Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personforsikringer for ansatte i Skanska i Norge Juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personforsikringer for ansatte i Skanska i Norge Juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personforsikringer for ansatte i Skanska i Norge Juni 2009

2 Personforsikringer i Skanska Norge −Yrkesskade/Yrkessykdomsforsikring (Lovpålagt) −Erstatning for død, skade eller sykdom påført i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden også reiser t/r hjem /arbeidssted −Ervervsuførhetsforsikring −Erstatning for helt eller delvis varig tap i framtidig inntekt −Ulykkesforsikring −Gjelder i arbeid og fritid −Gruppelivsforsikring −Gjelder ved dødsfall – uansett årsak −Reiseforsikring −Disse forsikringer gir engangserstatninger ved medisinsk invaliditet, ervervsuførhet og død. I tillegg kommer eventuelle ytelser fra Folketrygden og Skanska Pensjonskasse

3 BEGREPER −MenerstatningMenerstatning −Engangserstatning for fysisk skade på kroppen −En erstatning for tapt livskvalitet. Erstatningen er uavhengig av framtidig arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet og yrkesrelatert sykdom −Ervervsuførhet −Dette er en erstatning for tap i framtidig inntekt. −Erstatningen er avhengig av arbeidsevne, alder og lønn. −Forsikringen gjelder ulykke og sykdom hele døgnet −Grunnbeløpet i folketrygden −Erstatninger beregnes i antall G −1G = kr 72.881(fra 01.05.2009)

4 Personforsikringer i Skanska Norge

5 ARBFRIARBFRIARBFRIARBFRIARBFRIARBFRI MEDISINSK INVALIDITETERVERVSUFØRHET*DØD ULYKKESYKDOMULYKKESYKDOMULYKKESYKDOM Lovpålagt dekning Frivillig dekning Lovpålagte forsikringsdekninger

6 Medisinsk invaliditet Erstatning for tapt livskvalitet 1. Ulykke (Både i arbeid og fritid) 30G (kr 2 186 430) uavhengig av alder ved 100% invaliditet som følge av ulykke. Erstatningen reduseres i samme forhold som %-graden av invaliditet reduseres. 2. Yrkesrelatert sykdom (ikke i fritid) Erstatning avhengig av alder. Grunnerstatning 4,5G (kr 327 965) ved alder 45 år og 100% varig medisinsk invaliditet som følge av yrkessykdom. Ved lavere alder enn 45 år, økes erstatningen. Ved høyere alder enn 45 år reduseres erstatningen.

7 Erstatningseksempler – Medisinsk Invaliditet 100% medisinsk invaliditet −ulykke i arbeid eller fritid (24 timer i døgnet) gir 30G (kr. 2 186 430) uansett alder −ved yrkesrelatert sykdom er erstatning avhengig av alder: 35 år – 5,4G 45 år – 4,5G 55 år – 3,7G kr 393 557kr 327 965kr 269 660 Erstatningen reduseres i samme forhold som %-graden av invaliditet reduseres.

8 Ervervsuførhet Erstatning for varig tap av inntekt Erstatningen er avhengig av uføregrad, alder og lønn Yrkesskade/yrkessykdom 22 G (kr 1 603 382) ved 100 % uførhet gjelder ved alder 45 år og inntekt t.o.m. 7 G (kr 510 167) Annen ulykke 11 G (kr 801 691) ved 100 % uførhet gjelder ved alder 45 år og inntekt t.o.m. 7 G (kr 510 167) Annen sykdom – min 50 % uføregrad 5,5 G (kr 400 846) ved 100 % uførhet gjelder ved alder 45 år og inntekt t.o.m. 7 G (kr 510 167) Maks inntektsgrunnlag 10 G (kr 728 810)

9 Erstatningseksempler – Ervervsuførhet Ulykke eller sykdom i arbeid −Erstatning avhengig av uføregrad, alder og inntekt −Erstatning ved 100% uførhet ved 45 år: LønnGrunnerstatning < 7G (kr. 510 167)22G (kr. 1 603 382) 10G (kr. 728 810)30G (kr. 2 186 430) Mellom 7G og 10GProporsjonalt mellom 22G og 30G −For hvert år yngre enn 45 år, økes grunnerstatningen med 3,5% −For hvert år eldre enn 45 år, reduseres grunnerstatningen med 5%

10 Erstatningseksempler - Ervervsuførhet Ulykke i fritid −Erstatning avhengig av uføregrad, alder og inntekt −Erstatning ved 100% uførhet ved 45 år: LønnGrunnerstatning < 7G (kr. 510 167)11G (kr. 801 691) 10G (kr. 728 810)15G (kr. 1 093 215) Mellom 7G og 10GProporsjonalt mellom 11G og 15G −For hvert år yngre enn 45 år, økes grunnerstatningen med 3,5% −For hvert år eldre enn 45 år, reduseres grunnerstatningen med 5%

