Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om undersøkelsen Kommunebarometeret er en undersøkelse rettet mot landets kommunepolitikere. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 23. mai.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om undersøkelsen Kommunebarometeret er en undersøkelse rettet mot landets kommunepolitikere. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 23. mai."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Om undersøkelsen Kommunebarometeret er en undersøkelse rettet mot landets kommunepolitikere. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 23. mai – 8. juni Alle landets ordførere og rådmenn er spurt, med unntak av Oslo, som ikke er invitert. 270 har besvart undersøkelsen, fra til sammen 226 kommuner. Feilmarginen er +/- 2,2%. Til hvert enkelt spørsmål vises total og svarene brutt ned på fylke, partitilhørighet, stilling og partiblokk (rød-grønt/borgerlig). Alle rapporter viser unike kommuner. Der hvor både ordfører og rådmann har svart, er ordførers svar valgt.

3 Svaranalyse Rapporten produsertAktivitet Anonym NavnGjennomført i perioden Kommunebarometeret Respondentgrupper RespondenterResponsfrekvensUnike kommunerResponsfrekvens Ordførere (428)14233 %22653 % Rådmenn (428) %Innbyggere representert Sum27032 % % * Det er 428 kommuner i Norge. Oslo er ikke invitert. Fylkesvis AkershusØstfoldVestfoldBuskerudTelemarkOpplandHedmarkAust-AgderVest-Agder Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i %45 %39 %64 %57 %28 %50 %73 % 60 % Andel4,4 %3,1 %4,0 %5,3 %2,2 %5,8 %7,1 %4,9 %4,0 % Ideell andel5,2 %4,2 %3,3 %4,9 %4,2 %6,1 %5,2 %3,5 % Fylkesvis RogalandHordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- TrøndelagNordlandTromsFinnmark Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i %58 %70 %50 %44 %52 %35 %59 %42 %53 % Andel6,6 %10,2 %5,8 %7,1 %5,8 %3,5 %11,5 %4,4 % Ideell andel6,1 %7,7 %6,1 %8,5 %5,9 %5,4 %10,3 %5,6 %4,5 %

4 Svaranalyse Regionsvis Øst- og SørlandetVest-landet Midt- Norge Nord- Norge Ant kommuner i regionen Antall kommuner svart Andel i %54 %60 %44 %53 % Andel40,7 %22,6 %16,4 %20,4 % Ideell andel40,1 %20,0 %19,7 %20,4 % Ordførers partitilhørighet APSVSPVHKRFFRPAndre Antall kommuner Antall kommuner svart Andel i %54 %60 %63 %67 %50 %47 %45 %31 % Andel36,7 %1,3 %23,9 %1,8 %26,5 %3,5 %2,2 %4,0 % Ideell andel35,8 %1,2 %20,0 %1,4 %27,7 %4,0 %2,6 %6,7 % Kommuneklasse KK1KK2KK3KK4KK5KK6KK7 Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i %44 %57 %67 %60 %47 %52 %40 % Andel17,7 %14,6 %19,5 % 15,9 %6,6 %6,2 % Ideell andel21,1 %13,6 %15,5 %17,1 %18,0 %6,8 %8,2 % Kommuneklassene refererer til Statistisk Sentralbyrås definisjon (Kommuneklassifisering 1994): KK1 = Kommuneklasse 1: Primærnæringskommuner, KK2 = Kommuneklasse 2: Blandede landbruks- og industrikommuner, KK3 = Kommuneklasse 3: Industrikommuner, KK4 = Kommuneklasse 4: Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK5 = Kommuneklasse 5: Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK6 = Kommuneklasse 6: Mindre sentrale tjenesteytingskommuner, KK7 = Kommuneklasse 7: Sentrale tjenesteytingskommuner ROBEK Robek jaRobek nei Ant kommuner47380 Ant kommuner svart28198 Andel i %60 %52 % Andel12,4 %87,6 % Ideell andel11,0 %89,2 % ROBEK = Register for betinget godkjenning og kontroll ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse og derfor må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Kommuneloven § 60 (§ 59a) nr. 1.

5 5 1. I hvilken grad opplever du at rikspolitikernes løfter og ambisjoner for skolen lar seg gjennomføre med de ressursene kommunene tildeles for å følge opp og innfri disse løftene?

6 Hovedfunn 6 Finnmark og Nord-Trøndelag har minst evne til å innfri skoleambisjonene. Vestfold, Møre og Romsdal, Vest-Agder og Akershus har best evne til å innfri skoleambisjonene Kommunene med ordførere fra regjeringspartiene H og FrP synes rikspolitikernes løfter og ambisjoner for skolen best lar seg gjennomføre Kommunene med ordførere fra den BlåBlå blokken synes rikspolitikernes løfter og ambisjoner for skolen best lar seg gjennomføre

7 I hvilken grad opplever du at rikspolitikernes løfter og ambisjoner for skolen lar seg gjennomføre med de ressursene kommunene tildeles for å følge opp og innfri disse løftene?

8

9

10

11

12 12 2. I hvilken grad – etter din mening – har grunnskolene i din kommune hatt tilstrekkelig ressurser til å gi elevene et godt tilbud de siste årene?

13 Hovedfunn 13 Finnmark skiller seg ut med minst tilfredsstillende ressurser til grunnskolene. Vest-Agder og Østfold er mest tilfredse mht. ressurser i grunnskolen Her er det mest misnøye blant kommuner styrt av KrF og SV (10 kommuner til sammen). Relativt jevnt for kommuner styrt av andre partier Det er knapt forskjeller mellom blokkene på dette området, marginal overvekt til BlåBlått

14 I hvilken grad – etter din mening – har grunnskolene i din kommune hatt tilstrekkelig ressurser til å gi elevene et godt tilbud de siste årene?

15

16

17

18


Laste ned ppt "Om undersøkelsen Kommunebarometeret er en undersøkelse rettet mot landets kommunepolitikere. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 23. mai."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google