Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Derfor er fysisk aktivitet viktig for den psykiske helsa Egil W. Martinsen Professor Aker universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Derfor er fysisk aktivitet viktig for den psykiske helsa Egil W. Martinsen Professor Aker universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Derfor er fysisk aktivitet viktig for den psykiske helsa Egil W. Martinsen Professor Aker universitetssykehus

2 Kvernsagn Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å gjøre når det gies noen leilighet til det, har jeg stedse funnet meg vel ved å ta en friluftsvandring, som demper for min smule bekymring og uro. Hva som hadde vært i veien denne gang, husker jeg ikke nu mer; men det som står klart for min erindring er at jeg en sommerettermiddag for noen år siden vandret oppover østsiden av Akerselven med fiskestangen i hånden,

3 Kvernsagn, forts Forbi Torshaug og Sandaker gjennom Lillohagen til oset ved Maridalsvannet. Den klare luft, høylukten, blomsterduften, gangen, fuglekvitteret og de friske luftningene ved elven, virket i høy grad opplivende på mitt sinn. Fra Norske Folkeeventyr, P Chr Asbjørnsen

4 Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Livsutfoldelse, glede, lek Livsutfoldelse, glede, lek Økt velvære etter aktivitet Økt velvære etter aktivitet Overskudd og energi Overskudd og energi Bedre søvn Bedre søvn Redusert forbruk av beroligende medisiner og sovetabletter Redusert forbruk av beroligende medisiner og sovetabletter Kreativ tenkning Kreativ tenkning Bedre selvfølelse Bedre selvfølelse Bedre forhold til egen kropp Bedre forhold til egen kropp Opplevelse av mestring Opplevelse av mestring

5 Sykdommene i psykiatrien (% forekomst i løpet av livet) Folkesykdommene: Depresjoner (20%) Depresjoner (20%) Angstlidelser (20%) Angstlidelser (20%) Misbruk og avhengighet av rusmidler (20%) Misbruk og avhengighet av rusmidler (20%) Sjeldnere lidelser Bipolar lidelse (manisk depressiv): 1% Bipolar lidelse (manisk depressiv): 1% Schizofreni: 1% Schizofreni: 1% Anoreksi: 0.5% Anoreksi: 0.5% Totalt: 50% Totalt: 50%

6 Kan fysisk aktivitet forebygge psykiske lidelser? Befolkningsundersøkelser: Fysisk aktive har mindre tendens til å utvikle Fysisk aktive har mindre tendens til å utvikle depresjon depresjon demens demens

7 Fysisk aktivitet som behandling av psykiske lidelser Depresjon *** Depresjon *** Angstlidelser Angstlidelser Panikklidelse** Panikklidelse** Generalisert angstlidelse * Generalisert angstlidelse * Alkoholmisbruk/avhengighet * Alkoholmisbruk/avhengighet * Spiseforstyrrelser, normal- og overvektige pas.** Spiseforstyrrelser, normal- og overvektige pas.** Schizofreni * Schizofreni * Senil demens** Senil demens**

8 Fysisk aktivitet som behandling av andre lidelser Kronisk utmattelsessyndrom** Kronisk utmattelsessyndrom** Fibromyalgi** Fibromyalgi** Kroniske smertelidelser* Kroniske smertelidelser* Utbrenthet Utbrenthet De som overlever kreftsykdom* De som overlever kreftsykdom*

9 Negative virkninger av overdreven fysisk aktivitet Økt risiko for utvikling av spiseforstyrrelser Økt risiko for utvikling av spiseforstyrrelser Vedlikeholder spiseforstyrrelser Vedlikeholder spiseforstyrrelser Megarexi for menn? Megarexi for menn? Treningsavhengighet Treningsavhengighet Tvangspreget trening Tvangspreget trening Vasaloppsyndromet Vasaloppsyndromet Overtrenthetssyndrom Overtrenthetssyndrom

10 Kan en bli deprimert av å trene for mye ?

11 Hypoteser om mekanismer Nevrobiologiske hypoteser Nevrobiologiske hypoteser Dannelse av nye nerveceller i hippocampus Dannelse av nye nerveceller i hippocampus Dannelse av nye nettverk mellom nerveceller Dannelse av nye nettverk mellom nerveceller Påvirkning av signalstoffer Påvirkning av signalstoffer Økt blodtilførsel til hjernen Økt blodtilførsel til hjernen Økt kroppstemperatur Økt kroppstemperatur

12 Hypoteser om mekanismer Antropologi (jeger og/eller samler) Antropologi (jeger og/eller samler) Fenomenologi (jeg er kropp) Fenomenologi (jeg er kropp)

13 Hypoteser om mekanismer Kognitive teorier Våre følelser påvirkes av våre tanker og handlinger Våre følelser påvirkes av våre tanker og handlinger Distraksjon eller grubling (Nolen-Hoeksema) Distraksjon eller grubling (Nolen-Hoeksema) Mestringstro; self-efficacy (Bandura) Mestringstro; self-efficacy (Bandura) Flyt-hypotesen (Csikszentmihalyi) Flyt-hypotesen (Csikszentmihalyi) Resilience Resilience ( Gleden) 2 ( Gleden) 2 Arne Næss formel: Trivsel=__________________ Arne Næss formel: Trivsel=__________________ Plager (psyk + som)

