Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En presentasjon fra: Barnefotballkveld 2013. 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no MÅL FOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En presentasjon fra: Barnefotballkveld 2013. 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no MÅL FOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 En presentasjon fra: Barnefotballkveld 2013

2 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no MÅL FOR KVELDEN Mål 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER Mål 2. HVORDAN GJENNOMFØRE DISSE VERDIENE I PRAKSIS - Kompetanse i trenerteamet - Skape et godt Læringsmiljø - Jevnbyrdighet og Differensiering Mål 3. TRENINGSØKTA.NO - Grunnprinsippene bak trening av unge fotballspillere. - 4 Aktivitetskategorier - Praksisøkta

3 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no MÅL FOR KVELDEN MÅL 1: FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER

4 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Side 4 VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Fair Play Bredde formelen Fotball for alle Samfunnsbetydningen 272 251 barn- og ungdomspillere 24 222 lag Største idrett i Norge Største jenteidrett i Norge Rekrutterer breiest av alle Flest spillere og kunstgressbaner i Europa ifht. folketall Samfunnsansvaret Folkehelsen Oppdragelse til selvstendighet, ansvarlighet og deltagelse i samfunnet

5 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no FOTBALL FOR ALLE VERDI 1: FLEST MULIG, LENGST MULIG, BEST MULIG Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om: - Fotballglede - Muligheter - Utfordringer Alle spillere er like VERDIFULLE. og alle må tas på ALVOR VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN

6 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Leksjon 1: Verdigrunnlaget Barne og ungdomsfotballen bygger på tre pilarer som sammen danner verdigrunnlaget for fotballen, på og utenfor banen: 1. Fotball for alle Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av nivå, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at: Alle som har lyst å spille fotball i barne- og ungdomsfotballen skal ha et godt tilbud til dette. Klubben skal gi spillerne muligheter til ulike ”løp” i klubben. Både for de som har lyst til å spille hele tiden og for de som har lyst til å være med, men ikke bruke all fritid på dette. Alle spillere er like VERDIFULLE. VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN

7 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no VERDI 2: TRYGGHET + UTFORDRINGER + MESTRING = TRIVSEL og UTVIKLING - Trygghet i forhold til: - Aktivitetene - Lagkameratene - Trenere og lagledere - Utfordringer i forhold til hver enkelt spiller - differensiering av aktivitetene - differensiering av spillergruppa - Mestring handler om å få til noe alene eller sammen med noen - Mestre en oppgave - Mestre en utfordring VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN

8 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Leksjon 1: Verdigrunnlaget 2. Trygghet + mestring gir trivsel Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den og oppnå et mål - alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring. Trygghet og mestring gir trivsel i fotballfamilien. VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN

9 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Leksjon 1: Verdigrunnlaget ”Alle skal være i flytsonen” VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN

10 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no FAIR PLAY VERDI 3: FAIR PLAY Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på verdiene Respekt, Toleranse, Likeverd og Menneskeverd ovenfor. - Spillere - Motstandere - Trenere - Dommere FAIR PLAY er like viktig utenfor som på banen. VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN

11 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Leksjon 1: Verdigrunnlaget 3. Fair play Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på verdiene respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Fotballen blir bedre når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten du er spiller, leder, trener eller dommer, så trives du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. Fair Play er like viktig utenfor som på banen. Lagets ”kjøreregler” – hvordan skal vi ha det sammen på trening og kamp VERDIER OG RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN

12 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no MÅL 2 FOR KVELDEN MÅL 2: HVORDAN GJENNOMFØRE VEDIENE?

13 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Noen grunnleggende forutsetninger først…. - Bane, Ball, Spillere… KOMPETANSE Den Norske Modellen inneholder frivillighet/dugnadsånd i Barnefotballen! - men vi må ta tak og øke kompetansen og ydmykheten til å være på jakt etter mer kunnskap - jobbe mot at alle trenerne har Delkurs 1 C-Lisens - mestringsfølelsen til trenerne blir også større med mer kunnskap - klubben sitt ansvar og være pådriver - sørge for å senke terskelen til å melde seg på kurs HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE? Vi som trenere skal skape TRIVSEL og UTVIKLING, da MÅ vi også være UTVIKLINGSORIENTERT.

