Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommune- styremedlemmer på oppdrag fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommune- styremedlemmer på oppdrag fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommune- styremedlemmer på oppdrag fra

2 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere og rådmenn. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for å vite hva landets kommuner og deres folkevalgte og administrative ledere mener. NorgesBarometeret står bak undersøkelser som Kommunebarometeret, Folkevalgtbarometeret og Medlemsbarometeret, i tillegg til tradisjonelle befolkningsundersøkelser.

3 Om undersøkelsen Folkevalgtbarometeret er en undersøkelse rettet mot landets kommunepolitikere. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 8. august – 18. august 2013. Det er cirka 11 000 kommunestyrerepresentanter i Norge. 1 933 har besvart undersøkelsen. Feilmarginen er +/- 1%. Til hvert enkelt spørsmål vises total og svarene brutt ned på fylke, partitilhørighet og partiblokk (rød-grønt/borgerlig).

4 Svaranalyse Rapporten produsert Aktivitet 19.8.2013 Anonym Navn Gjennomført i perioden FB 2013-5 9.8.2013-18.8.2013 Respondentgrupper RespondenterResponsfrekvens Unike kommunerResponsfrekvens Antall inviterte folkevalgte 6 44860 % 302 70 % Antall svar 1 933 30 % Totalt antall folkevalgte 10 785 18 % Fylkesvis OsloAkershusØstfoldVestfoldBuskerudTelemarkOpplandHedmarkAust-AgderVest-Agder Antall representanter i fylket59766514404579498634548335403 Antall representanter svart2616974731078393917093 Andel i %44 %22 %14 %18 % 17 %15 %17 %21 %23 % Andel1,3 %8,7 %3,8 % 5,5 %4,3 %4,8 %4,7 %3,6 %4,8 % Ideell andel0,5 %7,0 %4,7 %3,7 %5,3 %4,5 %5,8 %5,0 %3,1 %3,7 % Fylkesvis RogalandHordaland Sogn og Fjordane Møre og RomsdalSør-TrøndelagNord-TrøndelagNordlandTromsFinnmark Antall representanter i fylket726849568910635541942507367 Antall representanter svart16118094112122801778939 Andel i %22 %21 %17 %12 %19 %15 %19 %18 %11 % Andel8,3 %9,3 %4,9 %5,8 %6,3 %4,1 %9,2 %4,6 %2,0 % Ideell andel6,6 %7,8 %5,2 %8,3 %5,8 %4,9 %8,6 %4,6 %3,4 % Regionsvis Øst- og SørlandetVest-landetMidt-NorgeNord-Norge Ant kommuner i regionen4681214320861816 Antall representanter svart879435314305 Andel i %19 %20 %15 %17 % Andel45,5 %22,5 %16,2 %15,8 % Ideell andel42,8 %19,6 %19,1 %16,6 %

5 Svaranalyse Representantenes partitilhørighet APSVSPVHKRFFRPAndre Antall representanter3378362142064023476531143842 Antall representanter svart60192233118399145199146 Andel i %18 %25 %16 %18 %17 %22 %17 % Andel31,1 %4,8 %12,1 %6,1 %20,6 %7,5 %10,3 %7,6 % Ideell andel30,9 %3,3 %13,0 %5,8 %21,4 %6,0 %10,4 %7,7 % Kommuneklasse KK1KK2KK3KK4KK5KK6KK7 Ant kommuner935866747730 Ant kommuner svart61414356551729 Andel i %66 %71 %65 %76 %71 %57 %97 % Andel20,2 %13,6 %14,2 %18,5 %18,2 %5,6 %9,6 % Ideell andel21,8 %13,6 %15,5 %17,3 %18,0 %7,0 % Kommuneklassene refererer til Statistisk Sentralbyrås definisjon (Kommuneklassifisering 1994): KK1 = Kommuneklasse 1: Primærnæringskommuner, KK2 = Kommuneklasse 2: Blandede landbruks- og industrikommuner, KK3 = Kommuneklasse 3: Industrikommuner, KK4 = Kommuneklasse 4: Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK5 = Kommuneklasse 5: Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK6 = Kommuneklasse 6: Mindre sentrale tjenesteytingskommuner, KK7 = Kommuneklasse 7: Sentrale tjenesteytingskommuner.

