Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOFAVØR FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE. LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOFAVØR FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE. LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOFAVØR FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE

2 LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om en ytterligere styrkning av posisjonen som den ledende arbeidstaker organisasjonen i Norge gjennom å: Bidra til flere nye medlemmer Bidra til større medlemslojalitet Vi arbeider ut i fra det medlemmene oppfatter som det viktigste i medlemskapet TRYGGHET

3 MEDLEMSKAPET NÅ PÅ MOBILE N Du kan enten gå inn via lofavør.no/Min side å registrere deg der som ny bruker, eller du kan laste ned vår app og registre deg der (se etter riktig ikon da vi har flere apper du kan laste ned). Du velger da et eget passord som du skal bruke både på www.lofavør.no/Min side og på appen.

4 KOLLEKTIV HJEM Lav egenandel - Egenandelen er på kun kr 3000.- - Er det to eller flere personer i husstanden som har - LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. - Skadebeløpet må imidlertid overstige kr 1000.- NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer som har valgt å reservere seg For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr 300.000.- Som medlem i et LO- forbund har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, noe som gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt Kode H på kortet

5 KOLLEKTIV HJEM Forsikringen dekker blant annet: -Skade på innbo og løsøre i hjemmet ditt i forbindelse med brann, eksplosjons- og vannledningsskade -Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol -Tyveri i forbindelse med innbrudd -Skader ved typiske uhell -Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn, campingvogn eller båt -Matvarer i fryseboks -Låst sykkel utenfor forsikringsstedet -Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden -Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson -Ansvarsforsikring Kode H på kortet

6 HUSK HVA DU HAR FÅ DIN EGEN DIGITALE BANKBOKS - NETTSIDE OG MOBILAPP Har du noen gang vært på jakt etter kvitteringer, attester ditt gamle vitnemål eller har en mengde gamle bilder liggende i esker gjemt vekk på loftet eller i kjelleren. Skulle noe skje som innbrudd, brann eller bare ved et uhell ha kastet disse kan det være helt umulig å finne dette igjen. Nå kan du som medlem av et LO forbund sikre deg mot at du mister alt hvis det verste skulle skje. Vi tilbyr deg nå en trygg enkel og rimelig måte å lagre bilder og dokumenter som er viktige for deg Digital Bankboks Du som medlem i et LOforbund kan gratis laste opp bilder av ditt innbo, både via nettsiden eller mobilen. Skal du imidlertid oppbevare dokumenter som testamentet eller andre dokumenter koster det: SBS Digital Bankboks, 5GB kr 219,. Pr år (ordinært kr 299) Gå inn på www.lofavør.no under kollektiv hjem og registrer degwww.lofavør.no

7 GRUNNFORSIKRING Forsikringen dekker blant annet - Deg som medlem - Ektefelle /samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 år - Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid - Hele døgnet i hele verden - 17105,- kroner per barn under 21 år ved dødsfall Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum LOfavør Grunnforsikring gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall – Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Kode G på kortet

8 FRITIDSULYKKESFORSIKRING Forsikringen dekker blant annet Deg som medlem frem til fylte 70 år Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Kode F på kortet

9 FORDELSLEVERANDØRER

10 FORSIKRINGER Du får rabatt på skadeforsikringene etter hvor mange forsikringer du har: -3 forsikringer (eller kun hus+bil) gir 10 % rabatt - 4 forsikringer gir 15 % rabatt - 5 forsikringer (eKunde) gir 20 % rabatt LOfavør Reiseforsikring fra 12.05 2014 teller denne med i trappen LOfavør Husforsikring (sopp og råte inkludert i begge) LOfavør Bilforsikring LOfavør Motorsykkelforsikring LOfavør Campingvogn/tilhenger LOfavør Moped og snøscooter. LOfavør Verdisak LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Fritidsbåt LOfavør Fritidshus LOfavør Hunde- og katteforsikring LOfavør Student- lærlingforsikring LOfavør Barne- og ungdomsforsikring LOfavør Uførepensjon LOfavør Livsforsikring LOfavør Kritisk sykdom LOfavør Betalingsforsikring boliglån. LOfavør Uførekapital Felles for LOfavør skadeforsikringer - Lavere egenandel -Hurtigere opptjening av bonus Følgende avtaler vil gjøres tellende fra 11 mai 2014: LOFavør Kollektiv Reise forening Gruppeavtaler forbund: -Postkoms Uføre- og dødsfallsforsikring -Fagforbundets Gruppeforsikring -NNNs Uføreforsikring -NAFs Gruppeforsikring -NFFs Gruppelivsforsikring -NOFs Gruppeforsikring -EL & IT forbundets uføre- og ektefelleforsikring

