Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnefotballseminar 2015 Trondheim 26.april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnefotballseminar 2015 Trondheim 26.april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnefotballseminar 2015 Trondheim 26.april 2015

2 Læringsmål «Barnefotballseminaret 2015»
Skape forståelse for barnefotballens verdier og hvorfor vi har disse verdiene Mål 2: Hvordan praktisere verdiene og spesielt hvordan man finner en god praksis på differensiering

3 Barnefotball og verdigrunnlaget
Barnefotballseminaret 2015

4 Den norske modellen – vår egenart
Topp og bredde sammen Flest mulig – Best mulig – Lengst mulig Best i Europa på rekruttering av barn Fotball har en viktig rolle i utviklingen av samfunnet Folkehelse Selvstendighet Ansvarlighet Deltagelse barne- og ungdomsspillere / lag Største idrett i Norge og største jenteidrett

5 Vår visjon «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»
som betyr at alle som vil spille som barn og ungdom skal ha et godt tilbud uavhengig av: Nivå Alder Kjønn Kulturell bakgrunn Seksuell legning Klubbens rolle blir å tilby ulike løp – både for de som ønsker å spille men ikke bruke så mye tid og for de som har lyst til å spille mye mere. Dette er differensiering på et klubbnivå !

6 Overordnede retningslinjer
TRYGGHET UTFORDRINGER MESTRING TRIVSEL OG UTVIKLING «Dette skal ivaretas gjennom spillerens hele karriere, i den enkelte uke, på den enkelte kamp, i den enkelte trening og i den enkelte øvelse på trening»

7 Det optimale bildet….. For treneren blir det viktig å:
ha et dynamisk syn på utvikling forstå at alle spillere kan utvikle seg at det ikke er noe dårlig tegn at en øvelse ikke fungerer læring (og utvikling til nytt nivå) krever en fase av motstand økt trenerkompetanse gjør at du mestrer bedre For foresatte blir det viktig å: forstå at det ikke er mulig å optimalisere alt for alle hele tiden forstå at ikke alle kan alt men at alle har noe å bidra ikke spørre så mye om resultat men mer om opplevelse

8 Verdiene i praksis – om differensiering
Barnefotballseminaret 2015

9 Relasjonen mellom trener og spiller er avgjørende…..
I barnefotballen skal treneren være god på: Organisering av økta Skape et trygt læringsmiljø Følge opp aktivitetsprinsippet 100% Ha treninger med en spillsentrert tilnærming Differensiering Jevnbyrdighet Unngå: Mye prat fordi det er kjedelig, hindrer aktivitet og barn lærer ikke gjennom å lytte til masse ord Å bruke mye energi på å finne ut hvem som er best Fasttømrede meninger om egne spillere

10 Den gode barnefotballøkta
1.) Oppvarming Alle i laget sammen – «Skadefri» 2.) Sjef over ballen Alle i laget sammen – «Individuelt med ball» 3.) Spille med og mot Deler gruppa i flere mindre grupper med homogent nivå innen hver gruppe. Se fremgang og flytt spillere opp/ned fra trening til trening 4.) Smålagsspill Deler gruppa i flere lag. Nivå forskjeller innad i lagene men lik totalstyrke for alle lag. Alternativt nivåinndelte lag på noen treninger. 5.) Avslutningsdel Alle i laget sammen – Kan differensiere med ulik vanskelighetsgrad

11 Tilpasset smålagsspill
Mer om differensiering….på trening ! Lene og Malin Varier i økta Med hvem ? Mot hvem ? Ulik aktivitet Ulike læringsmål Tilpasset smålagsspill Manipuler tid og rom

12 Enda mer om differensiering….i kampen !
God kunnskap om egne spillere helt avgjørende Hvor på banen bør den enkelte spiller spille ? På hvilken side bør den enkelte spiller spille ? Hvor trygg er spilleren i sin rolle ? Når tør vi prøve en litt ny rolle for spilleren ? 3’er fotball: Er alle med eller er det bare en spiller ? 5’er fotball: Bytter vi «hele rekker» eller 1 og 1 ?

13 Jevnbyrdighet….i kampen !
Handler om å sikre at alle spillere får jevn motstand – både på trening og i kamp. Permanente løsninger på differensiering er ofte synonymt med «topping». Topping handler om at noen mer eller mindre faste spillere får mer spilletid enn andre spillere og som regel med den intensjon å vinne kamper. DETTE SKAL IKKE SKJE I BARNEFOTBALL 6-12 ÅR

14 Praksis Barnefotballseminaret 2015

15 Spørsmål og oppsummering
Barnefotballseminaret 2015


Laste ned ppt "Barnefotballseminar 2015 Trondheim 26.april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google