11 Sykdom i fritid −Erstatning avhengig av uføregrad (min 50%), alder og inntekt −Erstatning ved 100% uførhet ved 45 år: LønnGrunnerstatning < 7G (kr. 510 167)5,5G (kr. 400 846) 10G (kr. 728 810)7,5G (kr. 546 608) Mellom 7G og 10GProporsjonalt mellom 5,5G og 7,5G −For hvert år yngre enn 45 år, økes grunnerstatningen med 3,5% −For hvert år eldre enn 45 år, reduseres grunnerstatningen med 5% Erstatningseksempler - Ervervsuførhet

12 Dødsfall Erstatning er avhengig av dødsårsak, sivilstand og alder Død uansett årsak: 3 G (kr 218 643) enslige 15 G (kr 1 093 215) forsørger som etterlater seg ektefelle/samboer/ registrert partner/barn under 21 år Død som følge av ulykke eller yrkesrelatert sykdom: 0,5 G (kr 36 440) begravelsestillegg 15 G (kr 1 093 215) ektefelletillegg til etterlatt ektefelle/samboer/registrert partner avhengig av avdødes alder – se diagram (-5% pr år etter 45 år) 6,5 G (kr 473 727) til etterlatt barn under 20 år – avhengig av alder

13 Erstatningseksempler - Dødsfall oUansett dødsårsak utbetales fra gruppelivsforsikringen 3G (enslige)kr 218 643 + 12G (forsørgere)kr 874 572 kr 1 093 215 oVed død som følge av ulykke eller yrkesskade kommer i tillegg: 0,5G begr.tilleggkr 36 440 + 15G ektef.tilleggkr 1 093 215 max kr 1 129 655 reduseres etter 45/46 år + 1 – 6,5G til barn u/20 år. max kr. 473 727 Erstatning avhengig av barnets alder. Dobbelt barnetillegg dersom avdøde var eneforsørger oSamlet erstatning ved ulykke /yrkesskade max kr 2 696 597 (optimal alder / barn)

14 Reiseforsikring −Tjenestereiseforsikring – varighet inntil 45 dager −lokale reiser og pendlerreiser i Norge: −Reisegods kr 25.000 −Reiseansvar kr 4 mill −registrerbare tjenestereiser i hele verden: −Reisegods kr 30.000 + arbeidsgivers effekter kr 15.000 −Avbestillingsforsikring kr 30.000 −Reisesyke inkl. hjemtransport – ubegrenset sum −Reiseansvar kr 4 mill og rettshjelp kr 20.000

15 Rutiner… −Du tas opp i forsikringen fra 1. ansettelsesdag forutsatt 100 % arbeidsdyktig −Full personforsikring gjelder ansatte i mer enn 30 % stilling −Karensbestemmelser −Når du slutter går du går automatisk ut av forsikringen −ansatte som slutter før fylte 67 år, skal få utlevert tilbud om fortsettelsesforsikring på dekningen Gruppeliv og Annen sykdom. −Gruppelivsforsikringen utbetales til etterlatte ektefelle/samboer/registrert partner, alt. arvinger etter lov eller testament −Ønskes annen utbetalingsrekkefølge, må den ansatte utstede begunstigelseserklæring (begrenset disposisjonsrett for yrkesskadeforsikringen) −Melding om personskade skal sendes Aon Grieg

16 Ord & Uttrykk − Ektefelle − Person av motsatt kjønn som den ansatte har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til skilsmisse. − Samboer − Person som den ansatte lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at de siste 2 år har hatt felles bopel − eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. − Partner − Person av samme kjønn som har registrert sitt partnerskap iht. partnerskapsloven. − Barn − Den ansattes egenfødte barn eller adoptivbarn. − Forsørger − Ansatt som etterlater seg ektefelle/samboer/partner/barn under 21 år

17 Medisinsk invaliditet: • Fysisk skade – uavhengig av inntektstap. Medisinsk invaliditet: • Fysisk skade – uavhengig av inntektstap.

18 Kontaktpersoner i Skanska Type Forsikring / Pensjon Kontakt- person TelefonAvdeling Hovedansvarlig i Skanska Per Jørgensen92 85 14 51Juridisk avdeling Yrkesskade- og ulykke Kari Bagley98 21 03 28HMS-avdeling PensjonerMona Hegge98 21 03 90Pensjonskassen PensjonerLars Graham98 21 01 03Daglig leder Pensjonskassen


Laste ned ppt "Personforsikringer for ansatte i Skanska i Norge Juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google