Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevern – store satsinger, udekkede behov Helge Eide, KS Agder høstkonferanse 15.10.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevern – store satsinger, udekkede behov Helge Eide, KS Agder høstkonferanse 15.10.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevern – store satsinger, udekkede behov Helge Eide, KS Agder høstkonferanse 15.10.2010

2 Sagt om barnevernet i kommunene i 2010 ” Politikerne svikter barnevernet” ”Skal midlene til kommunene komme barnevernet til gode, må de være øremerket” ”Mislykket barnevernssatsing”

3 Kommunenes netto driftsutgifter til barnevern Mill. kroner, faste 2009-priser Kilde: Statistisk Sentralbyrå/KS

4 Sammenheng mellom stillinger og behandlingstid 2004-08:” Det er en klart signifikant og positiv sammenheng mellom antall stillinger og andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder! ” Kilde: Håkonsen/Lunder: Telemarksforskningnotat 22:2010 (KS FOU) 2004

5 Hvorfor? Variabler som gir høyere andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder: Høyere antall stillinger per barn i alder 0-17 år Høyere andel av stillinger med fagutdanning Flere innbyggere i kommunen Tilhørighet til Bufregion Øst (relativt til referanseregion Sør) Større andel av tiltak i kategorien ”Forsterket fosterhjem utenom familien” Større andel av tiltak i kategorien ”Barne- og ungdomshjem”

6 Variabler som gir lavere andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder: Gjennomsnittlig personinntekt i kommunen Andel innvandrere Andel med lav utdanning (delindeks i Levekårsindeks) Tidsvariabelen Større andel av tiltak i kategorien ”Økonomisk stønad” Større andel av tiltak i kategorien ”Besøkshjem/avlastningshjem”

7 Forholdet mellom det kommunale og statlige barnevernet 2004 50 pst: uklarheter i møte med fagteam, selv om regelverket er klart 70 pst: opplever at fagteam overprøver beslutninger 45 pst: tilbudet fra BUF-etat er for knapt 41 pst :Kommunen må akseptere inst.plasser selv om den mener de ikke passer 50 pst: ressursmangel i kommunens barnevern 86 pst enig i at det er for mye byråkrati i BUF-etat Størst misnøye i store kommuner, og i region Vest Over 50 pst: uklarheter i møte med fagteam, selv om regelverket er klart opplever IKKE at fagteam overprøver beslutninger 16 pst: tilbudet fra BUF-etat er for knapt 49 pst: Kommunen må akseptere inst.plasser selv om den mener de ikke passer 79 pst: ressursmangel i kommunens barnevern 88 pst enig i at det er for mye byråkrati i BUF-etat

8 KS syn på utvikling av barnevernet Fleksibilitet til å sette inn midler der det trengs mest Forholdet til staten –Hjemmebaserte tiltak –Rekruttering av fosterhjem 2004


Laste ned ppt "Barnevern – store satsinger, udekkede behov Helge Eide, KS Agder høstkonferanse 15.10.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google