Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnefotballkveld 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnefotballkveld 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnefotballkveld 2013

2 Relativ varig endring av adferd. «Må hele tiden gjentas»
MÅL FOR KVELDEN Mål 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER Mål 2. HVORDAN GJENNOMFØRE DISSE VERDIENE I PRAKSIS - Kompetanse i trenerteamet - Skape et godt Læringsmiljø - Jevnbyrdighet og Differensiering Mål 3. TRENINGSØKTA.NO - Grunnprinsippene bak trening av unge fotballspillere. - 4 Aktivitetskategorier - Praksisøkta LÆRING! Relativ varig endring av adferd. «Må hele tiden gjentas» Gå igjennom målene, kurset bygges rundt Treningsøkta 2 -Treningsøkta 2 Kapitell: ”Budskapet”

3 FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER
MÅL FOR KVELDEN MÅL 1: FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER

4 VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN
Samfunnsbetydningen barn- og ungdomspillere lag Største idrett i Norge Største jenteidrett i Norge Rekrutterer breiest av alle Flest spillere og kunstgressbaner i Europa ifht. folketall Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltagelse i sosiale og trygge lags- og klubbmiljøer Fair Play Bredde formelen Fotball for alle Samfunnsansvaret Folkehelsen Oppdragelse til selvstendighet, ansvarlighet og deltagelse i samfunnet Side 4

5 FOTBALL FOR ALLE VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN
VERDI 1: FLEST MULIG, LENGST MULIG, BEST MULIG Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om: - Fotballglede - Muligheter - Utfordringer Alle spillere er like VERDIFULLE. og alle må tas på ALVOR

6 Leksjon 1: Verdigrunnlaget
4/4/2017 Leksjon 1: Verdigrunnlaget VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Barne og ungdomsfotballen bygger på tre pilarer som sammen danner verdigrunnlaget for fotballen, på og utenfor banen: 1. Fotball for alle Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av nivå, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at: Alle som har lyst å spille fotball i barne- og ungdomsfotballen skal ha et godt tilbud til dette. Klubben skal gi spillerne muligheter til ulike ”løp” i klubben. Både for de som har lyst til å spille hele tiden og for de som har lyst til å være med, men ikke bruke all fritid på dette. Alle spillere er like VERDIFULLE. Veiledermal: Støttelitteratur: Barnefotballbrosjyren s.2-12, Den store Barne- og ungdomsfotballboka kap.1 Verdifullt verdigrunnlag.

7 VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN
VERDI 2: TRYGGHET + UTFORDRINGER + MESTRING = TRIVSEL og UTVIKLING - Trygghet i forhold til: - Aktivitetene - Lagkameratene - Trenere og lagledere - Utfordringer i forhold til hver enkelt spiller - differensiering av aktivitetene - differensiering av spillergruppa - Mestring handler om å få til noe alene eller sammen med noen - Mestre en oppgave - Mestre en utfordring TRYGGHET UTFORDRINGER MESTRING TRIVSEL og UTVIKLING

8 Leksjon 1: Verdigrunnlaget
4/4/2017 Leksjon 1: Verdigrunnlaget VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN 2. Trygghet + mestring gir trivsel Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den og oppnå et mål - alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring. Trygghet og mestring gir trivsel i fotballfamilien. Veiledermal: Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den og oppnå et mål – alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring. Virkemidler for trygghet og mestring; se Barnefotballbrosjyren s. 4-7.

9 Leksjon 1: Verdigrunnlaget
4/4/2017 Leksjon 1: Verdigrunnlaget VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN ”Alle skal være i flytsonen” Veiledermal: Er aktiviteten på treninga liten, motivasjonen så som så og spillerne ”får lite til” er det troligvis aktiviteten og vår væremåte det er noe i veien med – ikke spillerne! En spillers ”flytsone” er når hun/han opplever krav, utfordringer og oppgaver som er i tråd med hennes/hans selvvurderte mestringsevne. Det er ofte en utfordring at alle på årstrinnet trener sammen. Grepet for å holde alle i flytsona er differensiering, altså at treninga er i størst mulig grad er tilpasset enkeltspillernes modning, ferdigheter og motivasjon.

