Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personforsikringer for ansatte i Skanska i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personforsikringer for ansatte i Skanska i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personforsikringer for ansatte i Skanska i Norge
Juni 2009

2 Personforsikringer i Skanska Norge
Yrkesskade/Yrkessykdomsforsikring (Lovpålagt) Erstatning for død, skade eller sykdom påført i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden også reiser t/r hjem /arbeidssted Ervervsuførhetsforsikring Erstatning for helt eller delvis varig tap i framtidig inntekt Ulykkesforsikring Gjelder i arbeid og fritid Gruppelivsforsikring Gjelder ved dødsfall – uansett årsak Reiseforsikring Disse forsikringer gir engangserstatninger ved medisinsk invaliditet, ervervsuførhet og død. I tillegg kommer eventuelle ytelser fra Folketrygden og Skanska Pensjonskasse

3 Grunnbeløpet i folketrygden
BEGREPER Menerstatning Engangserstatning for fysisk skade på kroppen En erstatning for tapt livskvalitet. Erstatningen er uavhengig av framtidig arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet og yrkesrelatert sykdom Ervervsuførhet Dette er en erstatning for tap i framtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av arbeidsevne, alder og lønn. Forsikringen gjelder ulykke og sykdom hele døgnet Grunnbeløpet i folketrygden Erstatninger beregnes i antall G 1G = kr (fra )

4 Personforsikringer i Skanska Norge

5 Lovpålagte forsikringsdekninger
ARB FRI MEDISINSK INVALIDITET ERVERVSUFØRHET* DØD ULYKKE SYKDOM Lovpålagt dekning Frivillig dekning

6 Medisinsk invaliditet
Erstatning for tapt livskvalitet 1. Ulykke (Både i arbeid og fritid) 30G (kr ) uavhengig av alder ved 100% invaliditet som følge av ulykke. Erstatningen reduseres i samme forhold som %-graden av invaliditet reduseres. 2. Yrkesrelatert sykdom (ikke i fritid) Erstatning avhengig av alder. Grunnerstatning 4,5G (kr ) ved alder 45 år og 100% varig medisinsk invaliditet som følge av yrkessykdom. Ved lavere alder enn 45 år, økes erstatningen. Ved høyere alder enn 45 år reduseres erstatningen.

7 Erstatningseksempler – Medisinsk Invaliditet
ulykke i arbeid eller fritid (24 timer i døgnet) gir 30G (kr ) uansett alder ved yrkesrelatert sykdom er erstatning avhengig av alder: 35 år – 5,4G år – 4,5G 55 år – 3,7G kr kr kr Erstatningen reduseres i samme forhold som %-graden av invaliditet reduseres.

8 Ervervsuførhet Erstatning for varig tap av inntekt
Erstatningen er avhengig av uføregrad, alder og lønn Yrkesskade/yrkessykdom 22 G (kr ) ved 100 % uførhet gjelder ved alder 45 år og inntekt t.o.m. 7 G (kr ) Annen ulykke 11 G (kr ) ved 100 % uførhet gjelder ved alder 45 år og inntekt t.o.m. 7 G (kr ) Annen sykdom – min 50 % uføregrad 5,5 G (kr ) ved 100 % uførhet gjelder ved alder 45 år og inntekt t.o.m. 7 G (kr ) Maks inntektsgrunnlag 10 G (kr )

9 Erstatningseksempler – Ervervsuførhet
Ulykke eller sykdom i arbeid Erstatning avhengig av uføregrad, alder og inntekt Erstatning ved 100% uførhet ved 45 år: Lønn Grunnerstatning < 7G (kr ) 22G (kr ) 10G (kr ) 30G (kr ) Mellom 7G og 10G Proporsjonalt mellom 22G og 30G For hvert år yngre enn 45 år, økes grunnerstatningen med 3,5% For hvert år eldre enn 45 år, reduseres grunnerstatningen med 5%

10 Erstatningseksempler - Ervervsuførhet
Ulykke i fritid Erstatning avhengig av uføregrad, alder og inntekt Erstatning ved 100% uførhet ved 45 år: Lønn Grunnerstatning < 7G (kr ) 11G (kr ) 10G (kr ) 15G (kr ) Mellom 7G og 10G Proporsjonalt mellom 11G og 15G For hvert år yngre enn 45 år, økes grunnerstatningen med 3,5% For hvert år eldre enn 45 år, reduseres grunnerstatningen med 5%

