Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aon Grieg Personforsikringer Engangserstatninger Halliburton 6. november 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aon Grieg Personforsikringer Engangserstatninger Halliburton 6. november 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aon Grieg Personforsikringer Engangserstatninger Halliburton 6. november 2003

2 1 Aon Grieg Medisinsk invaliditet Varig skade av medisinsk art som reduserer ”livsutfoldelsen” Det tas ikke hensyn til arbeidsevnen Eksempel: • Synstap på ett øye - 20 % • Tommel – 15 % • Korsbånd – 5 % • Tap av en lunges funksjon 35 % NB! Unntak ved ekstrem sport.

3 2 Aon Grieg Medisinsk invaliditet - Erstatninger Erstatning ved 100% medisinsk invaliditet som følge av • Yrkesskade, yrkessykdom og fritidsulykke ytes fra 1% varig skade; Forsikringssum 40 G = kr 2.274.440 • Annen sykdom enn yrkessykdom ytes fra 50 % varig skade; Forsikringssum 10 G = kr 568.610 Erstatning ytes i forhold til skadegrad.

4 3 Aon Grieg Ervervsuførhet Ervervsuførhet er varig redusert evne til å kunne utføre arbeid, med fremtidig inntektstap til følge. Det tas hensyn til eventuell restarbeidsevne. Erstatning avhengig av arbeidsevne, alder og lønn. Erstatning ved varig ervervsuførhet ytes ved; - Yrkesskade og yrkessykdom ytes f.o.m 1 % - Fritidsulykke ytes f.o.m. 15 % - Annen sykdom enn yrkessykdom ytes f.o.m. 50 %

5 4 Aon Grieg Erstatning ved varig ervervsuførhet

6 5 Aon Grieg Død uansett årsak •Forsørger; Erstatning til etterlatte Forsikringssum 40 G = kr 2.274.400 •Ikke forsørger; Erstatning til etterlatte Forsikringssum 15 G = kr 852.915 •Tilleggsdekning ved dødsfall som følge av yrkesskade, yrkessykdom eller fritidsulykke; - Begravelsesbidrag 0,5 G - Aldersavhengig barnetillegg - inntil 6,5 G • Forsikringssum offshore for ikke forsørger er 40 G.

7 6 Aon Grieg Dødsfallserstatning • Erstatning tilfaller forsikredes ektefelle / samboer, livsarvinger subsidiert arvinger etter testamente eller lov. •Individuell begunstigelse kan oppnevnes •Erstatning ved død som følge av yrkesskade/yrkessykdom blir utbetalt etter loven •definisjon - Samboer; felles adresse i Folkeregisteret siste 2 år og eller felles barn.

8 7 Aon Grieg Totaloversikt engangserstatning

9 8 Aon Grieg Tjenestereisefor. – ansatte bosatt i Norge Hva forsikringen omfatter: •Personlig reisegods kr.25.000 (familie 40.000) •Arbeidsgivers effekterkr.15.000 Enkeltgjenstander kr.10.000 •Reisesyke og hjemtransportubegrenset sum •Retur og remplasseringubegrenset sum •Reiseansvarkr. 4.000.000 •Rettshjelpkr.10.000 •Avbestillingkr.25.000 (maks 70.000 pr år) •Reiseulykke samboer kr. 200.000 v/død og invaliditet barn kr 500.000 ved invaliditet og kr 30.000 ved død •Forsinket reisegods ved utreise kr 5.000 Hvem forsikringen gjelder for: •Alle ansatte i Norge med medlemskap i norsk folketrygd samt deres familie. •Forsikringen gjelder i hele verden på reiser med 45 dagers varighet.

10 9 Aon Grieg Tjenestereisefors. - ansatte bosatt i utlandet Hva forsikringen omfatter: •Personlig reisegods kr.20.000 •Arbeidsgivers effekterkr.15.000 Enkeltgjenstander kr.10.000 •Reisesyke og hjemtransportubegrenset sum •Retur og remplasseringubegrenset sum •Reiseansvarkr. 4.000.000 •Rettshjelpkr.10.000 •Forsinket reisegods ved utreise kr 5.000 Hvem forsikringen gjelder for: •Alle ansatte som er bosatt i utlandet forutsatt medlemskap i norsk folketrygd. •Forsikringen gjelder i hele verden på reiser med 45 dagers varighet. •Ansattes familie er ikke dekket


Laste ned ppt "Aon Grieg Personforsikringer Engangserstatninger Halliburton 6. november 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google