Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25. juni 20141 Fordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør medlemsfordeler 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25. juni 20141 Fordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør medlemsfordeler 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 25. juni 20141 Fordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør medlemsfordeler 2009

2 Forbundenes Medlemskort 25. juni 20142

3 Kollektive forsikringer Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet •H – Kollektiv hjem •G – Grunnforsikring •O - Fagforbundets stønadskasse •O – Gruppelivsforsikring ( gjelder EL&IT, Postkom og NSF) •F - Fritidsulykke •R - Reiseforsikring •B/A - Fagforbundets gruppeforsikring 25. jun. 20143

4 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Kollektiv hjem - kode H på kortet LOfavør Kollektiv hjemforsikring er markedets beste innbo- og løsøreforsikring, som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring som privat Forsikringen har ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Merk at enkeltgjenstander/samlinger er forsikret for inntil kr 200 000.- Egenandelen er 3000.- Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1000.- NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap 25. jun. 20144

5 Dekker…………… -Skade på innbo og løsøre i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade -Tyveri i forbindelse med innbrudd -Typiske uhell som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på f.eks sportsutstyr, briller etc -Låst sykkel hvor som helst -Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat -Matvarer i fryseboks -Flytteforsikring -Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse -Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson -Ansvar som privatperson Men dekker ikke………….. De viktigste begrensningene er: -Bygningsskade på bolighus -Dekk og felger -Tyveri av ulåst sykkel -Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent LOfavør Kollektiv hjem 25. juni 20145

6 LOfavør Grunnforsikring Grunnforsikring – kode G på kortet LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved død. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Grunnforsikringen dekker både medlemmet og medlemmets familie NB! Fra 2009 vil yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden gis dobbel utbetaling på denne forsikringen Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt 25. jun. 20146

7 Forsikringen dekker….. - Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år (samboer og hjemmeboende barn må ha samme folkeregistrerte bopels – adresse som forsikrede for å omfattes av forsikringen) - Død uansett årsak -Fritid og arbeidstid – hele døgnet. -Hele verden -Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med 16.500.- Men dekker ikke…….. De viktigste begrensningene er : - Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås. LOfavør Grunnforsikring 25. juni 20147

8 Dekker…………. -Deg som medlem -Ulykkesskader i fritiden som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død -Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet -Frem til fylte 70 år Men dekker ikke………… De viktigste begrensningene er: - Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. -Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett. -Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker -Ulykker som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. -Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. -Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse -Elev- studentmedlemmer LOfavør Fritidsulykke LOfavør Fritidsulykkesforsikring – kode F på kortet, dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. 25. juni 20148

9 LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring - R på kortet Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport Medlemsfordeler for deg Gunstig pris Gjelder i hele verden Gjelder også egne barn som ikke bor sammen med medlemmet Dersom denne forsikringen ikke er obligatorisk, dvs ligger i ditt medlemsskap Kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank. Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis 25. jun. 20149

10 dekker….. •Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst en overnatting •Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg •Tyveri av, og skade på, reisegods SOS: tlf +45 70 10 50 50 Men dekker ikke….. De viktigste begrensningene er: -Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace -Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt -Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise LOfavør Reiseforsikring 25. juni 201410

11 Øvrige LOfavør Forsikringer 25. jun. 201411 LOfavør Barneforsikring Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller ulykke? LOfavør barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet.

12 Øvrige LOfavør Forsikringer 25. jun. 201412 LOfavør Husforsikring Dette er en god og solid husforsikring som gir deg full gjenoppbygging av huset. Lavere egenandel ved skade, og sopp og råtedekning inkludert. Du kan velge mellom Topp Husforsikring som gir deg maksimal sikkerhet, eller Standard Husforsikring LOfavør Bilforsikring Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som standard forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig. Medlemsfordel for deg -Lavere egenandel -Startbonus på 30% -Samme bonus på bil nr 2 (inntil 70%) -Toppvilkår til standard pris SpareBank 1 tilbyr også en egen ungdomsavtale