11 REISEFORSIKRING LOfavør Standard reiseforsikring dekker blant annet: - Reiser inntil 45 dager så sant reisen innebærer minst en overnatting - Tyveri av, og skade på reisegods med inntil 30 000.- (for familie) - Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset beløp - Reiseansvar med inntil 10 millioner - Nødvendig utlegg ved forsinket bagasje m.m - Reiseulykke med inntil kr 100 000,- ved død eller invaliditet før fylte 75 år (200 000.- ved barns invaliditet) SOS International Alarmtjenesten SOS garanterer hjelp hele døgnet i hele verden: tlf fra utlandet +45 38 48 88 35 NB! Prisen på reiseforsikringene øker etter fylte 61 år LOfavør Topp reiseforsikring dekker blant annet: - Reiser inntil 45 dager - Både ferie-, fritids- og yrkesreiser - Alt som nevnes under standard reiseforsikring - Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet – også utenom reiser - Tyveri av, og skade på reisegods med inntil 60 000.- (for familie) - Reiseulykke med inntil kr 300 000,- ved død eller invaliditet før fylte 75 år (500 000.- ved barns invaliditet) - Ingen egenandel på reisegods Reiseforsikringen dekker deg som medlem, ektefelle/samboer, samt barn under 20 år, uavhengig om familien reiser samlet eller hver for dere. Vi tilbyr deg to typer reiseforsikring, og du velger selv den som passer deg best Felles for begge er at de dekker hele året og at avbestillingsforsikring er inkludert. I tillegg får du 24 timers nød assistanse over hele verden 02300 24 timer i døgnet 02300 24 timer i døgnet Standard Reiseforsikring Kr 1126.- pr år Topp Reiseforsikring 1646.- pr år

12 SKADEFORSIKRINGER LOfavør Motorsykkelforsikring Vi tilbyr kasko og minikasko i tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen. Felles for disse er at de gir deg toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet og hele 30 prosent i startbonus. I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus. LOfavør Campingvogn/tilhenger Vi tilbyr to typer forsikring: kasko og minikasko LOfavør Moped og snøscooter Som eier av kjøretøy er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring. LOfavør Verdisak Verdisakforsikringen dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise (NB! kun kr 1000.- i egenandel) LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. Standard egenandel kr 3 000.-. Høyere kan avtales mot reduksjon i prisen

13 SKADEFORSIKRINGER LOfavør Fritidsbåt Vi tilbyr deg tre typer båtforsikring, og du velger selv den som passer deg best. De to beste gir deg dagserstatning hvis båtferien blir spolert Toppkasko – Kasko – Minikasko 15% rabatt på båtforsikringen hvis du er medlem av redningsselskapet LOfavør Fritidshus Vi tilbyr deg to typer hytteforsikring, Dersom hytta blir totalskadet bygger vi ny uten å trekke fra for elde og slitasje (fullverdigaranti). Standard Topp – hvis du velger denne kan du også dekke deg mot insekter, sopp og råte LOfavør Hunde- og katteforsikring For firbente familiemedlemmer dekker vi veterinærutgifter ved sykdom eller skade. Du får også erstatning hvis kjæledyret ditt dør, må avlives eller blir borte, og også ved sykdom eller ulykke Standard egenandel kr 3 000.-. Høyere kan avtales mot reduksjon i prisen

14 PERSONFORSIKRINGER LOfavør Livsforsikring De fleste baserer familielivet på mer enn en husholdningsinntekt, og et dødsfall kan etterlate høye, faste utgifter og Mange forpliktelser. Med en livsforsikring unngår du og din familie at økonomien setter begrensninger i en allerede vanskelig situasjon LOfavør Uførepensjon Dersom du blir langvarig sykemeldt på grunn av sykdom eller ulykke reduseres inntekten din kraftig. Offentlig trygd vil normalt ikke dekke den inntekten du hadde som yrkesaktiv. Med uførepensjon får du trygghet for inntekt, slik at du kan kompensere for inntektsbortfall dersom du faller utenfor arbeidslivet LOfavør Uførekapital Dersom du skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke vil inntekten bli kraftig redusert. Som arbeidsufør, må du ofte omstille deg til en ny tilværelse. Med uførekapital sikrer du en engangsutbetaling hvis du ikke kan jobbe lenger LOfavør Kritisk sykdom Det er den største selvfølge å holde seg frisk, slik at man kan leve livet slik man har tenkt og ønsker. En kritisk sykdom kan medføre dramatiske endringer i livssituasjonen for den som rammes og da er økonomiske bekymringer det siste man trenger. Disse forsikringene kan knyttes opp til LOfavør Betalingsforsikring Boliglån

