? Kva vil det seie å vere i samspel? Hva bør vi lure på? © Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

4 Klima - Globalisering - Fattigdom/helse - Teknologiens muligheter
Elevar tek imot Innovasjonsprisen 2015 i London der dei rettar fokus på framtida. Klima - Globalisering - Fattigdom/helse - Teknologiens muligheter Hva er viktig i følge undommen vår?

5 Ei bærekraftig utdanning for framtida
Kva er altså viktig for ungdom idag? Klima - Globalisering - Fattigdom/helse - Teknologi Korleis må vi tenkje? Visjonært, dristig og i samspel Kva krav stiller dette til oss? Eit forpliktande sosiokulturelt læringssyn Samhandling gjennom sosiale medier Bruke smart teknologi for å fremje læring Vere i forkant heile tida Ei bærekraftig utdanning for framtida ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

6 Kva gjer så vi på Helse - og oppvekstavdelinga på NGV?
Helse og oppvekst - i ein ny og spennande kvardag “Opne dører mot verda og framtida” (Opplæringslova) ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

7 Digitale verktøy - HO Læringsressurser: Digitale verktøy: www.ndla.no
Digitale verktøy: It´s learning Google Drive One Note Digital grunnkompetanse - Google apps for education (hausten 2015)

8 Digital skule på HO - sosiale medium
NGV Heimesida Skulen si Facebookside Tilsette ved NGV Facebookgruppe Klassen si Facebookgruppe NDLA Livsstilsendring Psykisk helse hos ungdom ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

9 Praktisk bruk av digitale verktøy
Google Drive - PTF Årsplan Google Drive- Lokal læreplan Google Drive - VG1 Programfag Årsplan Google Drive - VG1 Periodeplan 3 Yrkesutøvelse Google Drive VG2 Periodeplan 3 Helsefremmende arbeid Mindjet ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

10 Praktisk bruk av digitale verktøy - samarbeid lærarsida
Nettbasert samarbeid - organisering av undervisninga Strukturert Elevmedverknad (vekeoversikt, elevstyrt) Informasjon om neste periode, elevmedverknad under utarbeiding av periodeplan Google Drive - Innkalling/referat klasselærermøte Google Drive - Vekesoversikt, elevstyrt Google Drive - Elevmapper ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

11 Praktisk bruk av digitale verktøy - elevarbeid
Google side med mappeinndelinger YouTube - Praksisoppgave 2 Oppgave Digital Fortelling MS Digital fortelling MS Førstehjelp ved brannskader Førstehjelp ved bruddskader Digital plakat som dokumentasjon Storyline Nøkkelspørsmål 1 Digital plakat - Storyline Nøkkelspørsmål 1 Digitalt tankekart - Mindjet ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

12 Praktisk bruk av digitale verktøy i skulekvardagen
Kahoot er et verktøy der du blant anna kan lage små testar. Ein deltek via smarttelefonenen, kan bruke “nickname” og konkurransen er basert både på kor fort du kan svare og på kor mange riktige svar du har Godt verktøy for enkel kartlegging av elevane sine forkunnskapar, enkel test på kva elevane har fått med seg i løpet av undervisninga. Kahoot ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

13 Vurdering og refleksjon i læringsprosessen
Vurderingskjema - lærar/elevvurdering Planleggingsskjema Eigenvurderingsskjema ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø

14 Takk for oss FRAMTID 2015 “Forskarfrø”
Eit lite blikk inn i barna si teknologiske verd - der må VI óg vere Takk for oss ©Guri Kyte og Anne-Marie Ytrebø


Laste ned ppt "Anne-Marie Ytrebø og Guri Kyte 2015©"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google