14 Kognitiv atferdsterapi Psykiske og psykososiale plager påvirker hele mennesket: Psykiske og psykososiale plager påvirker hele mennesket: Tanker Tanker Følelser Følelser Kroppssymptomer Kroppssymptomer Atferd Atferd

15 Kognitiv atferdsterapi Kroppssymptomer: Mennesket har ikke noe apparat for å endre disse direkte Kroppssymptomer: Mennesket har ikke noe apparat for å endre disse direkte Følelser: Mennesket har ikke noe apparat for å endre disse direkte Følelser: Mennesket har ikke noe apparat for å endre disse direkte Tanker kan bevisstgjøres, og det kan stilles spørsmålstegn ved gyldigheten av dem Tanker kan bevisstgjøres, og det kan stilles spørsmålstegn ved gyldigheten av dem Atferd kan endres Atferd kan endres

16 Depressiv atferd Isolasjon Isolasjon Tilbaketrekning Tilbaketrekning Passivitet Passivitet Inaktivitet Inaktivitet Ser ikke sammenheng mellom Ser ikke sammenheng mellom atferd og mental tilstand

17 Atferdsintervensjon ved depresjon Egenregistrering av atferd (1 uke) Egenregistrering av atferd (1 uke) Registrering av glede og mestring (0-10) Registrering av glede og mestring (0-10) Endringsforslag 1: Øke aktiviteter forbundet med glede og mestring (hvis noen) Endringsforslag 1: Øke aktiviteter forbundet med glede og mestring (hvis noen) Endringsforslag 2: Redusere aktiviteter forbundet med lite glede og mestring Endringsforslag 2: Redusere aktiviteter forbundet med lite glede og mestring Lære pasienter å erfare sammenhengen mellom aktivitet og sinnstilstand Lære pasienter å erfare sammenhengen mellom aktivitet og sinnstilstand

18 Brukererfaring - Hva gjør du for å unngå tilbakefall? - Jeg har regelmessig kontakt med en som kan tolke signalene og advare mot farene, og så trimmer jeg, en time hver morgen. Jeg misliker trim, men det hjelper. - Søk hjelp, beskytt deg mot dagliglivets press, ta medisin, sørg for ikke å være alene. Struktur, regelmessige måltider, nok søvn. Og husk trim. Det er viktig, selv om du egentlig ikke orker det. - Andrew Salomon (Mørke midt på dagen)

19 Pasienters rangering av viktigste terapeutiske elementer (Martinsen et al, 1989)

20 Hvilke former for aktivitet er best for psyken ? Ingen sikre forskjeller mellom kondisjonstrening og andre treningsformer Ingen sikre forskjeller mellom kondisjonstrening og andre treningsformer Å bruke kroppen er viktig, men ulike former og intensitet kan være like verdifullt Å bruke kroppen er viktig, men ulike former og intensitet kan være like verdifullt Aktivitet tilsvarende en halv times rask spasertur per dag gir en sikker helsegevinst Aktivitet tilsvarende en halv times rask spasertur per dag gir en sikker helsegevinst Aktivitet utover dette gir ytterligere gevinst Aktivitet utover dette gir ytterligere gevinst

21 Kondisjonstrening og andre treningsformer ved panikklidelse: angstnivå (Martinsen et al, 1989)

22 Motivasjon Om lag halvparten faller ut av treningsopplegg Samme problemer ved ulike helsefremmende tiltak (vanskelig å endre livsstil) Samme problemer ved ulike helsefremmende tiltak (vanskelig å endre livsstil) De som trenger det mest klarer det dårligst De som trenger det mest klarer det dårligst Kunnskap, tro og holdninger medfører ikke nødvendigvis endret atferd Kunnskap, tro og holdninger medfører ikke nødvendigvis endret atferd Det er slitsomt og tungt i starten Det er slitsomt og tungt i starten

23 Viktige faktorer mot frafall Om mulig miljø, fellesskap Om mulig miljø, fellesskap Ikke legg lista for høyt Ikke legg lista for høyt Sette av tid Sette av tid Deltagelse ikke prestasjon Deltagelse ikke prestasjon Velge en trivelig aktivitet Velge en trivelig aktivitet Exercise dependence ? Exercise dependence ? Purposeful physical activity Purposeful physical activity

24 Ulike læringsklima (Roberts & Ommundsen, 1996) Mestringsorientert Selv-refererende Selv-refererende Lære, forbedre seg Lære, forbedre seg Innsats Innsats Egne mål Egne mål Feil = læring Feil = læring Prestasjonsorientert Refererer til andre Sosial sammenligning Resultat Normative mål Feil = mangel på suksess

25 Konklusjon Fysisk inaktivitet er risikabelt for fysisk og psykisk helse Fysisk inaktivitet er risikabelt for fysisk og psykisk helse Fysisk aktivitet er en viktig kilde til glede og livskvalitet for alle mennesker Fysisk aktivitet er en viktig kilde til glede og livskvalitet for alle mennesker Fysisk aktivitet er virksom behandling ved noen psykiske lidelser. Fysisk aktivitet er virksom behandling ved noen psykiske lidelser. Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstand enn fysisk aktivitet Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstand enn fysisk aktivitet

26 Hvis noen vil lese mer


Laste ned ppt "Derfor er fysisk aktivitet viktig for den psykiske helsa Egil W. Martinsen Professor Aker universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google