Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSKNING PÅ NYE BREMSEMEDISINER FOR MS MS-KONFERANSEN 2015 ÅLESUND 29. MAI STIG WERGELAND NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MS NEVROLOGISK AVDELING HAUKELAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSKNING PÅ NYE BREMSEMEDISINER FOR MS MS-KONFERANSEN 2015 ÅLESUND 29. MAI STIG WERGELAND NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MS NEVROLOGISK AVDELING HAUKELAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSKNING PÅ NYE BREMSEMEDISINER FOR MS MS-KONFERANSEN 2015 ÅLESUND 29. MAI STIG WERGELAND NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MS NEVROLOGISK AVDELING HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

2 HISTORISKE BESKRIVELSER St. Lydwinia av Schiedam (1380 – 1433) – Lam i beina 16 år gammel – Blind de siste 17 årene av sitt liv Augustus d’Este (1794 – 1848) – Forbigående synstap 28 år gammel – Svake bein, klønete hender, blæreforstyrrelser.

3 DE FØRSTE MEDISINSKE BESKRIVELSER 1824 – Ollivier (Paris) 1831 – Carswell (London) – Første beskrivelse av obduksjonsfunn 1866 – Vulpian (Paris) – Første bruk av betegnelsen multippel sklerose 1868 – Charcot (Paris) – Første detaljerte klinisk og patologisk beskrivelse

4 MODERNE HISTORIE 1935 – Rivers & Schwentker (New York) – Dyremodell for MS – Knyttet MS til T-lymfocytter 1960 – Lowenthal (Antwerpen) – Ryggmargsvæske hos MS-pasienter: «Bånd i CSF» 1981 – Young & Steiner (London) – MRI 1993 – Første medisin mot MS

5 1868. Første kliniske og patologiske beskrivelse av MS- Jean Martin Charcot. 1969. Stereoider blir vist å påvirke varigheten av MS-attakker. 1993. Betaferon godkjent som MS-behandling-1. medisin som påvirker underliggende sykdom. 1996. Avonex og Copaxone godkjent 2000. Novantrone godkjent mot MS. 2002. Rebif godkjent. 2006. Tysabri godkjent mot MS. 2009. Exatvia godkjent mot MS. 2010. Gilenya godkjent som første orale sykdomsmodifiserende medisin mot MS 2013. Aubagio godkjent mot MS 2013. Tecfidera godkjent mot MS 2013. Lemtrada godkjent mot MS

6

7 Behandling

8 BESTE BEHANDLING «Den tryggeste terapien som fjerner all sykdomsaktivitet.» – Hauser et al., 2013

9 1868. Første kliniske og patologiske beskrivelse av MS- Jean Martin Charcot. 1969. Steroider blir vist å påvirke varigheten av MS-attakker. 1993. Første studie på effekt av interferonbehandling ved MS publisert 1997. Betaferon godkjent for behandling av MS 2000. Novantrone godkjent mot MS. 2001. Copaxone godkjent mot MS. 2006. Tysabri godkjent mot MS. 2011. Gilenya godkjent som første orale sykdomsmodifiserende medisin mot MS 2013. Aubagio godkjent mot MS 2013. Lemtrada godkjent mot MS 2014. Tecfidera godkjent mot MS Periode 1 (100 år): Ingen behandling Periode 2 (25 år): Symptombehandling Periode 3 (20 år): «Bremsemedisin» Periode 4 (nå): «Sykdomsfrihet»

10 SYKDOMSFRIHET

11

12 UTVIKLING- FØRSTELINJEMEDIKAMENTER

13 PERORALE FØRSTELINJEMEDIKAMENTER

14 FORSLAG TIL BEHANDLINGSALGORITME Tecfidera Aubagio Interferon beta Copaxone 1. linjebehandling 2. linjebehandling 3. linjebehandling Tysabri JC-virus - JC-virus + Gilenya Lemtrada Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon

15 INGEN SYKDOMSAKTIVITET I ULIKE STUDIER

16 FØRSTELINJEBEHANDLING Interferon beta – 1a: Rebif Avonex – 1b Extavia Betaferon Glatirameracetat Copaxone Teriflunomid Aubagio Dimetylfumarat Tecfidera