11 Erstatningseksempler - Ervervsuførhet
Sykdom i fritid Erstatning avhengig av uføregrad (min 50%), alder og inntekt Erstatning ved 100% uførhet ved 45 år: Lønn Grunnerstatning < 7G (kr ) 5,5G (kr ) 10G (kr ) 7,5G (kr ) Mellom 7G og 10G Proporsjonalt mellom 5,5G og 7,5G For hvert år yngre enn 45 år, økes grunnerstatningen med 3,5% For hvert år eldre enn 45 år, reduseres grunnerstatningen med 5%

12 Dødsfall Erstatning er avhengig av dødsårsak, sivilstand og alder
Død uansett årsak: 3 G (kr ) enslige 15 G (kr ) forsørger som etterlater seg ektefelle/samboer/ registrert partner/barn under 21 år Død som følge av ulykke eller yrkesrelatert sykdom: 0,5 G (kr ) begravelsestillegg 15 G (kr ) ektefelletillegg til etterlatt ektefelle/samboer/registrert partner avhengig av avdødes alder – se diagram (-5% pr år etter 45 år) 6,5 G (kr ) til etterlatt barn under 20 år – avhengig av alder

13 Erstatningseksempler - Dødsfall
Uansett dødsårsak utbetales fra gruppelivsforsikringen 3G (enslige) kr + 12G (forsørgere) kr kr Ved død som følge av ulykke eller yrkesskade kommer i tillegg: 0,5G begr.tillegg kr + 15G ektef.tillegg kr max kr reduseres etter 45/46 år + 1 – 6,5G til barn u/20 år max kr Erstatning avhengig av barnets alder. Dobbelt barnetillegg dersom avdøde var eneforsørger Samlet erstatning ved ulykke /yrkesskade max kr (optimal alder / barn)

14 Tjenestereiseforsikring – varighet inntil 45 dager
lokale reiser og pendlerreiser i Norge: Reisegods kr Reiseansvar kr 4 mill registrerbare tjenestereiser i hele verden: Reisegods kr arbeidsgivers effekter kr Avbestillingsforsikring kr Reisesyke inkl. hjemtransport – ubegrenset sum Reiseansvar kr 4 mill og rettshjelp kr

15 Rutiner… Du tas opp i forsikringen fra 1. ansettelsesdag forutsatt 100 % arbeidsdyktig Full personforsikring gjelder ansatte i mer enn 30 % stilling Karensbestemmelser Når du slutter går du går automatisk ut av forsikringen ansatte som slutter før fylte 67 år, skal få utlevert tilbud om fortsettelsesforsikring på dekningen Gruppeliv og Annen sykdom. Gruppelivsforsikringen utbetales til etterlatte ektefelle/samboer/registrert partner, alt. arvinger etter lov eller testament Ønskes annen utbetalingsrekkefølge, må den ansatte utstede begunstigelseserklæring (begrenset disposisjonsrett for yrkesskadeforsikringen) Melding om personskade skal sendes Aon Grieg

16 Ord & Uttrykk Ektefelle Samboer
Person av motsatt kjønn som den ansatte har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til skilsmisse. Samboer Person som den ansatte lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at de siste 2 år har hatt felles bopel eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Partner Person av samme kjønn som har registrert sitt partnerskap iht. partnerskapsloven. Barn Den ansattes egenfødte barn eller adoptivbarn. Forsørger Ansatt som etterlater seg ektefelle/samboer/partner/barn under 21 år

17 Medisinsk invaliditet:
Fysisk skade – uavhengig av inntektstap.

18 Kontaktpersoner i Skanska
Type Forsikring / Pensjon Kontakt-person Telefon Avdeling Hovedansvarlig i Skanska Per Jørgensen Juridisk avdeling Yrkesskade- og ulykke Kari Bagley HMS-avdeling Pensjoner Mona Hegge Pensjonskassen Lars Graham Daglig leder Pensjonskassen


Laste ned ppt "Personforsikringer for ansatte i Skanska i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google