Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Derfor er fysisk aktivitet viktig for den psykiske helsa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Derfor er fysisk aktivitet viktig for den psykiske helsa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Derfor er fysisk aktivitet viktig for den psykiske helsa
Egil W. Martinsen Professor Aker universitetssykehus

2 Kvernsagn Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å gjøre når det gies noen leilighet til det, har jeg stedse funnet meg vel ved å ta en friluftsvandring, som demper for min smule bekymring og uro. Hva som hadde vært i veien denne gang, husker jeg ikke nu mer; men det som står klart for min erindring er at jeg en sommerettermiddag for noen år siden vandret oppover østsiden av Akerselven med fiskestangen i hånden,

3 Kvernsagn, forts Forbi Torshaug og Sandaker gjennom Lillohagen til oset ved Maridalsvannet. Den klare luft, høylukten, blomsterduften, gangen, fuglekvitteret og de friske luftningene ved elven, virket i høy grad opplivende på mitt sinn. Fra Norske Folkeeventyr, P Chr Asbjørnsen

4 Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet
Livsutfoldelse, glede, lek Økt velvære etter aktivitet Overskudd og energi Bedre søvn Redusert forbruk av beroligende medisiner og sovetabletter Kreativ tenkning Bedre selvfølelse Bedre forhold til egen kropp Opplevelse av mestring

5 Sykdommene i psykiatrien (% forekomst i løpet av livet)
Folkesykdommene: Depresjoner (20%) Angstlidelser (20%) Misbruk og avhengighet av rusmidler (20%) Sjeldnere lidelser Bipolar lidelse (manisk depressiv): 1% Schizofreni: 1% Anoreksi: 0.5% Totalt: 50%

6 Kan fysisk aktivitet forebygge psykiske lidelser?
Befolkningsundersøkelser: Fysisk aktive har mindre tendens til å utvikle depresjon demens

7 Fysisk aktivitet som behandling av psykiske lidelser
Depresjon *** Angstlidelser Panikklidelse** Generalisert angstlidelse * Alkoholmisbruk/avhengighet * Spiseforstyrrelser, normal- og overvektige pas.** Schizofreni * Senil demens**

8 Fysisk aktivitet som behandling av andre lidelser
Kronisk utmattelsessyndrom** Fibromyalgi** Kroniske smertelidelser* Utbrenthet De som overlever kreftsykdom*

9 Negative virkninger av overdreven fysisk aktivitet
Økt risiko for utvikling av spiseforstyrrelser Vedlikeholder spiseforstyrrelser Megarexi for menn? Treningsavhengighet Tvangspreget trening Vasaloppsyndromet Overtrenthetssyndrom

10 Kan en bli deprimert av å trene for mye ?

11 Hypoteser om mekanismer
Nevrobiologiske hypoteser Dannelse av nye nerveceller i hippocampus Dannelse av nye nettverk mellom nerveceller Påvirkning av signalstoffer Økt blodtilførsel til hjernen Økt kroppstemperatur

12 Hypoteser om mekanismer
Antropologi (jeger og/eller samler) Fenomenologi (jeg er kropp)

13 Hypoteser om mekanismer
Kognitive teorier Våre følelser påvirkes av våre tanker og handlinger Distraksjon eller grubling (Nolen-Hoeksema) Mestringstro; self-efficacy (Bandura) Flyt-hypotesen (Csikszentmihalyi) Resilience ( Gleden)2 Arne Næss formel: Trivsel=__________________ Plager (psyk + som)

14 Kognitiv atferdsterapi
Psykiske og psykososiale plager påvirker hele mennesket: Tanker Følelser Kroppssymptomer Atferd

15 Kognitiv atferdsterapi
Kroppssymptomer: Mennesket har ikke noe apparat for å endre disse direkte Følelser: Mennesket har ikke noe apparat for å endre disse direkte Tanker kan bevisstgjøres, og det kan stilles spørsmålstegn ved gyldigheten av dem Atferd kan endres

16 Depressiv atferd Isolasjon Tilbaketrekning Passivitet Inaktivitet
Ser ikke sammenheng mellom atferd og mental tilstand

17 Atferdsintervensjon ved depresjon
Egenregistrering av atferd (1 uke) Registrering av glede og mestring (0-10) Endringsforslag 1: Øke aktiviteter forbundet med glede og mestring (hvis noen) Endringsforslag 2: Redusere aktiviteter forbundet med lite glede og mestring Lære pasienter å erfare sammenhengen mellom aktivitet og sinnstilstand

18 Brukererfaring Hva gjør du for å unngå tilbakefall?
Jeg har regelmessig kontakt med en som kan tolke signalene og advare mot farene, og så trimmer jeg, en time hver morgen. Jeg misliker trim, men det hjelper. Søk hjelp, beskytt deg mot dagliglivets press, ta medisin, sørg for ikke å være alene. Struktur, regelmessige måltider, nok søvn. Og husk trim. Det er viktig, selv om du egentlig ikke orker det. Andrew Salomon (Mørke midt på dagen)

19 Pasienters rangering av viktigste terapeutiske elementer
Pasienters rangering av viktigste terapeutiske elementer (Martinsen et al, 1989)

20 Hvilke former for aktivitet er best for psyken ?
Ingen sikre forskjeller mellom kondisjonstrening og andre treningsformer Å bruke kroppen er viktig, men ulike former og intensitet kan være like verdifullt Aktivitet tilsvarende en halv times rask spasertur per dag gir en sikker helsegevinst Aktivitet utover dette gir ytterligere gevinst

21 Kondisjonstrening og andre treningsformer ved panikklidelse: angstnivå (Martinsen et al, 1989)

22 Motivasjon Om lag halvparten faller ut av treningsopplegg
Samme problemer ved ulike helsefremmende tiltak (vanskelig å endre livsstil) De som trenger det mest klarer det dårligst Kunnskap, tro og holdninger medfører ikke nødvendigvis endret atferd Det er slitsomt og tungt i starten

23 Viktige faktorer mot frafall
Om mulig miljø, fellesskap Ikke legg lista for høyt Sette av tid Deltagelse ikke prestasjon Velge en trivelig aktivitet Exercise dependence ? Purposeful physical activity

24 Ulike læringsklima (Roberts & Ommundsen, 1996)
Mestringsorientert Selv-refererende Lære, forbedre seg Innsats Egne mål Feil = læring Prestasjonsorientert Refererer til andre Sosial sammenligning Resultat Normative mål Feil = mangel på suksess

25 Konklusjon Fysisk inaktivitet er risikabelt for fysisk og psykisk helse Fysisk aktivitet er en viktig kilde til glede og livskvalitet for alle mennesker Fysisk aktivitet er virksom behandling ved noen psykiske lidelser. Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstand enn fysisk aktivitet

26 Hvis noen vil lese mer


Laste ned ppt "Derfor er fysisk aktivitet viktig for den psykiske helsa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google