Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARINTEK 1 Europas Havromslaboratorium “Stortinget ber regjeringen arbeide for at MARINTEK kan bli et europeisk forskningslaboratorium.” Det er et felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARINTEK 1 Europas Havromslaboratorium “Stortinget ber regjeringen arbeide for at MARINTEK kan bli et europeisk forskningslaboratorium.” Det er et felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 MARINTEK 1 Europas Havromslaboratorium “Stortinget ber regjeringen arbeide for at MARINTEK kan bli et europeisk forskningslaboratorium.” Det er et felles nasjonalt ansvar å sørge for at MARINTEK blir et europeisk laboratorium.

2 MARINTEK 2 Ocean Space Center Et tankeeksperiment

3 MARINTEK 3 Vårt havrom Å ta ansvar krever kunnskaper I Stortingsmeldingen om Nordområdene heter det: “Vi har mangelfull kunnskap om havbunnen rundt Norge og tilhørende havområder med hensyn til økosystemer og ressurser.” Det er et nasjonalt ansvar å skaffe kunnskaper om havets helsetilstand, overvåke havrommet og sette strenge krav til brukerne.

4 MARINTEK 4 Ungdomskilden Naturvitenskap er spennende Millioner av mennesker har krysset verdenshavene i tusenvis av år. I framtiden er det atskillig mer spennende å dukke ned i det. Det er vår generasjons ansvar å inspirere våre barn og fortelle dem at de store uløste mysteriene ligger i havet, den største delen av vår klode.

5 MARINTEK 5 Kunnskapsbrønnen Teknologihovedstaden Vi skal utdanne fremtidens ingeniører og samordne kompetanse fra alle miljøer. Det er ingeniørenes ansvar å mestre omgivelsene som deres konstruksjoner skal operere i.

6 MARINTEK 6 Laboratorier det ikke finnes maken til Et inferno i hvitt og kulde Ingen kan i dag simulere de krevende forhold i Nordområdene. Det er et nasjonalt ansvar å skaffe våre ingeniører og forskere de beste verktøy for å kunne møte fremtidens ukjente utfordringer.

7 MARINTEK 7 Industriens nettverk Fra kunnskap til industriell anvendelse Samspill mellom industri, forskning og utdanning skaper internasjonale vinnere. Vi trenger et maritimt kunnskapssenter for norsk industri.

8 MARINTEK 8 Finansminister Kristin Halvorsen stadfestet i sitt foredrag på Samfunnøkonomenes valutaseminar 25. januar 2006: ”En bærekraftig utvikling forutsetter at Norge og andre land forvalter miljø- og naturressurser i et langsiktig perspektiv.” Fra det marine miljø er svaret: The World Ocean Space Center Økonomi

9 MARINTEK 9 Marinteknisk Senter i Trondheim

10 MARINTEK 10 Havbassenget – Marinteknisk Senter


Laste ned ppt "MARINTEK 1 Europas Havromslaboratorium “Stortinget ber regjeringen arbeide for at MARINTEK kan bli et europeisk forskningslaboratorium.” Det er et felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google