13 LOfavør Medlemskort 25. jun. 201413

14 LOfavør Leverandører 25. juni 201414

15 LOfavør Mastercard – Entercard -Årspris kr 0.-, Varekjøpsgebyr kr 0.-, Fakturagebyr kr 0.-, etableringsgebyr kr 0.- Inntil 45 dagers betalingsutsettelse LOfavør Reisebyrå – Folkeferie 5-10 % rabatt på reiser fra de beste og mest kjente charteroperatørene, båtselskaper og reiseleverandører Rabatten gjelder også kampanjer LOfavør Advokatbistand – Legalis AS Reduserte priser på all juridisk bistand - 20% rabatt på alle juridiske kontrakter Enkelte spørsmål og anbefaling av videre prosess er gratis. LOfavør Bonus på Drivstoff – Shell 25 øre per liter i bonus på aktuell pumpepris 30 øre per liter i bonus ved kjøp av over 600 liter i løpet av et kvartal. Ytterligere bonus i kampanjer LOfavør Leiebil – Hertz Inntil 20% rabatt på kampanjepriser i Norge Inntil 15% rabatt på leiebil i utland LOfavør Bilvedlikehold – Snap Drive EU kontroll kr 250.- 5% rabatt på arbeid og deler Gratis oljeskift 30% på dekk LOfavør Fordelsleverandører 25. juni 201415

16 LOfavør Eiendomsmegling – Eiendomsmegler 1 kr 2000.- i rabatt ved salg av bolig En gratis rådgivningstime hos megler LOfavør Hotell – Rica Hotels Tilbudet gjelder i helgen fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet, på et begrenset antall rom. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag LOfavør Hotell – Choice Hotels Tilbudet gjelder hele uken på alle kjedens hoteller i Norge ved forespørsel 20% rabatt på den til enhver tid beste tilgjengelige flex rate. LOfavør Telefoni og ADSL – Telenor Rabatter på fasttelefon, mobilabonnement, ADSL og bredbåndstelefoni LOfavør Strøm – NorgesEnergi AS Topp 5 garanti – Garantert blant de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over konkurrentene. Beregnet på årsbasis. Gode betingelser også ved fastprisavtale LOfavør markedsplass – www.lofavor.nowww.lofavor.no Varmepumper fra Fujitsu Bokhandel Blekkpatroner og lasertonere LOfavør fordelsleverandører 25. juni 201416

17 LOfavør Mastercard Medlemsfordeler • Ingen årsavgift, gratis å eie, gratis tilleggskort • Gunstig rente på nedbetaling av kreditten • Inntil kr 50 000,- i kreditt • Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse * Velger du å ikke innbetale alt ved forfall vil det påløpe renter på beløpet fra kjøpsdato NB! Det er ikke reiseforsikring i LOfavør Mastercard Gjeldsforsikring: Premien er kun 0,6 % per måned av utestående saldo. Er saldoen kr 0 betaler du ingenting Gjeldsforsikringen dekker blant annet dine månedlige avdrag (minimum 3 % av utestående saldo) og renter ved arbeidsledighet, permittering eller sykemelding i inntil 12måneder tlf 815 32 600 - 2 25. jun. 201417

18 LOfavør Telefoni og Internett Fast telefoni/bredbåndstelefoni* - 10 % til 15% rabatt på trafikk -Gratis lørdag (du betaler kun for oppkobling 0,59) * Gjelder basisabonnement Mobiltelefon – Fri etablering og innmelding – 30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd på alle Telenor og Djuice fakturabaserte abonnement (med unntak av Djuice Control) Du kan også tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” ORG LO ” til 2000 Bredbånd – Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke – 5-15% rabatt på Bredbånd Medium og Premium NB! Registrer deg for rabatt på www.lofavor.nowww.lofavor.no For fasttelefoni kan du også ringe et gratis grønt nr 80036 258 Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler 25. jun. 201418

19 Hotellrom til LOfavør pris hos Rica Hotells Weekend • Dobbeltrom kr 995,- inkl frokost (2 personer) • Enkeltrom kr 830,- inkl frokost • Ekstraseng kr 145,- • Tilbud i Skandinavia, følg med på www.lofavor.no Midtuke: • Rica hotells tilbyr også gunstige midt uke priser Du som LO medlem sparer her totalt kr 750.- Eksempel: 2 netter i dobbeltrom på Rica Viktoria Som LO medlem betaler du totalt kr 1990.- IKKE LO medlemmer betaler totalt kr 2750.- (ikke det dyreste rommet) Priser for 2008 i Norge weekends fra fredag til mandag LOfavør Hotell 25. jun. 201419

