Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinsk invaliditet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinsk invaliditet"— Utskrift av presentasjonen:

0 Personforsikringer Engangserstatninger Halliburton
6. november 2003

1 Medisinsk invaliditet
Varig skade av medisinsk art som reduserer ”livsutfoldelsen” Det tas ikke hensyn til arbeidsevnen Eksempel: Synstap på ett øye % Tommel – 15 % Korsbånd – 5 % Tap av en lunges funksjon 35 % NB! Unntak ved ekstrem sport. Aon Grieg

2 Medisinsk invaliditet - Erstatninger
Erstatning ved 100% medisinsk invaliditet som følge av Yrkesskade, yrkessykdom og fritidsulykke ytes fra 1% varig skade; Forsikringssum 40 G = kr Annen sykdom enn yrkessykdom ytes fra 50 % varig skade; Forsikringssum 10 G = kr Erstatning ytes i forhold til skadegrad. Aon Grieg

3 Ervervsuførhet Ervervsuførhet er varig redusert evne til å kunne utføre arbeid, med fremtidig inntektstap til følge. Det tas hensyn til eventuell restarbeidsevne. Erstatning avhengig av arbeidsevne, alder og lønn. Erstatning ved varig ervervsuførhet ytes ved; - Yrkesskade og yrkessykdom ytes f.o.m 1 % - Fritidsulykke ytes f.o.m. 15 % - Annen sykdom enn yrkessykdom ytes f.o.m. 50 % Aon Grieg

4 Erstatning ved varig ervervsuførhet
Aon Grieg

5 Død uansett årsak Forsørger; Erstatning til etterlatte Forsikringssum 40 G = kr Ikke forsørger; Erstatning til etterlatte Forsikringssum 15 G = kr Tilleggsdekning ved dødsfall som følge av yrkesskade, yrkessykdom eller fritidsulykke; - Begravelsesbidrag 0,5 G - Aldersavhengig barnetillegg - inntil 6,5 G Forsikringssum offshore for ikke forsørger er 40 G. Aon Grieg

6 Dødsfallserstatning Erstatning tilfaller forsikredes ektefelle / samboer, livsarvinger subsidiert arvinger etter testamente eller lov. Individuell begunstigelse kan oppnevnes Erstatning ved død som følge av yrkesskade/yrkessykdom blir utbetalt etter loven definisjon - Samboer; felles adresse i Folkeregisteret siste 2 år og eller felles barn. Aon Grieg

7 Totaloversikt engangserstatning
Aon Grieg

8 Tjenestereisefor. – ansatte bosatt i Norge
Hva forsikringen omfatter: Personlig reisegods kr (familie ) Arbeidsgivers effekter kr Enkeltgjenstander kr Reisesyke og hjemtransport ubegrenset sum Retur og remplassering ubegrenset sum Reiseansvar kr Rettshjelp kr Avbestilling kr (maks pr år) Reiseulykke samboer kr v/død og invaliditet barn kr ved invaliditet og kr ved død Forsinket reisegods ved utreise kr Hvem forsikringen gjelder for: Alle ansatte i Norge med medlemskap i norsk folketrygd samt deres familie. Forsikringen gjelder i hele verden på reiser med 45 dagers varighet. Aon Grieg

9 Tjenestereisefors. - ansatte bosatt i utlandet
Hva forsikringen omfatter: Personlig reisegods kr Arbeidsgivers effekter kr Enkeltgjenstander kr Reisesyke og hjemtransport ubegrenset sum Retur og remplassering ubegrenset sum Reiseansvar kr Rettshjelp kr Forsinket reisegods ved utreise kr Hvem forsikringen gjelder for: Alle ansatte som er bosatt i utlandet forutsatt medlemskap i norsk folketrygd. Forsikringen gjelder i hele verden på reiser med 45 dagers varighet. Ansattes familie er ikke dekket Aon Grieg


Laste ned ppt "Medisinsk invaliditet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google