Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2010 LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt 1 3. april 2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2010 LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt 1 3. april 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 2010 LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt 1 3. april 2017

2 2 3. april 2017

3 Kollektive forsikringer
Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet (dvs har du en eller flere av disse bokstavene på kortet, har du forsikringen via kontingenten eller forbundet ditt) H – Kollektiv hjem G – Grunnforsikring O - Fagforbundets stønadskasse O – Gruppelivsforsikring ( gjelder EL&IT, Postkom og NSF) F - Fritidsulykke R - Reiseforsikring B/A - Fagforbundets gruppeforsikring 3 3. apr. 2017

4 Kollektiv hjemforsikring
Kollektiv hjem - kode H på kortet LOfavør Kollektiv hjemforsikring er markedets beste innbo- og løsøreforsikring, som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring som privatperson Forsikringen har ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Merk at enkeltgjenstander/samlinger er forsikret for inntil kr Egenandelen er Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap

5 Kollektiv hjemforsikring
Dekker…………… Skade på innbo og løsøre i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade Tyveri i forbindelse med innbrudd Typiske uhell som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på f.eks sportsutstyr, briller etc Låst sykkel hvor som helst (inntil kr ) Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat (inntil kr ) Matvarer i fryseboks Flytteforsikring Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson Ansvar som privatperson Men dekker ikke………….. De viktigste begrensningene er: Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen Dekk og felger (dekkes av bilforsikringen) Tyveri av ulåst sykkel Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent Kode H på kortet

6 Grunnforsikring LOfavør Grunnforsikring – kode G på kortet
LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved død. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. LOfavør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden gis dobbel utbetaling på denne forsikringen Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt

7 Grunnforsikring Forsikringen dekker….. Men dekker ikke…….. Kode G
- Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år (samboer og hjemmeboende barn må ha samme folkeregistrerte bopels – adresse som forsikrede for å omfattes av forsikringen) Død uansett årsak Fritid og arbeidstid – hele døgnet. Hele verden Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med Men dekker ikke…….. De viktigste begrensningene er: - Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås. Kode G på kortet

8 Fritidsulykkesforsikring
LOfavør Fritidsulykkesforsikring – kode F på kortet, LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringen dekker…. Deg som medlem Ulykkesskader i fritiden som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet Frem til fylte 70 år

9 Fritidsulykkesforsikring
LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ikke………………….. De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker Ulykker som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse Elev- og studentmedlemmer Kode F på kortet

10 Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring - R på kortet
Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport. Medlemsfordeler for deg Gunstig pris Gjelder i hele verden Gjelder også egne barn (under 20 år) som ikke bor sammen med medlemmet Kan utvides med toppdekning Dersom denne forsikringen ikke er kollektiv, dvs ligger i din medlemskontingent kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank. NB! Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis

11 Bilforsikring Bilforsikring
Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som standard forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig. Medlemsfordel for deg Lavere egenandel Startbonus på 30% Samme bonus på bil nr 2 (inntil 70%) Toppvilkår til standard pris SpareBank 1 tilbyr også en egen: - Ungdomsavtale - for deg som er ung bileier under 23 år! les mer på Ungdomsgaranti - for deg som har unge sjåfører av bilen! les mer på Lav egenandel – kun 3000 kroner

12 Husforsikring LOfavør Husforsikring
LOfavør Husforsikring gir deg fullverdigaranti. Det vil si at hvis huset ditt blir totalskadet, bygger vi det opp på nytt uten å trekke fra for elde og slitasje. Du kan velge mellom: LOfavør Topp husforsikring – vår beste husforsikring eller LOfavør Standard husforsikring – som dekker det viktigste Sopp- og råteforsikring, samt ansvarsforsikring og rettshjelp er inkludert i begge husforsikringene. Lav egenandel – kun 3000 kroner! Hus og innbo i SpareBank1 – kun en egenandel hvis det er skade på både hus og innbo

13 Individuelle forsikringer
Øvrige Forsikringer Individuelle forsikringer LOfavør Barneforsikring Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller ulykke? LOfavør barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel ( pris pr år kr ) LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. ( pris pr år kr 423.-)