20 LOfavør Hotell Choice Hotels Scandinavia •Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. LO medlemmer får 20% rabatt på den til enhver tid beste tilgjengelige pris. Oppgi at du er LO-medlem. •Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet. Du som LO medlem sparer i dette tilfellet kr 1156.- Pris eksempel: Quality Hotel & Resort Hafjell 1 weekend i ”normal periode” for 2 personer, dobbeltrom: LO medlemmer betaler kr 2224.- IKKE LO medlemmer må betale kr 3380.- Når du booker et Choice rom må du skrive inn LOfavør sin kunde – ID 64968 25. jun. 201420

21 LOfavør Drivstoff 25. jun. 201421 Du får bonus på drivstoff på betjente Shell- stasjoner i Norge Bonus på bensin og diesel 25 øre bonus på aktuell pumpepris - ekstrabonus i kampanjeperioder 30 øre bonus på bensin/diesel fra 1 liter når du tanker 600 liter eller mer pr. kvartal. Bonus får du i form av Trumf- poeng For å få bonus – trekk medlemskortet gjennom kortleseren på Shell-stasjonen Du vil automatisk bli registrert som Trumf-medlem når du trekker medlemskortet NB! Avtalen gjelder ikke Shell express tlf 815 32 600 – 5 - 2

22 Bilservice, EU kontroll og bildekk - EU kontroll fast kr 250,- (ikke 5 % rabatt i tillegg) - 5% rabatt på arbeid og deler (dersom det ikke er gitt annen rabatt eller tilbud) - Gratis oljeskift, du betaler kun olje og eventuelle deler Du som LO medlem sparer 249.- på din EU kontroll Pr. nå koster en EU-kontroll kr 499.- på personbiler og kr 699.- på store biler(varebiler/minibusser) for IKKE medlemmer NB! Vis LOfavør kortet og meld fra om medlemskapet ved levering og henting! tlf 815 32 600 – 5 - 4 LOfavør Bilvedlikehold 25. jun. 201422

23 LOfavør Billån LOfavør Billån er et tilbud fra SpareBank 1 Finans •Billigere lån - Lavere etableringskostnader og lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente •Frihet - Med vårt nye billån er det selve bilen som er pantobjektet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet for eksempel i boligen din,noe som gir deg større frihet i fremtiden •Trygghet og gode råd - Når du leter etter bil har du sikkert oppdaget at det er mange som ønsker å tiby deg finansiering. Låner du hos oss, får du ikke bare gode betingelser. Du får også trygghet ved å handle med en bank Kort og godt: Det er fornuftig å låne til bil i en bank SpareBank1 Midt Norge SpareBank1 Nord Norge SR- Finans Sparebanken Hedmark 25. jun. 201423

24 LOfavør Billån På Egne Hjul: - et eget ungdomskonsept Med LOfavør PÅ Egne Hul får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og med fokus på sikkerhet. - Du kan låne kr 30.000.- - kr 100.000.- - Lavere etableringsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente - Nedbetalingstid max 5 år - Kun 10% i egenkapital - Kun krav om ansvarsforsikring og Billån Ekstra Billån Ekstra – det trygge og fornuftige valget - En betalingsforsikring hvor du som kunde får dekket månedlige terminbeløp i inntil 12 mnd ved: - 100% sykemelding i mer enn 30 dager - 100% arbeidsledighet eller permitering i mer enn 30 dager - Ved dødsfall innfris lånet med inntil kr 600.000.- SpareBank1 Midt Norge SpareBank1 Nord Norge SR- Finans Sparebanken Hedmark 25. jun. 201424

25 LOfavør Bolighandel Rabatt på meglerprovisjon - Kr 2000.- i rabatt på ordinær meglerprovisjon. Rabatten er inklusiv mva, og skal fremkomme i pristilbud fra megler slik at den er reell for medlemmet - En gratis rådgivningstime hos megler uavhengig om du skal selge eller ikke Ordinær meglerprovisjon fremkommer hos det enkelte Eiendomsmegler 1 kontor. 25. jun. 201425

26 LOfavør Advokatbistand Juridisk bistand på Internett - www.lofavor.nowww.lofavor.no – privatrettslige spørsmål - Gratis Enkle svar og anbefaling om videre prosess - Kr 300 Juridisk vurdering av din sak - Kr 600 Arbeid på timebasis ved mer omfattende henvendelser - Rabatt på interaktive kontrakter (sameie, samboer og testament, med mer.) Legalis gir 20% på kontrakter og svært gunstige priser på juridisk rådgivning innen Erstatning -Trygderett - Forsikringsrett - Arverett og generasjonsskifte - Familierett og barnerett - Fast eiendom - Plan-/reguleringssaker - Husleie - Kontraktsrett - Strafferett og alminnelig praksis. tlf 815 32 600 - 6 25. jun. 201426

