Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 26.april 2015 Barnefotballseminar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 26.april 2015 Barnefotballseminar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 26.april 2015 Barnefotballseminar 2015

2 NORGES FOTBALLFORBUND Læringsmål «Barnefotballseminaret 2015» Mål 1: Skape forståelse for barnefotballens verdier og hvorfor vi har disse verdiene Mål 2: Hvordan praktisere verdiene og spesielt hvordan man finner en god praksis på differensiering

3 Barnefotballseminaret 2015 Barnefotball og verdigrunnlaget

4 NORGES FOTBALLFORBUND Den norske modellen – vår egenart Topp og bredde sammen Flest mulig – Best mulig – Lengst mulig Best i Europa på rekruttering av barn Fotball har en viktig rolle i utviklingen av samfunnet -Folkehelse -Selvstendighet -Ansvarlighet -Deltagelse 270 000 barne- og ungdomsspillere / 24 000 lag Største idrett i Norge og største jenteidrett

5 NORGES FOTBALLFORBUND Vår visjon «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle» som betyr at alle som vil spille som barn og ungdom skal ha et godt tilbud uavhengig av: -Nivå -Alder -Kjønn -Kulturell bakgrunn -Seksuell legning Klubbens rolle blir å tilby ulike løp – både for de som ønsker å spille men ikke bruke så mye tid og for de som har lyst til å spille mye mere. Dette er differensiering på et klubbnivå !

6 NORGES FOTBALLFORBUND Overordnede retningslinjer TRYGGHET UTFORDRINGER MESTRING TRIVSEL OG UTVIKLING «Dette skal ivaretas gjennom spillerens hele karriere, i den enkelte uke, på den enkelte kamp, i den enkelte trening og i den enkelte øvelse på trening»

7 NORGES FOTBALLFORBUND Det optimale bildet….. For treneren blir det viktig å: -ha et dynamisk syn på utvikling -forstå at alle spillere kan utvikle seg -at det ikke er noe dårlig tegn at en øvelse ikke fungerer -læring (og utvikling til nytt nivå) krever en fase av motstand -økt trenerkompetanse gjør at du mestrer bedre For foresatte blir det viktig å: -forstå at det ikke er mulig å optimalisere alt for alle hele tiden -forstå at ikke alle kan alt men at alle har noe å bidra -ikke spørre så mye om resultat men mer om opplevelse

8 Barnefotballseminaret 2015 Verdiene i praksis – om differensiering

9 NORGES FOTBALLFORBUND Relasjonen mellom trener og spiller er avgjørende….. I barnefotballen skal treneren være god på: -Organisering av økta -Skape et trygt læringsmiljø -Følge opp aktivitetsprinsippet 100% -Ha treninger med en spillsentrert tilnærming -Differensiering -Jevnbyrdighet Unngå: -Mye prat fordi det er kjedelig, hindrer aktivitet og barn lærer ikke gjennom å lytte til masse ord -Å bruke mye energi på å finne ut hvem som er best -Fasttømrede meninger om egne spillere

10 NORGES FOTBALLFORBUND Den gode barnefotballøkta 1.)Oppvarming Alle i laget sammen – «Skadefri» 2.)Sjef over ballen Alle i laget sammen – «Individuelt med ball» 3.)Spille med og mot Deler gruppa i flere mindre grupper med homogent nivå innen hver gruppe. Se fremgang og flytt spillere opp/ned fra trening til trening 4.)Smålagsspill Deler gruppa i flere lag. Nivå forskjeller innad i lagene men lik totalstyrke for alle lag. Alternativt nivåinndelte lag på noen treninger. 5.)Avslutningsdel Alle i laget sammen – Kan differensiere med ulik vanskelighetsgrad

11 NORGES FOTBALLFORBUND Mer om differensiering….på trening ! Malin og Lene Varier i økta Med hvem ? Mot hvem ? Ulik aktivitet Ulike læringsmål Tilpasset smålagsspill Manipuler tid og rom

12 NORGES FOTBALLFORBUND Enda mer om differensiering….i kampen ! God kunnskap om egne spillere helt avgjørende Hvor på banen bør den enkelte spiller spille ? På hvilken side bør den enkelte spiller spille ? Hvor trygg er spilleren i sin rolle ? Når tør vi prøve en litt ny rolle for spilleren ? 3’er fotball: Er alle med eller er det bare en spiller ? 5’er fotball: Bytter vi «hele rekker» eller 1 og 1 ?

13 NORGES FOTBALLFORBUND Jevnbyrdighet….i kampen ! Handler om å sikre at alle spillere får jevn motstand – både på trening og i kamp. Permanente løsninger på differensiering er ofte synonymt med «topping». Topping handler om at noen mer eller mindre faste spillere får mer spilletid enn andre spillere og som regel med den intensjon å vinne kamper. DETTE SKAL IKKE SKJE I BARNEFOTBALL 6-12 ÅR

14 Barnefotballseminaret 2015 Praksis

15 Barnefotballseminaret 2015 Spørsmål og oppsummering


Laste ned ppt "Trondheim 26.april 2015 Barnefotballseminar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google