17 Aubagio: Relaps 17 Adjusted ARR a

18 Aubagio: Invaliditetsutvikling 18

19 Placebo (n=360) Teriflunomide 7 mg (n=368) Teriflunomide 14 mg (n=358) Bivirkninger (%)878990 Diaré Andel som sluttet med medikamentet 9090 15 0.3 18 0.3 Kvalme Andel som sluttet med medikamentet 7070 9 0.3 14 0 Mildt hårtap Andel som sluttet med medikamentet 3030 10 0.5 13 1.4 Aubagio - Behandlingsstopp 19

20 Teriflunomid-Aubagio Effekt tilsvarende nåværende førstelinjebehandling? – Attakkreduksjon (ca. 30 %) – Effekt på progresjon (ca. 30%) Finnes i 2 doser, den høyere kan være noe mere effektiv God tolerabilitet men: – Prevensjon – Blir værende lenge i kroppen etter avsluttet bruk 20

21 *ARR calculated with negative binomial regression, adjusted for baseline EDSS score (≤2.0 vs >2.0), baseline age (<40 vs ≥40 years), region, and number of relapses in the 1 year prior to study entry. Tecfidera - Årlig attakkrate - 53% -48% ARR (95% CI)*

22 Tecfidera- progresjon *Estimated proportion of patients with progression and time to progression up to 96 weeks based on the Kaplan-Meier product limit method; † based on Cox proportion hazards model, adjusted for baseline EDSS, region, and baseline age (<40 vs ≥40 years). Proportion of Subjects with Progression at 2 Years* 34%38%

23 Tecfidera: MRI - sykdomsaktivitet 85%74%

24 TECFIDERA - BEHANDLINGSSTOPP Placebo (n=363) BG-12 240 mg BID (n=359) BG-12 240 mg TID (n=344) GA (n=351) Discontinued study drug38 (10)44 (12)41 (12)35 (10) Flushing014 (4)6 (2)0 MS relapse17 (5)6 (2)3 (<1)6 (2) Diaré02 (<1)7 (2)0 Kvalme01 (<1)6 (2)2 (<1) Oppkast03 (<1)4 (1)1 (<1) Magesmerter01 (<1)4 (1)1 (<1) Hodepine04 (1)02 (<1)

25 ALEMTUZUMAB-LEMTRADA Monoklonalt CD52-antistoff Behandling gjentas etter 1 år, kan evt. gjentas årlig senere Behandlings-studier mot Interferon-  44ug s.c. x 3 per uke: – 54%/49% redusert attakkrate og 28%/42% redusert progresjon i invaliditet

26 ALEMTUZUMAB-LEMTRADA Bivirkninger: – Sekundær autoimmunitet Thyreoideasykdom ITP Goodpasture syndrom – Infeksjoner – Infusjonsreaksjon

27 HSCT VED MS Første behandling i 1995 Totalt over 600 pasienter behandlet Pasientgrupper: – RRMS med «aggresivt» forløp, med spesielt hyppige attakker – RRMS/Progressivt forløp

28 HSCT AV MS I SVERIGE (BURMAN) 48 pasienter 2004-2013 – 40 RRMS – I snitt 4 attakker per år – Snittalder 31 år – Sykdomsvarighet 75 måneder – ≥ 2 tidligere immunmodulerende behandlinger

29

30

31 HSCT VED MS – USA 123 MS-pasienter – 123 RRMS – 28 SPMS Snittalder 36 år 56% hadde hatt 2 eller flere attakker året før behandling ≥ 2 tidligere immunmodulerende behandlinger

32 HSCT VED MS – USA

33

34 Økende kompleksitet «MS klinikker»?

35 Andre utfordringer Integrering / samordning Faglige retningslinjer Metodevurderinger LIS-anbud Hva skjer hvis metodevurdering ikke er klar?

36 «Hvorfor kan jeg ikke velge tablettbehandling?» «Hvorfor ikke velge den sterkeste medisinen?» «Kan du vite at medisinen ikke virker lengre?» «Hva betyr en risiko på 1/1000?» «Kan jeg bestemme hvilken medisin jeg skal bruke?» «Hva betyr valget av medisin for hvordan jeg har det om 10-20 år?» «Finnes det noen kur?» GODE SPØRSMÅL FRA PASIENTER


Laste ned ppt "FORSKNING PÅ NYE BREMSEMEDISINER FOR MS MS-KONFERANSEN 2015 ÅLESUND 29. MAI STIG WERGELAND NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MS NEVROLOGISK AVDELING HAUKELAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google