15 LOFAVØR BETALINGSFORSIKRING BOLIGLÅN Hva er Betalingsforsikring boliglån Arbeidsledighetsdekning + Minst en valgfri personforsikring* + Boliglån Hvilke personforsikringer kan du velge mellom - Uførepensjon - Livsforsikring - Uførekapital - Kritisk sykdom Som medlem av et forbund i LO får du Betalingsforsikring boliglån til lavere omkostninger -Ingen tegnings- eller endringsomkostninger -Ingen administrasjonsomkostninger -Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale -Boliglånet kan være i hvilken som helst bank LOfavør Betalingsforsikring Boliglån er tilpasset deg som har boliglån og ønsker å trygge deg og din families økonomiske fremtid

16 BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Barne- og ungdomsforsikringen gir deg og barnet ditt trygghet. Her er noen av dekningene: -Sikrer barnet ditt trygghet for inntekt frem til pensjonsalder -Gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold -Gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke -Gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler Uførepensjon for barn og unge Som medlem kan du kjøpe LOfavør Barne- og ungdomsforsikring til dine barn mellom 2 mnd og 16 år Forsikringen varer frem til barnet fyller 20 år, MEN inkluderte uføredekninger fortsetter automatisk med barnet inn i voksenlivet – uten ny egenerklæring om helse NB! For å kunne tegne LOfavør Barne- og ungdomsforsikring kreves det helseerklæring Blir barnet ditt rammet av alvorlig sykdom eller ulykke kan dette få store økonomiske konsekvenser for deg og barnet. Ekstra fordel for deg som er Medlem av et LO forbund - Ingen egenandeler - Veiledningstelefon 21 02 57 77

17 PERSONFORSIKRINGER Ikke etableringsgebyr Ikke gebyr ved endring av forsikringer Ved kjøp av LOfavør Personforsikring blir du automatisk e-kunde: Ingen administrasjonskostnader eller termingebyrer Mindre papirpost Lett tilgjengelige forsikringsdokumenter Velger du å IKKE være e-kunde, blir administrasjonskostnadene likevel lavere enn for ordinære personforsikringer Ektefelle, samboer og barn får de samme fordelene når familiens personforsikringer samles på samme betalingsavtale Det må leveres egenerklæring om helse, som må godkjennes av SpareBank 1 Livsforsikring LOfavør Personforsikring kan kjøpes hos SpareBank 1 Med LOfavør Personforsikring får du lavere omkostninger enn på tilsvarende ordinære forsikringer

18 BANK Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg som LO medlem Økonomisk rådgivning tilpasset deg Dyktige rådgivere kan hjelpe deg med det du måtte lure på: Hvor mye kan jeg låne? Leie eller eie? Sparing og pensjon Hvilke forsikringer har jeg gjennom mitt medlemskap? Fordeler for deg: LOfavør Brukskonto LOfavør Sparekonto LOfavør Boliglån LOfavør Konfliktlån LOfavør Forskudd på lønnsgaranti LOfavør Ung LOfavør BSU med dobbel rente første året! Som ny BSU sparer 0,25 prosentpoeng høyere enn normal BSU rente LOfavør Boliglån UNG - rabatt på boliglån og fri etablering LOfavør Betalingsforsikring UNG- uten krav til helseerklæring!

19 LOFAVØR PENSJONSKAPITALBEVIS NYHET Ved å samle dine avtaler unngår du unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du får bedre kontroll over din fremtidige pensjon Hva er pensjonskapitalbevis? Dersom du jobber på en arbeidsplass som sparer til pensjon for sine ansatte i en innskuddsbasert tjenestepensjon får du pensjonskapitalbevis når du: - Slutter i jobben etter minst 12 mnd - Ønsker å starte uttak av pensjon Hvorfor samle pensjonskapitalbevisene på ett sted? Du unngår unødvendige årlige gebyrer Enklere oversikt og bedre kontroll over egen pensjon Hvorfor velge LOfavør pensjonskapitalbevis? Lavere forvaltningskostnader Nedtrapping av aksjeandel i forhold til din alder Årlig avkastningsgaranti i utbetalingsperioden

20 LOFAVØR BILLÅN Medlemsfordelen for deg Gunstig lån. Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt konkurransedyktig rente Frihet. Med LOfavør Billån er det selve kjøretøyet som er panteobjektet. Det betyr at du sparer sikkerheten i boligen din, noe som gir deg større frihet Med bilen som eneste sikkerhet for lånet, kan du få inntil 10 års nedbetalingstid Betalingsforsikring Med forsikret billån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje. Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt dekker forsikringen billånet. Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 600.000 kroner. Forsikringen koster 7,7 % av månedlig terminbeløp inkludert gebyrer og gjelder både hovedlåntaker og medlåntaker. Medlåntaker dekkes ved tap av liv.