10 FAIR PLAY er like viktig utenfor som på banen.
VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN VERDI 3: FAIR PLAY Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på verdiene Respekt, Toleranse, Likeverd og Menneskeverd ovenfor. - Spillere - Motstandere - Trenere - Dommere FAIR PLAY er like viktig utenfor som på banen. Ligger mer informasjon om dette ute på NFF og kretsens sider. -FAIR PLAY kontrakt -FAIR PLAY hilsen -Respekt for dommeren -FAIR PLAY PRIS (Vinner i 2010 FLATÅSEN IL) -FAIR PLAY tips til treneren -Foreldrevettregler -Fargerik fotball

11 Leksjon 1: Verdigrunnlaget
4/4/2017 Leksjon 1: Verdigrunnlaget VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN 3. Fair play Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på verdiene respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Fotballen blir bedre når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten du er spiller, leder, trener eller dommer, så trives du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. Fair Play er like viktig utenfor som på banen. Lagets ”kjøreregler” – hvordan skal vi ha det sammen på trening og kamp Veiledermal: Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Alle spillere,trenere, lagledere og foreldre/foresatte bør ha et bevisst forhold til Fair Play og sin egen påvirkningskraft. Treneren som rollemodell har stor betydning ifht. det klima som skapes rundt trening og kamp. Dette må tas på alvor! Lagets kjøreregler Reglene og konsekvenser når de brytes er eksempler som selvsagt skal tilpasses alder, klubbens og spillernes ambisjonsnivå osv. Likevel er det etter vår mening altså avgjørende at det finnes noen klare rammer og forventninger for hva som aksepteres og ikke aksepteres. Og slike rammer er lite verdt uten klare konsekvenser ved eventuelle brudd. Men husk nå på at dette er en innramming som skal tjene laget og gruppa, og dersom ting fungerer bra og spillerne viser hverandre god respekt, kommer til avtalt tid osv, så er det lite vits å bruke for mye tid på å leike politi. Det viktigste er alle vet at loven og politiet finnes om det skulle bli bråk. Lagets kjøreregler kan være: Komme til avtalt tid Følge med når treneren snakker Vise respekt for lagkameratene Alltid ha leggbeskyttere Vise Fair Play til motstandere og dommer Gå gjerne igjennom og diskutèr Fair Play tipsene for både trenere, foreldre og spillere. Disse finner dere i Barnefotballbrosjyren s

12 HVORDAN GJENNOMFØRE VEDIENE?
MÅL 2 FOR KVELDEN MÅL 2: HVORDAN GJENNOMFØRE VEDIENE?

13 HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE?
Noen grunnleggende forutsetninger først…. - Bane, Ball, Spillere… KOMPETANSE Den Norske Modellen inneholder frivillighet/dugnadsånd i Barnefotballen! - men vi må ta tak og øke kompetansen og ydmykheten til å være på jakt etter mer kunnskap - jobbe mot at alle trenerne har Delkurs 1 C-Lisens - mestringsfølelsen til trenerne blir også større med mer kunnskap - klubben sitt ansvar og være pådriver - sørge for å senke terskelen til å melde seg på kurs Vi som trenere skal skape TRIVSEL og UTVIKLING, da MÅ vi også være UTVIKLINGSORIENTERT.

14 HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE?
Barnefotball treneren skal være god på: Organisering Læringsmiljø Aktivitetsprinsippet Spillsentrert aktivitet Differensiering og Jevnbyrdighet ”Se alle ungene” Vi som trenere skal skape TRIVSEL og UTVIKLING, da MÅ vi også være UTVIKLINGSORIENTERT.