14 Individuelle forsikringer
Øvrige Forsikringer Individuelle forsikringer LOfavør Motorsykkelforsikring Motorsykkelforsikring som gir deg markedets beste bonusopptjening og gode vilkår for øvrig. Markedets beste bonusopptjening (som LOfavør Bil – startbonus 30 % - raskere opptjening). MC = ”bil nr 2” – samme fordelaktige bonus – inntil 70 %. Dekker leiebil i inntil 10 dager etter en skade som vi erstatter LOfavør Campingvogn/tilhenger Kasko campingvognforsikring gir dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil 1000 kroner i 10 dager hvis campingferien blir spolert. I tillegg dekkes løst utstyr og eiendeler med inntil kroner LOfavør Moped og snøscooter Som eier av kjøretøy er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring. I tillegg til denne tilbyr vi også minikasko og kasko LOfavør Verdisak Verdisakforsikringen dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise (NB! kun kr i egenandel) NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000

15 Individuelle forsikringer
Øvrige Forsikringer Individuelle forsikringer LOfavør Fritidsbåt Topp båtforsikring gir deg en av bra dekning dersom uhellet skulle være ut. I tillegg til generelt gode vilkår, kan du få kasko dekning som gir dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil 1000 kroner i 10 dager, eller Toppkasko som gir dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil 1500 kroner i 15 dager. LOfavør Fritidshus Forsikringen gir deg fullverdigaranti som betyr at vi bygger nytt fritidshus dersom det blir totalskadet - uten å trekke fra for elde og slitasje. Standardforsikringen dekker det aller viktigste, Du kan også velge å utvide til toppforsikring LOfavør Hund og katt Forsikringen dekker veterinærutgifter ved behandling av sykdom eller dersom hunden/katten skader seg. Du får dessuten erstatning dersom din firbente venn dør, må avlives eller blir borte. Livsvarige skader som følge av sykdom eller ulykke og som påvirker bruksverdien erstattes også. NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000

16 Pensjon Pensjon Medlemsfordeler for deg
LOfavør pensjon er trygg pensjonssparing for deg som er LO-medlem. Du sparer til pensjon med skattefradrag og får samtidig forsikret sparingen ved uførhet Nå kan du spare fra 300 kroner i måneden med skattefradrag, og samtidig få forsikret sparingen ved arbeidsuførhet. Medlemsfordeler for deg - Betalingsfritak: Ved langvarig arbeidsuførhet vil SpareBank1 overta ansvaret for din sparing inntil du blir frisk, om nødvendig frem til pensjonsalder - Ved langvarig arbeidsuførhet vil det månedlige sparebeløpet økes med 3% årlig ( ikke over kr ) - Forsikringen krever ingen helseerklæring - Samme pris på forsikringen, uavhengig av alder og kjønn

17 Bank Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg som LO medlem LOfavør Medlemslån - Lån til Bolig - Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales - Flyttes lånet til SpareBank 1, eller det tas opp nytt lån, dekker banken omkostningene inntil kr LOfavør Konfliktlån - Ved lovlig konflikt kan du søke om: - Betalingsutsettelse - Konfliktlån LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån) - Din lokale SpareBank 1- bank kan forskuttere eventuell utbetaling fra Lønnsgarantiforndet til ordinær boliglånsrente (For å få en lønnsgaranti fra SB1 må du først kontakte din fagforening og du må ha kundeforhold opprettet hos SB1) LOfavør Brukskonto og Sparekonto Særskilte fordeler eller rabatter som kan variere mellom bankene

18 Advokatbistand Advokatbistand Raskere, rimeligere, mer tilgjengelig
Trenger du advokatbistand, har Legalis lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter m.v. Medlemsfordeler for deg Reduserte priser på all juridisk bistand* 20% rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er gratis Vi legger vekt på å bistå deg raskt og effektivt via internett, LOfavør medlemstelefon. Om nødvendig også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet, forhandlinger og føring av saker for retten * Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater

19 Feriereiser Feriereiser Medlemsfordeler for deg
Ditt reisebyrå gjennom 70 år! – Bestill din reise hos LOfavør Feriereiser, og få rabatt på reisen! Medlemsfordeler for deg Vi hjelper deg med reiseplanleggingen, og gir deg som medlem av et LO – forbund 5% rabatt på en rekke charteroperatører, cruice og båtreiser, feriehus osv Nyhet! Nå kan du også bestille charterreiser med 5% LO - rabatt, samt ”fly og hotell – pakk selv” til konkurransedyktige priser på

