Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsklubb – NFF regi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsklubb – NFF regi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsklubb – NFF regi
Kvalitet – forutsigbarhet, helhet og struktur – «klubben som sjef» Kriterier på 3 nivåer som annerkjenner kvalitet 9 klubber i AFK 4 hovedområder: i Kvalitetsklubb nivå 1: Aktivitet: Rekrutteringsplan,Sportsplan,Treneransvarlig Organisasjon:Organisasjonskart,Økonomistyring,Oppstartsansvarlig,Klubbhåndbok,Dommerkoordinator,FIKS-ansvarlig. Kompetanse: Lederkompetanse,Trenerkompetanse Samfunns- og verdiarbeid; Verdier,Hjemmekampen,Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, Årlig verdimøte, Politiattest, Skader og forsikring,Trygge rammer

2 Visjon Skedsmo Fotballklubb – skaper samhold på Skedsmokorset

3 Skedsmo Fotballklubb’s verdigrunnlag den røde tråden...
Samhold – Respekt - Åpenhet Skedsmo Fotballklubb’s verdigrunnlag den røde tråden...

4 Visjonen: Skedsmo Fotballklubb skaper samhold på Skedsmokorset
Hvorfor dette verdigrunnlaget? Vi gjør mye bra i Skedsmo FK men vi ønsker å bli enda bedre. Verdigrunnlaget er et overordnet dokument som skal være retningsgivende for Skedsmo FK ‘s arbeid. Verdigrunnlaget forteller deg hva Skedsmo FK står for. Verdigrunnlaget gjør det tydeligere hvordan Skedsmo FK ønsker at vi opptrer mot hverandre. Verdigrunnlaget viser hvordan Skedsmo FK ønsker å fremstå for omverden. Visjonen: Skedsmo Fotballklubb skaper samhold på Skedsmokorset Alle medlemmene, trenere, lagledere, ansatte i Skedsmo Fotballklubb har ansvar for hvordan vi har det klubben. To insert this slide into your presentation Save this template as a presentation (.ppt file) on your computer. Open the presentation that will contain the image slide. On the Slides tab, place your insertion point after the slide that will precede the image slide. (Make sure you don't select a slide. Your insertion point should be between the slides.) On the Insert menu, click Slides from Files. In the Slide Finder dialog box, click the Find Presentation tab. Click Browse, locate and select the presentation that contains the image slide, and then click Open. In the Slides from Files dialog box, select the image slide. Select the Keep source formatting check box. If you do not select this check box, the copied slide will inherit the design of the slide that precedes it in the presentation. Click Insert. Click Close.

5 Verdigrunnlag Samhold Respekt Åpenhet
Hva betyr det? Fotballbanen er ikke bare en arena for sportslig utfoldelse men også en sosial møteplass. Fellesskapet er viktig. Vi utvikler ikke bare spillere i klubben men det hele mennesket. I klubben vår skapes livslangt vennskap. Hvorfor denne verdien ? Samhold skaper trivsel og god lagånd. Trivsel skaper engasjement. . Fotball er lagspill – sammen med andre skaper man resultater Åpenhet Hva betyr det? Klubbens/lagenes prosesser og beslutninger skal være åpne. Det betyr også at vi er en klubb for alle. Hvorfor denne verdien? Vi tror at åpenhet vil være med på å bygge tillitt mellom mennesker/lag og klubb. Vi tror at åpenhet gir en konstruktiv verdi, ved å gi tilbakemeldinger til hverandre som gjøre en bedre. Respekt Hva betyr det ? Alle skal møtes med respekt uansett rolle og arena. Det handler om respekt ovenfor med- og spillere uansett bakgrunn, respekt for trenere, ledere, foresatte, støtteapparat, dommere . Hvorfor denne verdien? Er en grunnpæle i FairPlay. Bygger på å utvikle selvfølelse, hele mennesker og gi alle i klubben en trygghet.

6 Som barnespiller betyr det:
Jeg må være snill med alle på laget Jeg følger lagreglene Jeg må takke ordentlig for kampen Jeg hører på treneren min Jeg får nye venner i klubben Fotball skal være gøy for alle

7 Som ungdomsspiller betyr det :
Jeg følger lagreglene Jeg tar ansvar og bidrar til at klubben er et godt sted å være Jeg viser respekt for andre Jeg har en positiv innstilling og ønsker at vi utvikler oss sammen Jeg snakker med andre, ikke om de Jeg med min holdning bidrar til miljøet i klubben

8 Som trener i klubben betyr det:
Jeg skal utvikle andre ved å øke egen kompetanse som trener Jeg jobber for at utøvere på alle nivåer får en positiv opplevelse på hver trening og kamp Jeg samarbeider med andre trenere/lag i Skedsmo FK for å fremme utvikling for spillerne Jeg er positiv og gir tilbakemeldinger til de det gjelder Jeg følger retningslinjene i den Sportslige utviklingsplanen til Skedsmo FK samt Fair Play reglene Jeg er rollemodell og et viktig forbilde

9 Som foreldre betyr det:
Jeg viser stolthet og er engasjert i forhold til Skedsmo F Jeg snakker positivt om trening, trenere, utøvere og andre foreldre Jeg stiller på dugnader og foreldremøter. Jeg sier hei til utøvere og andre foreldre. Jeg bidrar til samhold Jeg følger foreldrevettreglene Jeg er opptatt av Fair Play – heier på alle og viser respekt for motstandere og dommer Jeg er også klubben

10 Som tillitsvalgt betyr det:
Jeg er bevisst på å gjøre noe meningsfylt for andre Jeg er modig og godt forberedt Jeg skaper engasjement ved å involvere flere Jeg er ansvarlig for mine valg Jeg snakker med folk Jeg bidrar til at klubben utvikler seg

11 Når det oppstår vanskelige valg bruker vi verdigrunnlaget vårt som rettesnor.
Da blir det enklere å gjøre de riktige valgene!

12 Bredde og topp I Skedsmo FK skal vi tilrettelegge for at alle kan drive aktivitet, og få nye utøvere inn i aktiv idrett. Vi skal være utviklingsorientert fremfor resultatorientert Vi skal sørge for at alle skal ha lik mulighet og oppmerksomhet uavhengig av nivå og ferdighet. Vi skal fremme mestringsfølelse for alle utøvere.

13 Rus i klubben Voksne skal være bevisste på ansvaret som rollemodeller for barn/unge. Barn og unge under 18 år skal oppleve et rusfritt miljø i klubben. Det henstilles til nulltoleranse til alkohol i samvær med utøvere under 18 år. Skedsmo FK er en tydelig verdiformidler for en Ren idrett.

14 Dilemmaer *Skal de beste spillerne brukes for å øke sjansene for seier, eller skal alle få spille selv om det kan føre til at laget taper? Når er det eventuelt greit ?» * Foreldre heier kun på egne barn. Er det greit ? *Treneren følger ikke retningslinjene i sportslig utvikling plan, klubben mangler trenere. Skal treneren fortsatt få lov til å trene lag i klubben? *Ola er 18 år og trener for et lag på 13 år. Han snuser mye, på banen og på sidelinjen under kamp. Hvor greit er det? *Skal spilleren hospitere opp, eller skal bare trene med eget lag selv om det kan føre til stagnering i utviklingen ? *Laget er på overnattingsturnering. Skal de voksne som har lyst på alkohol til maten under felles middag fritt frem kunne nyte det?

15 Skedsmo FK – skaper samhold på Skedsmokorset
Samhold – Respekt - Åpenhet


Laste ned ppt "Kvalitetsklubb – NFF regi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google