15 Hvordan differensiere på feltet og i kampen?
4/4/2017 Hvordan differensiere på feltet og i kampen? PLANLEGGINGSSKJEMA HVA SKAL VI GJØRE PÅ TRENINGA? HVORDAN SKAL VI LEGGE OPP OG ORGANISERE TRENINGA? HVORFOR LEGGER VI OPP TRENINGA PÅ DENNE MÅTEN? OPPVARMING.  ”SPILLEKLAR” LAGETS STARTRITUALE ALLE I SPILLEGRUPPA JOBBER SAMMEN -SPILLERNE FÅR UTFORDRINGER I FORHOLD TIL SINE FORUTSETNINGER - SAMTIDIG VARIERES ORGANISERING I ØKTA SLIK AT HELE SPILLEGRUPPAS TILHØRIGHETOG KAMERATSKAP IVARETAS - INNDELINGEN I FERDIGHETSNIVÅGRUPPER VARIERER UTIFRA TRENINGAS TEMA, FRAMGANG OG MOTIVASJON OG INNSATS -LAG KAMPENE SÅ JEVNE SOM MULIG INNLEDNING Sjef over ballen HOVEDDEL 1  Spille med og mot SPILLEGRUPPA DELES I TRE FERDIGHETSNIVÅ NB! OBSERVER FRAMGANG FOR JUSTERING AV GRUPPENE HOVEDDEL 2  Tilpasset smålagsspill ORGANISER SMÅLAGSSPILLET : DIFFERENSIER GJENNOM TRE KAMPER DER SMÅLAGSSPILLET HAR ULIKVANSKELIGHETS-GRAD AVSLUTNINGSDEL 1  Scoringstrening DIFFERENSIERE I TRE GRUPPER MED ULIK VANSKELIGHETS-GRAD NÅR DET GJELDER TID OG ROM AVSLUTNINGSDEL 2 NEDJOGGING – TØYING LAGETS AVSLUTNINGSRITUALE ALLE I SPILLEGRUPPA Veiledermal: Treningsøkta består av ulike bolker, en oppvarmingsdel, med eller uten ”Spilleklar”, hoveddelen pleier en å dele i to, og en avslutningsdel. I tillegg bør økta inneholde funksjonskategoriene ”Sjef over ballen”, ”Spille med og mot”, ”Til passet smålagsspill” og ”Scoringstrening”. Utgangspunktet er å differensiere i deler av økta. På dette aldersnivået er organiseringen av de ulike bolkene avgjørende for god differensiering. Er spillerne vant til å være i ulike grupper, er dette helt ”ufarlig”. Det viktigste er at foreldre/foresatte blir fortalt hvorfor vi organiserer på denne måten.

16 Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen?
4/4/2017 Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen? HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE? Veiledermal: I aldersgruppa 6-8 differensierer vi ved ulik organisering i økta: hvem spiller mot hvem, ulik vanskelighetsgrad både i aktivitetskategoriene spille med og mot og tilpasset smålagspill. Norges Fotballforbund |

17 Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen?
4/4/2017 Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen? HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE? Jevnbyrdighet Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening Jevnbyrdighet må aldri bety ”topping” av lag. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen. Differensiering og jevnbyrdighet er våre beste virkemidler for trygghet og mestring. Veiledermal: I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Om vi spiller mot noen som er langt bedre enn oss, oppleves lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på. Er vi på den andre siden totalt overlegne vår motstander, er det alt for lett å få til det vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til – men det er ikke gitt at de lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og på individnivå: om motstanden er hensiktsmessig tilpasset, gir det de beste betingelsene for individuell utvikling. Trenere kan overføre dette til treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spilløvelser? Hvordan balansere forutsetninger og utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter slik at den enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes bakgrunn? Husk at fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape jevnbyrdige spill–motspill-situasjoner på feltet. Å møte jevnbyrdig motstand i serie- og turneringsspill er like viktig som i treningssituasjonen. I barnefotballen gjelder det å lage jevnbyrdige lag innad for å møte jevnbyrdig motstand i seriespillet. Mange kretser har åpnet opp for å melde på lag i seriespill etter nivåene «nybegynnere», «trent litt» og «trent mye». Dette gir i utgangspunktet bedre forutsetninger for at kampene blir jevnbyrdige. Alle retningslinjer kan misforstås, bevisst eller ubevisst. Forutsetningen for at ordningen skal fungere etter intensjonen, er at klubbene lager jevnbyrdige lag i egen klubb, for så å finne rett nivå i seriespillet.