27 LOfavør Strøm Topp 5 garantipris på strøm - Garantert lav pris gjennom hele året - Du slipper å følge med om du har den laveste prisen til enhver tid - En av de 5 rimeligste leverandørene, målt mot en representativ liste over våre konkurrenter PRISTAKTJENESTEN - Hver vinter gir deg trygghet for at strømprisen ikke går i været! (koster kr 29.- pr mnd) - Hver vinter får du informasjon om PRISTAKET kommende periode NorgesEnergi ble for 4 året på rad kåret til den leverandøren kundene var mest fornøyd med (se www.lofavor.no – strøm)www.lofavor.no tlf 815 32 600 – 5 - 1 25. jun. 201427

28 LOfavør Ferie og fritid 5 -10% rabatt på reiser i hele verden – gjelder også kampanjer. Saga Solreiser, Ving, Dansk Folkeferie, Star Tour, DanCenter, Hurtigruta mm Medlemsfordeler - 5 % rabatt på chartereiser, båtreiser, leie av feriehus etc. - 10% rabatt på leie av feriehus med Dansk Folkeferie og leiligheter på Riva del Sole i Italia - Lavere gebyrer og honorarer ved kjøp av ruteflybilletter Du som LO medlem sparer kr 2500.- Eksempel: Kreta, Avreise fra Oslo 2/7 og 14 dager. 2 roms leilighet på Sunwing Alexandra Beach, pris for 2 voksne og 2 barn under 12 år. For LO medlemmer koster det kr 31.980.- Ikke LO medlemmer må betale kr 34.480.- tlf 815 32 600 – 4 - 1 25. jun. 201428

29 LOfavør Billeie Medlemsfordeler for deg - Leiebil i Norge med inntil 20% rabatt - Leiebil i utlandet med inntil 15% rabatt Pris eksempler Paris 1 uke: Du som LO medlem betaler kr 1280.-, IKKE medlemmer betaler kr 1488.- = DU SPARER kr 208.- Lofoten 1 uke: Du som LO medlem betaler kr 4212.-, IKKE medlemmer betaler kr 4807.- = DU SPARER kr 595.- NB! Husk å bruke CDP 858691 ved bestilling tlf 815 32 600 - 4 - 3 25. jun. 201429

30 LOfavør Varmepumper LOfavør Medlemsfordeler på Fujitsu varmepumper - Prioritert installasjon - Foretar installasjon og service over hele landet - Sertifiserte montører - 20% rabatt på Overspenningsvern - Serviceavtale rabattert med kr. 20%. - Årlig innsparing på varmepumpen fra. Kr. 5000,- pr. år. - Utvidet garantitid med ett år til 6 år mot å tegne serviceavtale - 20% på innbygningskasser (forutsetter montasje samtidig med installasjon av varmepumpe) Det utarbeides en kalkulator for strømsparing. En slik er tilgjengelig på www.fjklima.no/kalkulator eller www.fjklima.no/kalk2www.fjklima.no/kalkulator www.fjklima.no/kalk2 25. jun. 201430

31 Internetthandel og Bokhandel på www.lofavor.no Kjente varer innen: - Klær, hus & hjem – Sport & Fritid - Blekkpatroner og lasertoner - Bøker (minimum 10%) LOfavør Markedsplassen 25. juni 201431

32 www. lofavor.no 25. jun. 201432

33 www.lofavor.no 25. jun. 201433

34 www.lofavor.no 25. jun. 201434

35 Informasjon •www.lofavor.no gir tilgang til all informasjon og kjøpsmuligheter Medlemstelefon 815 32 600 • Gir tilgang til fordelene med enkle tastevalg • Du skal taste deg til valgt leverandør for å få informasjon/kjøpe • På ” valg 3-2 ” kan du taste deg til ”medlemsservice”. Her får du informasjon og veiledning om du står fast • På ” valg 3-1” kan du taste deg til ditt forbund for organisasjonsspørsmål Skadetelefonen for alle forsikringer, hele landet 02300 LOfavør Henvendelser 25. juni 201435


Laste ned ppt "25. juni 20141 Fordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør medlemsfordeler 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google