21 MOBILT BREDBÅND LOfavør Alltid abonnementet - 8GB til kr 259,- per måned - Gratis frakt - 15 % rabatt på øvrig utstyr og abonnement* Besparelser sammenliknet med ordinære priser. Ordinær pris LOfavør pris R90 Mobil Bredbåndsrouter Kr 499,- Kr 1,- Månedsavgift for abonnementet Alltid LOfavør Avtale Kr 299,- Kr 259,- Frakt Kr 99,- Kr 0,- Kostnad første år Kr 4 186,- Kr 3 109,- Besparelse første år Kr 1 077,- Påfølgende år betaler du kun for abonnementet. *Rabatten gjelder ikke ekstra kvotekjøp og abonnementsutvidelser. Du får markedets gunstigste betingelser på R90 Mobil bredbåndsrouter med Alltid abonnement. Dette er bestselgeren til ice.net. R90 Mobilt Bredbåndsrouter kr 1,-

22

23

24 ADVOKATFORSIKRING Medlemsfordel Advokatbistand ved konflikter og rettsaker innen: - Familierett - Arverett - Kjøpsrett - Fast eiendom (ikke kjøp og salg) - Identitetstyveri - Førekortbeslag i trafikksaker utenfor arbeidsforhold 15 timer rådgivning fra advokat pr år Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger Advokatforsikringen kan tillegnes : individuellt - 120.- i mnd Kollektivt - Klubb/avd/forening 75.- i mnd Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er nyttig for både å unngå problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt. Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen.

25 ADVOKATBISTAND Medlemsfordeler for deg Juridisk rådgivning Medlemstelefonen: Enkelte spørsmål og anbefalinger til videre prosess er gratis. Mange saker kan løses via hjelp på e-post. Enkelte svar eller anbefaling om videre prosess er gratis Kr 375,-. Juridisk svar på ditt spørsmål/Juridisk vurdering Kr 750,-. Arbeid på timebasis ved mer omfattende netthenvendelser Øvrig og oppfølgende bistand: Ønske om videre bistand til for eksempel møter, skriving av brev, forhandlinger m.m. avtales i egen oppdragsavtale Prisen for oppfølgende bistand jfr. den offentlige salærsats har økt fra kr. 905 til 925 eks.mva. pr. 01.01.2012. 20% rabatt på alle juridiske kontrakter Det tas forebehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger. Du får øyeblikkelig hjelp av advokat og tilgang til viktige juridiske kontrakter. Du er garantert tilbakemelding i saken din innen en virkedag Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater

26 STRØM Medlemsfordeler for deg - Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris - Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. (Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår) -Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander) Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på www.lofavor.no – strømwww.lofavor.no SPAREPAKKEN koster kun kr 1,50 pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling. LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler! For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste strømpriser.

27 KREDITTKORT Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din økonomi. Visste du for eksempel at: … LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt. … hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto. … kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto. … betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs?

28 HOTELL Medlemsfordeler for deg 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller. Nordic Choice Hotels Rica Hotels Medlemsfordeler for deg Dobbeltrom kr 995.- pr rom pr natt inkl frokost Enkeltrom kr 830.- pr rom pr natt inkl frokost Ekstraseng kr 145.- pr rom pr natt inkl frokost -Tilbudet gjelder fra fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet. Tilbudet gjelder også i Sverige* og Danmark*, gå inn på www.lofavor.no og du kan lese mer om priser og betingelserwww.lofavor.no * På vår hjemmeside finner du gjeldende priser i Sverige og Danmark. Tilbudet gjelder på standardrom NB! Overnattingen bør forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Gå inn via www.lofavor.no

29 EIENDOMSMEGLER EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over hele landet. Slik sørger de for å ha dyktige meglere med god lokalkunnskap i det området du ønsker å selge din bolig

30 LEIEBIL Medlemsfordeler for deg -10% rabatt på forhåndsbetalte leier over hele verden - Inntil 33% rabatt på kampanjepriser over hele verden ( inntil 40% i Norge) - Gratis medlemskap i Hertz Gold Plus Rewards Du er garantert rabatten når du bestiller via lofavør.no Hertz tar miljøarbeidet på alvor, og jobber derfor systematisk for å redusere miljøeffektene av virksomheten Vår miljøvisjon er å tilby deg den beste service og de beste produktene med minst mulig miljøbelastning

31

32

33

34

35


Laste ned ppt "LOFAVØR FORDELENE VED Å VÆRE MANGE ER MANGE. LOFAVØR - HOVEDMÅLSETNING Hovedmålsetning: LOfavør skal understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google