Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Jan Enerstvedt Dagleg leiar FOS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Jan Enerstvedt Dagleg leiar FOS."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Jan Enerstvedt Dagleg leiar FOS

2

3 FOS – regional prosjektorganisasjon Mål: å samarbeida om oppgåver som blir løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå FOS tilbyr tenester/kompetanseutvikling innan oppvekstsektoren i 6 kommunar6 kommunar FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

4 FOS er organisert med ei overordna styringsgruppe der personar frå kommunalsjefnivå representerer og gir fullmakter Grunnskulegruppa, barnehagegruppa og PPT leiarforum jobbar med den dagleg drifta FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

5 Vedtatt handlingsplan dannar grunnlag for aktiviteten Arbeid i forhold til etter- og vidareutdanning Faste tiltak er tilsynsordning i barnehage og organisering av lokalt gitt eksamen i grunnskulen FOS har og hand om eitt årleg regionalt arrangement i DKS og representerer regionen i fylkesrådet FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

6 Målgrupper: -Tilsette barnehage, skule og PPT - Dekkar over 100 einingar -Ca 2000 deltakarar på kurs/nettverk pr år Økomomi: -Budsjett på rundt 2 mill. – medlemskommunane finansierer løn til dagleg leiar (80%)i samsvar med elevtal i grunnskulen -Hentar inn eksterne midlar til kompetanseutvikling og prosjekt FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

7 Samarbeidsfora: * Fylkesmannen i Hordaland * Høgskulen Stord/Haugesund (intensjonsavtale) * Vidaregåande skule /Hordaland Fylke * Statped avd vest * Syns og audipedagogisk teneste i Hordaland (SAPTH) FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

8 For meir info om aktiviteten vår og kontakt- sjå www.fos-sunnh.no eller mail tilwww.fos-sunnh.no jan.enerstvedt@sveio.kommune.no


Laste ned ppt "FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Jan Enerstvedt Dagleg leiar FOS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google