Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOfavør Topp Reiseforsikring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOfavør Topp Reiseforsikring"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOfavør Topp Reiseforsikring
Vilkår og pris pr

2 LOfavør Reiseforsikring
Hvem forsikringen gjelder for: Medlem, ektefelle/samboer/registrert partner og barn under 20 år Hvor forsikringen gjelder: Standard: Fritidsreiser i hele verden med inntil 60 dagers varighet, og med minst en overnatting. Ved flyreiser selv om det ikke er overnatting. Topp: Fritidsreiser og tjenestereiser i hele verden med inntil 60 dagers varighet Kommentarer: Siden reiseforsikrings-vilkårene er godt kjent for alle i kundeservice/salg bør disse sidene først og fremst inneholde dine egne personlige notater slik du mener produktet bør presenteres i forhold til den målgruppen og det målet du har for presentasjonen. Før presentasjonen av LOfavør Reiseforsikring, bør du vurdere å gå igjennom bakgrunnen for LOfavør forsikringene, og hva som ligger i begrepet LOfavør. Egne notater:

3 LOfavør Reiseforsikring
Forsikringen omfatter: Avbestillingskostnader. Reisegods (bagasje), penger, reisedokumenter og sykkel. Sykehusopphold og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykker. Transport / hjemtransport , samt bistand fra 1 reiseledsager. Medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykkesskader Reiseansvar Du skal benytte vilkårene når du går igjennom LOfavør reiseforsikring.

4 LOfavør Reiseforsikring
Forsikringen dekker: Avbestillingskostnader ved plutselig sykdom, skade eller død. Brann, tyveri, ran og overfall Skade/tap som følge av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. Forsinket bagasje ved utreise. Nytt fra 1. januar I «Annen skade på reisegods» (punkt A2.2 ) er det innført nye begrensninger: Skade på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett erstattes ikke. Innholdet i plansjene tar ikke sikte på å gjengi alle vilkår i sin helhet, det er opp til deg hva du vil fremheve, utdype, eksemplifisere, forklare og selge for tilhører(e). På denne måten kan du gjøre det interessant ut i fra det publikum du har. En grunnidè bak LO favør forsikringene er at vi alltid forteller hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker fordi vi ønsker å ha et åpent og ærlig forhold til kundene. Dette kan du gjerne markere spesielt. De første plansjene viser "dekker - dekker ikke" Forklar begrepene, og du kommer tilbake til detaljerte beløpsbegrensnniger. Hjelp på skadestedet kommer du også tilbake til.

5 LOfavør Reiseforsikring
Forsikringen dekker: Dokumenterte utgifter til sykehus, lege og hjemtransport ved sykdom/skader Utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykke Varig medisinsk invaliditet eller dødsfall etter ulykkesskade. Ansvar for skade påført annen person eller andres ting. Gi f.eks. råd om hvordan man skal forholde seg med kvitteringer o.l. dersom man blir syk når man er ute å reiser.

6 LOfavør Reiseforsikring
Forsikringen dekker ikke: Tjenestereiser Gjenstander som er mistet eller gjenglemt Hvis sykdom har vært kjent før avreise Spesielle risikoaktiviteter som fjellklatring, boksing m.m. Skade eller sykdom som skyldes beruselse. Forklar først logikken i hvorfor enkelte dekninger holdes utenfor en forsikring.

7 LOfavør Reiseforsikring
Skadehjelp på stedet - 24 timer i døgnet Tlf. SpareBank 1: (i utlandet: ) Tlf. SOS: Nye billetter ved tap/tyveri Behandling hos lege/sykehus Organisering av hjemtransport SOS International er gjentatte ganger kåret til verdens beste alarmsentral av det internasjonale reiseforsikringsmagasinet ITIJ etter en avstemning blant kunder og leverandører over hele verden. Utgifter til lege eller sykehus eller nye biletter garanteres og bestilles av S.O.S. Billetter kan du hente f.eks. på flyplassen. Forklar hva S.O.S. er og hva de kan brukes til.

8 LOfavør Reiseforsikring
Erstatningsbeløp: Egenandeler: Ingen egenandel på sykdom, avbestilling eller forsinket bagasje. For Reisegods/bagasje og behandlingsutgifter etter ulykke: kr 1 000 Har flere i husstanden LOfavør reiseforsikring, trekkes ikke egenandel. Vurder hvorvidt dette kan bli for detaljert eller om det er interessant å få med alle beløp, i forhold til målet du har med presentasjonen.

9 LOfavør Reiseforsikring
Erstatningsbeløp: Her kan det evt. være relevant å "selge" inn den kompetansen vi også sitter med på andre forsikringsordninger som medlemmene evt. er dekket av gjennom medlemskapet, f.eks. LOfavør grunnforsikring, LOfavør Fritidsulykkesforsikring.

10 LOfavør Reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring kan utvides med Toppforsikring

11 Forsikringen kan være:
Obligatorisk: Forsikringen er tegnet av forbundet for alle medlemmer forbund: (er merket med kode ”R” på LOfavør-kortet) Lokal kollektiv: Avtale tegnes av forening/klubb (forening): Premien innkreves av foreningen/klubben Forsikringen kan være obligatorisk eller frivillig Kollektiv avtale må ha minst 10 medlemmer Individuell: Medlemmet kjøper selv forsikringen hos banken sin

12 LOfavør Reiseforsikring
Prismatrise: Obligatorisk forbund Lokal kollektiv (forening) Individuell Standard Reise 660 944 1 126 Topp Reise 934 1 377 1 646 Utvidelse med Topp Reise for medlemmer med obligatorisk/lokal Standard Reise koster kr 520 i tillegg + alderstillegg etter fylte 61 år For kollektive ordninger er det et alderstillegg ved fylte 67 år (kr 150 for standard og kr 200 for topp) Individuell forsikring: For medlemmer over 61 år betales et tillegg basert på medlemmets alder Kommentar/tips: Dette bildet benyttes først og fremst i fora hvor beslutning om avtale tas. Forklar hva som ligger i begrepene obligatorisk, og frivillig. Gå igjennom fremdriftplan med klubb/forening/avdeling for hva som skal skje, hvem som har ansvar for hva og hvordan evt. kostnader skal fordeles. Vis evt. til produktavtalen.

13 LOfavør Reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring kan også utvides til å dekke reiser med varighet ut over 60 dager. Utvidelsen kan være til 90,120 eller 180 dager

14 Standard Topp Kommentar Varighet enkeltreise 60 dager
Økes fra 45 dager (kostet før kr å utvide). Reisegods 75 000 Økes fra / kroner. Halv dekning når du reiser alene fjernes. Sykkel (utenfor Norden) 15 000 30 000 Lik innbo – økes fra kroner Reiseavbrudd Inntil kr per døgn, per person, maks. kr Inntil kr per døgn, per person, maks. kr Økes fra / kroner Forsinket reisegods – minimum 4 timer Inntil per pers Økes fra kroner Tilkalling av familie Ubegrenset inntil 2 pers. Økes fra og kroner Avbestilling Inntil Inntil Økes fra / kroner Evakuering (krig – uro – naturkatastrofer) Ubegrenset Økes fra NY - Egenandel leiebil på feriereiser Inntil 8 000  Ny dekning Egenandel Reisegods kr Behandlingsutgifter ved ulykke kr 1 000 kr 0 Behandlingsutgifter ved ulykke må skaden overstige kr Topp har ingen egenandel


Laste ned ppt "LOfavør Topp Reiseforsikring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google