Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker rundt samarbeidet i Trøndelag Nye muligheter i ny plan- og bygningslov v/Alf Daniel Moen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker rundt samarbeidet i Trøndelag Nye muligheter i ny plan- og bygningslov v/Alf Daniel Moen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker rundt samarbeidet i Trøndelag Nye muligheter i ny plan- og bygningslov v/Alf Daniel Moen

2 Trøndelagsrådet Når forvaltningsreformen ikke førte til endring av fylkesgrensene, må svaret være et forsterket samarbeid i Trøndelag Vi må gå grunnleggende til verks for å bygge framtidige samarbeidsstrukturer

3 Enighet om Behovet for politisk samordning Felles fylkesplan og samhandlingsprogram Trøndelagsrådet må videreføres i en eller annen form Viktigheten av en fellesarena der fylkestingene og formannskapet i Trondheim møtes. Utvidelse med Møre & Romsdal utredes.

4 Uenighet om Ingen felles anbefaling om sammensetning av Trøndelagsrådet, både antallet medlemmer og hvorvidt Steinkjer skal bli fullverdig medlem. Det er ulike vurderinger fra fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag og administrasjonssjefen i Nord- Trøndelag når det gjelder møtehyppigheten. Det er uenighet om innretning på framtidige samhandlingsprogram. Trondheim kommune ønsker en avgrensing til å omfatte samarbeidsområdene i forhold til sentrale myndigheter.

5 Videre prosess Det synes å være enighet om at Trøndelagsrådet bør rendyrke rollen som strategi-organ og som påvirkningsorgan, herunder den politiske samordningen av landsdelens interesser i forhold til sentrale myndigheter Det er ikke enighet mellom partene om Trøndelagsrådets sammensetning og størrelse. Det er viktig at Trøndelagsrådet kommer fram til en felles plattform på møtet den 23. febr.

6 Ny planlov – et hensiktsmessig verktøy for samhandling Regional planstrategi. (skal godkjennes i Regjeringen i stedet for fylkesplanen) Skal utarbeides i løpet av første år i ny valgperiode Skal gi grunnlag for planleggingen Kommunal planstrategi i samtidighet

7 Planstrategien skal redegjøre for viktige utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom planleggingen. - og valg av plantype

8 Behov for samordning Stor fleksibilitet i valg av plantype, mulighet for interkommunale planer Samtidighet av prosesser i kommune og fylke gir mulighet for koordinering Kan samhandle om nødvendig analysemateriale – både mellom fylkeskommunen og en eller flere kommuner, og mellom kommunene

9 Ønsker fra kommunene Ønsker kommunene å ta tak i planstrategiene? Ønsker kommunene å samhandle med fylkeskommunen om dette? Som grunnlag for strategiarbeidet, er det nødvendig med felles grunnlag, slik som analyser av ulike tema eller geografier. Ønsker kommunene å samhandle om dette?

10 Samarbeid fylkesmann fylkeskommunen Fylkesrådet og Fylkesmann etablerer nå et utstrakt formalisert samarbeid Samhandling om framtidige planstrategier er den sterkeste bevegrunn Ambisjon om å utnytte den totale fagressursen bedre


Laste ned ppt "Tanker rundt samarbeidet i Trøndelag Nye muligheter i ny plan- og bygningslov v/Alf Daniel Moen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google