18 Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen?
4/4/2017 Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen? HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE? Differensiering i kampen Kjenn spillerne dine! Hvor på banen er spillerne tryggest? Keeper, i det bakre leddet, sentralt eller foran På høyre eller venstre side? Det minst komplekse er bakerst eller mot en langside; da har spilleren stort sett rommet foran eller og inn i banen å forholde seg til. Det mest komplekse er sentralt på banen, da må en forholde seg til rom bak, foran og til siden. Her kan en ut ifra forutsetninger gi spillerne ulike utfordringer! Bytter du ei hel rekke - eksempel 4 stykker - er rekka sammensatt av ulike typer som gir trygghet for alle Veiledermal: Er laget ditt mye bedre enn motstanderlaget kan du; Flytte den venstrebeinte over på høyresida La spilleren som liker seg i den bakre rekka spille sentralt på banen Har motstanderlaget ei rekke som er bedre enn den andre - det skjer ofte - snu litt på din opprinnelige ”plan”. Er det en spiller som er strålende på motstanderlaget, har ikke du en som gjør at han eller hun møter jevnbyrdighet? Det vi indikerer her er at kampledelser er noe langt mer enn stoppeklokka! Om vi lagledere er våkne kan vi i stor grad påvirke kampbildet mot jevnbyrdighet. Dog krever det forberedelser: i forkant av seriestart når en setter lagene sammen i inngangen til kampen under kampen

19 MÅL 3 FOR KVELDEN MÅL 3: TRENINGSØKTA.NO

20 TRENINGSØKTA.NO Grunnprinsippene i trening av unge fotballspillere: AKTIVITETSPRINSIPPET Skape høy aktivitet SPESIFISITETSPRINSIPPET Trene på de riktige tingene -VARIASJONSPRINSIPPET -Idrettsspesifikk/vid forstand -TILPASSET SMÅLAGSSPILL -Tid/Rom, motstand og mestring

21 TRENINGSØKTA.NO TRENINGSØKTA.NO HVORFOR SÅ OPPTATT AV TILPASSET SMÅLAGSSPILL? SPILLERNE INVOLVERT I REELLE SITUASJONER HELE TIDA MANGE BALLBERØRINGER GIR ENGASJEMENT OG STOR LÆRINGSGEVINST KORT VEI TIL MÅL GIR MANGE AVGJØRENDE ANGREPS- OG FORSVARSSITUASJONER STOR MENGDE FOTBALLAKTIVITET SOM GIR GODE FORUTSETNINGER FOR Å UTVIKLE FOTBALLFERDIGHETEN SPESIFIKK UTFØRELSE AV FOTBALLENS KJERNE: FOTBALLFERDIGHET =VALG OG UTFØRELSE AT SPILLERNE SYNES DET ER GØY OG DETTE SKAPER NY EGENAKTIVITET

22 TRENINGSØKTA.NO Treningsøkta.no: Fotball-Norge har fått tilgang til et internettbasert treningsplanleggingsverktøy (puh..) hvor treneren kan velge fra et stort videobibliotek av øvelser og fotballferdigheter. Her kan treninger komponeres, sesong og utviklingsplaner utarbeides, og rapporter og statistikker hentes ut for lag og spillere. Vi kan også finne alle NFFs tidligere utgitte DVDer sortert etter aktivitet og tema, samt dokumentasjon på spillets idé og retningslinjer for læring i spill innenfor 5er, 7er og 11er fotballen. Har delt treningen inn i 4 AKTIVITETSKATEGORIER SJEF OVER BALLEN / LEIK SPILLE MED OG MOT SMÅLAGSSPILL SCORINGSTRENING

23 FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES TIL SLUTT…….
”GODE TRENERE” SKAPER GODE LÆRINGS- OG UTVIKLINGSMILJØ – DERMED OGSÅ SPILLERE Hva kjennetegner de/den trenerne/treneren som har betydd mest for deg i din utvikling som fotballspiller fra 6 – 16 år ? Stabile over tid Bidro til godt humør og kameratskap Artige treninger med mye spill Seriøst og ordentlig

