Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring innen kriminalomsorgen. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken Hotell 22. og 23. april 2015 IKT, internett og sikkerhet i fengselsundervisningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring innen kriminalomsorgen. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken Hotell 22. og 23. april 2015 IKT, internett og sikkerhet i fengselsundervisningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring innen kriminalomsorgen. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken Hotell 22. og 23. april 2015 IKT, internett og sikkerhet i fengselsundervisningen Jurg Jacobsen Direktør IKT Kriminalomsorgsdirektoratet

2

3 Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

4 Nordmenn sjekker i snitt mobilen hvert sjette minutt Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

5 Innen 2017 vil alle eie 5 mobile enheter Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

6 En del av «alles» hverdag…. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

7 Tingenes internet Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

8

9

10

11

12

13 Hva er vi redd for? Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

14 Skolen Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

15 Men, det finnes lyspunkter IFI Opprettholder eksisterende digital kunnskap Bygger ny digital kunnskap «Normaliserer» deler av fengselstilværelsen Viktig brikke i tilbakerføringen Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

16

17

18

19 Voldtok under fengselspermisjon Mannen var på permisjon fra Berg fengsel i Vestfold da han skal ha voldtatt en 15 år gammel jente. De skal ha hatt kontakt via internett. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015 FOTO: NRK

20 VANSKELIG Å STUDERE: Håvard skal sone en lang dom i Bergen fengsel. Han er blitt tilbudt studier og ønsker å ta en bachelorgrad i psykologi. Mangelfull internettilgang gjør det vanskelig. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015 Bergens Tidende 5/7-13

21 Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

22 Veien framover Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

23 Veien framover Overgang fra applikasjoner til WEB Mer kryptering – vanskeligere å overvåke Innloggingstjenester spesielt utfordrende DFS mer tilpasset framtida, vil kreve mindre vedlikehold og innsats fra lærerene Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

24 Konferanse for skoleeiere og skoleledere 23. – 24. april 2014, Ålesund Nedenfor følger innspill om IFI/DFS som ble gitt i plenum 24. april fra deltakerne på konferansen: Bruk av tynnklienter under avlegging av eksamen. Hva skjer dersom forbindelsen faller ned under eksamen? Det som ikke er lagret forsvinner. Dette vil ikke skje dersom man benytter lokal stasjon. Forslag til løsning: Etabler alternativ forbindelse Fjernaksess (ikke kontroll med mapper hos fylkeskommunen) Autocad Ønske om at både rundskrivet for IFI og DFS sier noe om innsatte kan sitte alene og bruke internett Det er ulik praksis når det gjelder kontroll av kommunikasjon i fengsel med lavere sikkerhet når det gjelder bruk av internett og bruk av telefon. Hvorfor? Det er lik praksis mellom fengslene når det gjelder bruk av Nettbasert undervisning. Ønske om standarisering Lang supporttid. Ønske om kortere tid It’s learning – faggruppe Nettet for lærere i skolen Ikke tillatelse med bruk av PC på cellen. Skien fengsel får ikke lenger lov til å la innsatte benytte PC-er. Dette fremstår som uforståelig siden PC- ene ikke har åpne porter, dvs. at det ikke er mulig å koble til minnepinner og lignende. Skolen mener det er behov for å være på samme plattform som fengslet, f. eks for å kunne booke møterom. Spes. Behov ved dysleksi. Dette blir ikke godt nok ivaretatt i dag (PC på cellen) Innsatte som er studenter ved UH. Behov for å standardisere regler for hvem som gis tilgang og hvordan den skal brukes Programmer. Elevkontraktene bør oversettes til flere språk og golde god kvalitet Tilgang til eksamensmodulen Muligheter for at lærer kan stenge av internett, f. eks halve dagen? Da kunne man gi undervisning til innsatte som ikke skal ha internett-tilgang21 Lærernes tilgang til innsattes domspapirer. Behov fro å etablere gode rutiner for dette. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

25 Problemer med å stenge sider. Det kan oppstå situasjoner der lærere ønsker å stenge sider på Internett. Hvordan kan de gjøre det? Dersom fengsler avslår søknad fra innsatt om å få bruke IFI/DFS. Forventer fengslet at den innsatte allikevel skal få opplæring? Hvordan kan man eventuelt tilrettelegge for dette? Det vil være meget ressurskrevende for skolen. Opplæring uten bruk av internett vil ikke være en fullgod opplæring. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

26 Det bør lages rutiner v/avslag på søknad. Ønske om at lærer kan stenge internett uten å miste lagringskapasitet, både på eget og fellesområde. Fjernaksess (ikke kontroll med mapper hos fylkeskommunen) Autocad Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

27 Ønske om at både rundskrivet for IFI og DFS sier noe om innsatte kan sitte alene og bruke internett Det er ulik praksis når det gjelder kontroll av kommunikasjon i fengsel med lavere sikkerhet når det gjelder bruk av internett og bruk av telefon. Hvorfor? Det er lik praksis mellom fengslene når det gjelder bruk av Nettbasert undervisning. Ønske om standardisering Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

28 Lang supporttid. Ønske om kortere tid It’s learning – faggruppe Nettet for lærere i skolen Ikke tillatelse med bruk av PC på cellen. Skien fengsel får ikke lenger lov til å la innsatte benytte PC-er. Dette fremstår som uforståelig siden PC-ene ikke har åpne porter, dvs. at det ikke er mulig å koble til minnepinner og lignende. Skolen mener det er behov for å være på samme plattform som fengslet, f. eks for å kunne booke møterom. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

29 Spes. behov ved dysleksi. Dette blir ikke godt nok ivaretatt i dag (PC på cellen) innsatte som er studenter ved UH. Behov for å standardisere regler for hvem som gis tilgang og hvordan den skal brukes Programmer. Elevkontraktene bør oversettes til flere språk og golde god kvalitet Tilgang til eksamensmodulen Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

30 Muligheter for at lærer kan stenge av internett, f. eks halve dagen? Da kunne man gi undervisning til innsatte som ikke skal ha internett-tilgang Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

31

32

33

34

35 Hvem sitter i fengsel? 30 % har vært barnevernsklienter 30 % har opplevd å ha nær familie i fengsel 40 % har ungdomsskolen som lengste fullførte utdanning 70 % er arbeidsledige 40 % lever under fattigdomsgrensen 30 % er bostedsløse 50 % har kroniske sykdommer 60 % er rusmisbrukere Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015

36 Hva skjer i fengsel? Man mister mesteparten av kontakten med sine nærmeste. Med tjue minutter telefontid og besøk en time i uken, er det ikke mulig å opprettholde normal kontakt og det kan være vanskelig å holde på forhold. Mange som settes i fengsel mister jobben eller skoleplassen sin. Fordi de har sittet inne, har de det ofte vanskeligere enn andre å få jobb etterpå. Mange som sitter i fengsel mister boligen sin. Man risikerer å komme i nærmere kontakt med kriminelle miljøer og narkotika. Mange som settes i fengsel blir deprimerte, får angst og føler ensomhet. Dagens regimer, og særlig i fengsler med høyt sikkerhetsnivå, kan virke umyndiggjørende og passiviserende. Mange føler avmakt og at de blir fratatt ansvaret for seg selv. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken 2015


Laste ned ppt "Opplæring innen kriminalomsorgen. Samling for skoleeiere og ledere på Klækken Hotell 22. og 23. april 2015 IKT, internett og sikkerhet i fengselsundervisningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google