6 Er det greit at private kommersielle aktører innen helse- og omsorgstjenesten vinner anbud for det offentlige ved å gi ansatte lavere lønn enn hva det offentlige gir sine ansatte?

7 Hovedfunn Nærmere fire av fem respondenter mener at det ikke er greit at private kommersielle aktører vinner anbud med lavere lønn. Det er flertall mot å vinne anbud med lavere lønn i samtlige fylker, men Oslo har den største andelen som synes det er greit med lavere lønn. Det er flertall mot å vinne anbud med lavere lønn i samtlige partier, bortsett fra i Høyre og FrP hvor man er delt på midten.

8

9 ProsentAntall Ja18%321 Nei78%1362 Vet ikke3%59 Svarende1742 Standardavvik0,44

10

11 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 23%21 % 24 % 15 % 17 % 23 % 14 % 10 % 12 % 15 % 45 % 27 % 24 % 6%8%21 % 15 % 25 % 22 % Nei 73%77 % 75 % 82 % 79 % 72 % 78 % 88 % 81 % 55 % 71 % 74 % 88 % 85 % 78 % 83 % 69 % 78 % Vet ikke 4%2%1%3%4%5%8%2%0%3%0%1%2%6%8%1%2%6%0% Svarende 15057953382167102156738622731488410476828864 Standardavvik 0,490,440,450,420,440,490,460,33 0,420,510,470,460,350,390,430,40,520,42

12

13 APSVSPVKRFHFRPAndre Ja2%0%3%23%11%45%48%15% Nei97%100%95%71%85%48%47%81% Vet ikke0% 2%6%5%7%6%4% Svarende54580215110131355178128 Standardavvik0,1600,220,520,390,610,60,42

14

15 RødgrøntBorgerlig Ja2%30% Nei97%65% Vet ikke1%5% Svarende856421 Standardavvik0,170,54

16 Er det greit at private kommersielle aktører innen helse- og omsorgstjenesten vinner anbud for det offentlige ved å gi ansatte dårligere pensjon enn hva det offentlige gir sine ansatte?

17 Hovedfunn Tre av fire mener at det ikke er greit å vinne anbud ved å gi dårligere pensjon. Det er flertall i samtlige fylker for at det ikke er greit å vinne anbud med dårligere pensjon, bortsett fra i Oslo hvor politikerne er delt på midten i dette spørsmålet. Det er flertall i samtlige partier for at det ikke er greit å vinne anbud med dårligere pensjon, bortsett fra i Høyre og FrP hvor det er et flertall som mener det er greit.

18

19 ProsentAntall Ja22%383 Nei74%1287 Vet ikke4%73 Svarende1743 Standardavvik0,48

20

21 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 23%30 % 32 % 27 % 28 % 25 % 13 % 17 % 16 % 17 % 50 % 29 % 28 % 7%11 % 18 % 17 % 30 % 25 % Nei 70%65 % 67 % 73 % 66 % 71 % 78 % 80 % 81 % 78 % 50 % 71 % 70 % 86 % 82 % 78 % 82 % 64 % 75 % Vet ikke 7%5%1%0%6%4%9%3% 5%0% 2%7%8%4%1%7%0% Svarende 15157953382167102156738622731488410476828864 Standardavvik 0,520,540,490,450,540,50,470,430,420,450,510,460,490,380,430,450,40,560,44

22

23 APSVSPVKRFHFRPAndre Ja3%0%4%28%18%53% 17% Nei97%100%93%62%77%40% 77% Vet ikke1%0%3%10%5%7% 5% Svarende54680215110131355178128 Standardavvik0,1900,270,590,460,62 0,46

24

25 RødgrøntBorgerlig Ja3%36% Nei96%57% Vet ikke1%7% Svarende857421 Standardavvik0,20,59

26 Kontaktinformasjon NorgesBarometeret AS Rådhusgata 4, Oslo Telefon: 90 01 08 69 E-post: post@norgesbarometeret.nopost@norgesbarometeret.no Vi måler Norge!


Laste ned ppt "Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommune- styremedlemmer på oppdrag fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google