Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOfavør Topp Reiseforsikring Vilkår og pris pr. 1.1.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOfavør Topp Reiseforsikring Vilkår og pris pr. 1.1.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOfavør Topp Reiseforsikring Vilkår og pris pr. 1.1.2015

2 LOfavør Reiseforsikring Hvem forsikringen gjelder for: ‒Medlem, ektefelle/samboer/registrert partner og barn under 20 år Hvor forsikringen gjelder: Standard: ‒Fritidsreiser i hele verden med inntil 60 dagers varighet, og med minst en overnatting. ‒Ved flyreiser selv om det ikke er overnatting. Topp: -Fritidsreiser og tjenestereiser i hele verden med inntil 60 dagers varighet

3 LOfavør Reiseforsikring Forsikringen omfatter: ‒Avbestillingskostnader. ‒Reisegods (bagasje), penger, reisedokumenter og sykkel. ‒Sykehusopphold og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykker. ‒Transport / hjemtransport, samt bistand fra 1 reiseledsager. ‒Medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykkesskader ‒Reiseansvar

4 LOfavør Reiseforsikring Forsikringen dekker: ‒Avbestillingskostnader ved plutselig sykdom, skade eller død. ‒Brann, tyveri, ran og overfall ‒Skade/tap som følge av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. ‒Forsinket bagasje ved utreise.

5 LOfavør Reiseforsikring Forsikringen dekker: ‒Dokumenterte utgifter til sykehus, lege og hjemtransport ved sykdom/skader ‒Utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykke ‒Varig medisinsk invaliditet eller dødsfall etter ulykkesskade. ‒Ansvar for skade påført annen person eller andres ting.

6 LOfavør Reiseforsikring Forsikringen dekker ikke: ‒Tjenestereiser ‒Gjenstander som er mistet eller gjenglemt ‒Hvis sykdom har vært kjent før avreise ‒Spesielle risikoaktiviteter som fjellklatring, boksing m.m. ‒Skade eller sykdom som skyldes beruselse.

7 LOfavør Reiseforsikring Skadehjelp på stedet - 24 timer i døgnet ‒Tlf. SpareBank 1: 02300 (i utlandet: +47 91502300) ‒Tlf. SOS: +45 38 48 88 35 Nye billetter ved tap/tyveri Behandling hos lege/sykehus Organisering av hjemtransport ! SOS International er gjentatte ganger kåret til verdens beste alarmsentral av det internasjonale reiseforsikringsmagasinet ITIJ etter en avstemning blant kunder og leverandører over hele verden.

8 LOfavør Reiseforsikring Egenandeler: Ingen egenandel på sykdom, avbestilling eller forsinket bagasje. For Reisegods/bagasje og behandlingsutgifter etter ulykke: kr 1 000 Har flere i husstanden LOfavør reiseforsikring, trekkes ikke egenandel. Erstatningsbeløp:

9 LOfavør Reiseforsikring Erstatningsbeløp:

10 LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring kan utvides med Toppforsikring

11 Forsikringen kan være: Obligatorisk: Forsikringen er tegnet av forbundet for alle medlemmer forbund: (er merket med kode ”R” på LOfavør-kortet) Lokal kollektiv:Avtale tegnes av forening/klubb (forening):Premien innkreves av foreningen/klubben Forsikringen kan være obligatorisk eller frivillig Kollektiv avtale må ha minst 10 medlemmer Individuell: Medlemmet kjøper selv forsikringen hos banken sin

12 LOfavør Reiseforsikring Prismatrise: For kollektive ordninger er det et alderstillegg ved fylte 67 år (kr 150 for standard og kr 200 for topp) Individuell forsikring: For medlemmer over 61 år betales et tillegg basert på medlemmets alder Obligatorisk forbund Lokal kollektiv (forening) Individuell Standard Reise6609441 126 Topp Reise9341 3771 646 Utvidelse med Topp Reise for medlemmer med obligatorisk/lokal Standard Reise koster kr 520 i tillegg + alderstillegg etter fylte 61 år

13 LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring kan også utvides til å dekke reiser med varighet ut over 60 dager. Utvidelsen kan være til 90,120 eller 180 dager

14 StandardToppKommentar Varighet enkeltreise60 dager Økes fra 45 dager (kostet før kr. 1 673 å utvide). Reisegods75 000150 000Økes fra 30 000/60 000 kroner. Halv dekning når du reiser alene fjernes. Sykkel (utenfor Norden)15 00030 000Lik innbo – økes fra 10 000 kroner ReiseavbruddInntil kr 1 000 per døgn, per person, maks. kr 40 000 Inntil kr 1 000 per døgn, per person, maks. kr 80 000 Økes fra 25 000 / 50 000 kroner Forsinket reisegods – minimum 4 timerInntil 5 000 per pers Inntil 5 000 per pers Økes fra 3 000 kroner Tilkalling av familieUbegrenset inntil 2 pers. Økes fra 35 000 og 70 000 kroner AvbestillingInntil 80 000Inntil 160 000 Økes fra 50 000 / 100 000 kroner Evakuering (krig – uro – naturkatastrofer)Ubegrenset UbegrensetØkes fra 100 000 NY - Egenandel leiebil på feriereiser Inntil 8 000 Ny dekning EgenandelReisegods kr 1 000 Behandlingsutgifter ved ulykke kr 1 000 kr 0 Behandlingsutgifter ved ulykke må skaden overstige kr 1 000. Topp har ingen egenandel


Laste ned ppt "LOfavør Topp Reiseforsikring Vilkår og pris pr. 1.1.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google