Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOfavør Topp Reiseforsikring Vilkår og pris pr. 1.1.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOfavør Topp Reiseforsikring Vilkår og pris pr. 1.1.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOfavør Topp Reiseforsikring Vilkår og pris pr

2 LOfavør Reiseforsikring Hvem forsikringen gjelder for: ‒Medlem, ektefelle/samboer/registrert partner og barn under 20 år Hvor forsikringen gjelder: Standard: ‒Fritidsreiser i hele verden med inntil 60 dagers varighet, og med minst en overnatting. ‒Ved flyreiser selv om det ikke er overnatting. Topp: -Fritidsreiser og tjenestereiser i hele verden med inntil 60 dagers varighet

3 LOfavør Reiseforsikring Forsikringen omfatter: ‒Avbestillingskostnader. ‒Reisegods (bagasje), penger, reisedokumenter og sykkel. ‒Sykehusopphold og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykker. ‒Transport / hjemtransport, samt bistand fra 1 reiseledsager. ‒Medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykkesskader ‒Reiseansvar

4 LOfavør Reiseforsikring Forsikringen dekker: ‒Avbestillingskostnader ved plutselig sykdom, skade eller død. ‒Brann, tyveri, ran og overfall ‒Skade/tap som følge av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. ‒Forsinket bagasje ved utreise.

5 LOfavør Reiseforsikring Forsikringen dekker: ‒Dokumenterte utgifter til sykehus, lege og hjemtransport ved sykdom/skader ‒Utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykke ‒Varig medisinsk invaliditet eller dødsfall etter ulykkesskade. ‒Ansvar for skade påført annen person eller andres ting.

6 LOfavør Reiseforsikring Forsikringen dekker ikke: ‒Tjenestereiser ‒Gjenstander som er mistet eller gjenglemt ‒Hvis sykdom har vært kjent før avreise ‒Spesielle risikoaktiviteter som fjellklatring, boksing m.m. ‒Skade eller sykdom som skyldes beruselse.

7 LOfavør Reiseforsikring Skadehjelp på stedet - 24 timer i døgnet ‒Tlf. SpareBank 1: (i utlandet: ) ‒Tlf. SOS: Nye billetter ved tap/tyveri Behandling hos lege/sykehus Organisering av hjemtransport ! SOS International er gjentatte ganger kåret til verdens beste alarmsentral av det internasjonale reiseforsikringsmagasinet ITIJ etter en avstemning blant kunder og leverandører over hele verden.

8 LOfavør Reiseforsikring Egenandeler: Ingen egenandel på sykdom, avbestilling eller forsinket bagasje. For Reisegods/bagasje og behandlingsutgifter etter ulykke: kr Har flere i husstanden LOfavør reiseforsikring, trekkes ikke egenandel. Erstatningsbeløp:

9 LOfavør Reiseforsikring Erstatningsbeløp:

10 LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring kan utvides med Toppforsikring

11 Forsikringen kan være: Obligatorisk: Forsikringen er tegnet av forbundet for alle medlemmer forbund: (er merket med kode ”R” på LOfavør-kortet) Lokal kollektiv:Avtale tegnes av forening/klubb (forening):Premien innkreves av foreningen/klubben Forsikringen kan være obligatorisk eller frivillig Kollektiv avtale må ha minst 10 medlemmer Individuell: Medlemmet kjøper selv forsikringen hos banken sin

12 LOfavør Reiseforsikring Prismatrise: For kollektive ordninger er det et alderstillegg ved fylte 67 år (kr 150 for standard og kr 200 for topp) Individuell forsikring: For medlemmer over 61 år betales et tillegg basert på medlemmets alder Obligatorisk forbund Lokal kollektiv (forening) Individuell Standard Reise Topp Reise Utvidelse med Topp Reise for medlemmer med obligatorisk/lokal Standard Reise koster kr 520 i tillegg + alderstillegg etter fylte 61 år

13 LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring kan også utvides til å dekke reiser med varighet ut over 60 dager. Utvidelsen kan være til 90,120 eller 180 dager

14 StandardToppKommentar Varighet enkeltreise60 dager Økes fra 45 dager (kostet før kr å utvide). Reisegods Økes fra / kroner. Halv dekning når du reiser alene fjernes. Sykkel (utenfor Norden) Lik innbo – økes fra kroner ReiseavbruddInntil kr per døgn, per person, maks. kr Inntil kr per døgn, per person, maks. kr Økes fra / kroner Forsinket reisegods – minimum 4 timerInntil per pers Inntil per pers Økes fra kroner Tilkalling av familieUbegrenset inntil 2 pers. Økes fra og kroner AvbestillingInntil Inntil Økes fra / kroner Evakuering (krig – uro – naturkatastrofer)Ubegrenset UbegrensetØkes fra NY - Egenandel leiebil på feriereiser Inntil Ny dekning EgenandelReisegods kr Behandlingsutgifter ved ulykke kr kr 0 Behandlingsutgifter ved ulykke må skaden overstige kr Topp har ingen egenandel


Laste ned ppt "LOfavør Topp Reiseforsikring Vilkår og pris pr. 1.1.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google