24 PRAKSISØKTA -Tips Benytt objekter fra barnefotballen Treningsgruppen bør ikke være på flere en 12 spillere Viktigheten av mange nok trenere Stasjonstrening er nok den beste formen for organisering Krever mange nok trenere La ungene vandre rundt fra stasjon til stasjon Skaper også mer trygghet til trenerne når de får holde på med samme øvelse, men med bare ulike spillere. Stasjonstrening gir også mulighet til å differensiere gruppene, samtidig som alle gjør i utgangspunktet de samme øvelsene slik at man slipper utfordringer det kan skape. Differensier heller i øvelsen, med kravsetting og betingelser. Sørg for flyt og skap aktivitet. Alt for mange pauser skaper uro og man bruker lang tid på å komme i gang igjen. Bruk de 4 aktivitetskategoriene som en «rød tråd» i økta Kom raskt i gang, IKKE prat så mye..  SE ALLE

25 PRAKSISØKTA -Aktivitetskategori 1: Sjef over ballen (15min)
SJEF OVER BALLEN innenfor et avgrenset område Organisering: - Alle spillerne med en ball hver innenfor et avgrenset område - Banestørrelse ut i fra antall - Alle spillerne med en ball hver i firkanten - Føre rundt med kontroll på egen ball Læringsmomenter: - Holde kontroll på/ beskytte egen ball ved å få kropp mellom ”motstander” og ball til enhver tid - Ballkontroll - Hvordan fører jeg i høyt tempo / lavt tempo - Bruk begge bein Variasjoner: -Føre med ulike «gir» tempo -Vende med ballen -Finte «Trikse»  FØRE BALLEN MED KONTROLL, IKKE LØPE ETTER BALL

26 PRAKSISØKTA -Aktivitetskategori 2:Spille med og mot(15min:deløvelse)
SPILLE MED OG MOT: 2 mot 1 føring over linje Organisering: -Vi jobber innenfor et rektangel på ca 12x20m - 1F starter med ball sender pasning til 1A som skal sammen med 2A passere 1F. Scoring ved kontrollert føring over linjen Læringsmomenter: - Bevegelse for å skape plass for 1A - Utfordre mot 1F med tempo - Pasning eller gå selv? Variasjoner: - Tilpass banestørrelsen i forhold til utfordringer, lag både større og mindre - Trener kan serve og dermed sette større krav til 1A og 2A sine valg og handlinger - Touchbegrensning 2A 1A 1F  SETTE FART MOT 1F

27  SPILLE GODE PASNINGER TIL KOMPISEN VÅR
PRAKSISØKTA -Aktivitetskategori 3:Smålagsspill (15min) SMÅLAGS SPILL: 2 mot 2 mot små mål (kan bruke joker) Organisering: x20m Små mål eller kjeglemål Mange baller, slik at de ikke må løpe så langt Foreldre kan hente baller… Læringsmomenter: - Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, hvordan utfører jeg medtaket/mottak? - Møt ball, få kjapt kontroll - Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, hvorfor? - Tilrettelegge for pasning, føring eller avslutning – kort/lang berøring Variasjoner: - Varier banestørrelsen - Legg inn touchbegrensning - Spill 2 mot 2 med foreldrejoker, for å få bedre flyt i spillet. Joker  SPILLE GODE PASNINGER TIL KOMPISEN VÅR

28  STANDFOTEN LITT FORRAN PÅ FRARULLENDE BALL
PRAKSISØKTA -Aktivitetskategori 4:Scoringstrening (15min) SCORINGSTRENING: føring og avslutning Organisering: - Alle spillerne har en ball hver - 1A fører ballen mot mål med mange berøringer og skal avslutte før han eller hun kommer til et punkt eller linje - Unngå kø og kjør denne øvelsen på flere mål samtidig! Læringsmomenter: - Føre med kontroll frem til linje og avslutte - Prøv forskjellige typer føringer i forskjellige tempo, lek med touchen, vi har ikke press Variasjoner: - Legge inn passiv motstand fra forskjellige vinkler - Variere avstanden til mål  STANDFOTEN LITT FORRAN PÅ FRARULLENDE BALL


Laste ned ppt "Barnefotballkveld 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google