20 Billån Billån Medlemsfordeler for deg
Nå kan du få lån til bil, MC, caravan og båt med inntil 100% finansiering! Med lån fra SpareBank 1 Finans får du rask behandling og blant markedets beste betingelser. Medlemsfordeler for deg - Billigere lån Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente - Frihet Med LOfavør Billån er det selve objektet som er panteobjektet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet for eksempel i boligen din, noe som gir deg større frihet i fremtiden Lån med betalingsforsikring Det trygge og fornuftige valget Lån med betalingsforsikring er en forsikring hvor du som kunde får dekket månedlige terminbeløp i inntil 12 mnd ved: - 100% sykemelding i mer enn 30 dager - 100% arbeidsledighet eller permitering i mer enn 30 dager - Ved dødsfall innfris lånet med inntil kr Gå inn på – meny ” billån”

21 Billån Billån Med LOfavør På Egne Hjul fra Sparebank 1 Finans får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og med fokus på sikkerhet. På egne Hjul - et eget ungdomskonsept Du kan låne kr kr Lavere behandlingsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente Nedbetalingstid max 5 år Kun 10% i egenkapital Kun krav om ansvarsforsikring og betalingsforsikring Gå inn på – meny ” billån”

22 Strøm Strøm LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler! For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste strømpriser. Medlemsfordeler for deg Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. (Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår) Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander) Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på – strøm SPAREPAKKEN koster kun 1 krone pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling.

23 Kredittkort Kredittkort
Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din økonomi. LOfavør Mastercard har mange praktiske fordeler. Har du f.eks. tenkt over at: … LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt. … hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto. … kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto. … betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs? For mer informasjon om LOfavør MasterCard, se

24 Hotell Hotell Rica Hotels vil tilby deg ”Det Gode Vertskap” på over 80 hoteller i Norge og Sverige Tilbudet gjelder fra fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet. Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Medlemsfordeler for deg i Norge Dobbeltrom kr pr rom pr natt inkl frokost Enkeltrom kr pr rom pr natt inkl frokost Ekstraseng kr pr rom pr natt inkl frokost Medlemsfordeler for deg i Sverige* Dobbeltrom kr pr rom pr natt inkl frokost Enkeltrom kr pr rom pr natt inkl frokost Ekstraseng kr pr rom pr natt inkl frokost * Alle prisene er i SEK og inkl mva

25 Hotell Hotell Nordens største hotellkjede!
Coice Hotels Scandinavia – Du får 20% rabatt på alle norske og svenske Choice–hotell Medlemsfordeler for deg 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge og Sverige 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Danmark, Finland og Baltikum Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. Medlemmer av et LO- forbund får rabatt på den til enhver tid beste tilgjengelige pris. Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller. NB! Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Gå inn via

26 Eiendomsmegling Eiendomsmegling
EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over hele landet. Slik sørger de for å alltid ha dyktige meglere med god lokalkunnskap i det området hvor du ønsker å selge bolig Medlemsfordeler for deg Kr i rabatt ved salg av bolig En gratis rådgivningstime hos megler, uavhengig av om du skal selge eller ikke

27 Telefoni og bredbånd Telefoni og bredbånd
Fast telefoni/bredbåndstelefoni* - 10 % til 15% rabatt på trafikk Gratis lørdag (du betaler kun for oppkobling 0,89) * Gjelder basisabonnement Mobiltelefon Fri etablering og innmelding 30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd. Gjelder alle fakturabaserte abonnement fra Telenor, utenom Djuice,Talkmore og SurfPrat Du kan også tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” bestill LO ” til 2000 Bredbånd Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke 10-15% rabatt på Bredbånd Medium og Premium Registrer deg for rabatt på NB! Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler

28 Leiebil Medlemsfordeler for deg
Hos Hertz får du gode rabatter i både inn- og utland! I tillegg tilbys alle som er medlem av et LO- forbund gratis medlemskap i Hertz #1 Gold Club – bransjens beste servicekonsept. Hertz har biler som dekker ethvert behov både for kort- og langtidsleie. Medlemsfordeler for deg 10% rabatt på forhåndsbetalte leier (World on Wheels)* Inntil 15% rabatt på ikke forhåndsbetalte leier i hele verden 20% rabatt på weekend- og kampanjepriser i Norge (korttidsleie) Svært gunstige priser på varebil og langtidsleie (Hertz FlexiLease) * Rabatten gjelder kun ved bestilling på internett


Laste ned ppt "2010 LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt 1 3. april 2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google