14 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE? Vi som trenere skal skape TRIVSEL og UTVIKLING, da MÅ vi også være UTVIKLINGSORIENTERT.

15 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Hvordan differensiere på feltet og i kampen? PLANLEGGINGSSKJEMA HVA SKAL VI GJØRE PÅ TRENINGA? HVORDAN SKAL VI LEGGE OPP OG ORGANISERE TRENINGA? HVORFOR LEGGER VI OPP TRENINGA PÅ DENNE MÅTEN? OPPVARMING.  ”SPILLEKLAR” LAGETS STARTRITUALE ALLE I SPILLEGRUPPA JOBBER SAMMEN -SPILLERNE FÅR UTFORDRINGER I FORHOLD TIL SINE FORUTSETNINGER - SAMTIDIG VARIERES ORGANISERING I ØKTA SLIK AT HELE SPILLEGRUPPAS TILHØRIGHETOG KAMERATSKAP IVARETAS - INNDELINGEN I FERDIGHETSNIVÅGRUPPER VARIERER UTIFRA TRENINGAS TEMA, FRAMGANG OG MOTIVASJON OG INNSATS -LAG KAMPENE SÅ JEVNE SOM MULIG INNLEDNING  Sjef over ballen ALLE I SPILLEGRUPPA JOBBER SAMMEN HOVEDDEL 1  Spille med og mot SPILLEGRUPPA DELES I TRE FERDIGHETSNIVÅ NB! OBSERVER FRAMGANG FOR JUSTERING AV GRUPPENE HOVEDDEL 2  Tilpasset smålagsspill ORGANISER SMÅLAGSSPILLET : -DIFFERENSIER GJENNOM TRE KAMPER DER SMÅLAGSSPILLET HAR ULIKVANSKELIGHETS-GRAD AVSLUTNINGSDEL 1  Scoringstrening DIFFERENSIERE I TRE GRUPPER MED ULIK VANSKELIGHETS-GRAD NÅR DET GJELDER TID OG ROM AVSLUTNINGSDEL 2  NEDJOGGING – TØYING LAGETS AVSLUTNINGSRITUALE ALLE I SPILLEGRUPPA

16 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen? Norges Fotballforbund | www.fotball.no HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE?

17 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen? Jevnbyrdighet Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening Jevnbyrdighet må aldri bety ”topping” av lag. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen. Differensiering og jevnbyrdighet er våre beste virkemidler for trygghet og mestring. HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE?

18 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no Leksjon 2: Hvordan differensiere på feltet og i kampen? Differensiering i kampen Kjenn spillerne dine! Hvor på banen er spillerne tryggest? Keeper, i det bakre leddet, sentralt eller foran På høyre eller venstre side? Det minst komplekse er bakerst eller mot en langside; da har spilleren stort sett rommet foran eller og inn i banen å forholde seg til. Det mest komplekse er sentralt på banen, da må en forholde seg til rom bak, foran og til siden. Her kan en ut ifra forutsetninger gi spillerne ulike utfordringer! Bytter du ei hel rekke - eksempel 4 stykker - er rekka sammensatt av ulike typer som gir trygghet for alle HVORDAN GJENNOMFØRE BARNEFOTBALLVERDIENE?

19 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no MÅL 3 FOR KVELDEN MÅL 3: TRENINGSØKTA.NO

20 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no TRENINGSØKTA.NO -AKTIVITETSPRINSIPPET -Skape høy aktivitet -SPESIFISITETSPRINSIPPET -Trene på de riktige tingene -VARIASJONSPRINSIPPET -Idrettsspesifikk/vid forstand -TILPASSET SMÅLAGSSPILL -Tid/Rom, motstand og mestring Grunnprinsippene i trening av unge fotballspillere:

21 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no HVORFOR SÅ OPPTATT AV TILPASSET SMÅLAGSSPILL? SPILLERNE INVOLVERT I REELLE SITUASJONER HELE TIDA MANGE BALLBERØRINGER GIR ENGASJEMENT OG STOR LÆRINGSGEVINST KORT VEI TIL MÅL GIR MANGE AVGJØRENDE ANGREPS- OG FORSVARSSITUASJONER STOR MENGDE FOTBALLAKTIVITET SOM GIR GODE FORUTSETNINGER FOR Å UTVIKLE FOTBALLFERDIGHETEN SPESIFIKK UTFØRELSE AV FOTBALLENS KJERNE: FOTBALLFERDIGHET =VALG OG UTFØRELSE  AT SPILLERNE SYNES DET ER GØY OG DETTE SKAPER NY EGENAKTIVITET TRENINGSØKTA.NO

22 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no TRENINGSØKTA.NO Vi kan også finne alle NFFs tidligere utgitte DVDer sortert etter aktivitet og tema, samt dokumentasjon på spillets idé og retningslinjer for læring i spill innenfor 5er, 7er og 11er fotballen. Treningsøkta.no:Fotball-Norge har fått tilgang til et internettbasert treningsplanleggingsverktøy (puh..) hvor treneren kan velge fra et stort videobibliotek av øvelser og fotballferdigheter. Her kan treninger komponeres, sesong og utviklingsplaner utarbeides, og rapporter og statistikker hentes ut for lag og spillere. - Har delt treningen inn i 4 AKTIVITETSKATEGORIER -SJEF OVER BALLEN / LEIK -SPILLE MED OG MOT -SMÅLAGSSPILL -SCORINGSTRENING

23 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES TIL SLUTT……. ”GODE TRENERE” SKAPER GODE LÆRINGS- OG UTVIKLINGSMILJØ – DERMED OGSÅ SPILLERE Hva kjennetegner de/den trenerne/treneren som har betydd mest for deg i din utvikling som fotballspiller fra 6 – 16 år ? Stabile over tid Bidro til godt humør og kameratskap Artige treninger med mye spill Seriøst og ordentlig FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES TILSLUTT…….

24 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no PRAKSISØKTA-Tips -Benytt objekter fra barnefotballen -Treningsgruppen bør ikke være på flere en 12 spillere -Viktigheten av mange nok trenere -Stasjonstrening er nok den beste formen for organisering -Krever mange nok trenere -La ungene vandre rundt fra stasjon til stasjon -Skaper også mer trygghet til trenerne når de får holde på med samme øvelse, men med bare ulike spillere. -Stasjonstrening gir også mulighet til å differensiere gruppene, samtidig som alle gjør i utgangspunktet de samme øvelsene slik at man slipper utfordringer det kan skape. Differensier heller i øvelsen, med kravsetting og betingelser. -Sørg for flyt og skap aktivitet. Alt for mange pauser skaper uro og man bruker lang tid på å komme i gang igjen. -Bruk de 4 aktivitetskategoriene som en «rød tråd» i økta -Kom raskt i gang, IKKE prat så mye.. -SE ALLE

25 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no PRAKSISØKTA-Aktivitetskategori 1: Sjef over ballen (15min) SJEF OVER BALLEN innenfor et avgrenset område Organisering: - Alle spillerne med en ball hver innenfor et avgrenset område - Banestørrelse ut i fra antall - Alle spillerne med en ball hver i firkanten - Føre rundt med kontroll på egen ball Læringsmomenter: - Holde kontroll på/ beskytte egen ball ved å få kropp mellom ”motstander” og ball til enhver tid - Ballkontroll - Hvordan fører jeg i høyt tempo / lavt tempo - Bruk begge bein Variasjoner: -Føre med ulike «gir» tempo -Vende med ballen -Finte -«Trikse» FØRE BALLEN MED KONTROLL, IKKE LØPE ETTER BALL

26 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no PRAKSISØKTA-Aktivitetskategori 2:Spille med og mot(15min:deløvelse) SPILLE MED OG MOT: 2 mot 1 føring over linje Organisering: -Vi jobber innenfor et rektangel på ca 12x20m - 1F starter med ball sender pasning til 1A som skal sammen med 2A passere 1F. Scoring ved kontrollert føring over linjen Læringsmomenter: - Bevegelse for å skape plass for 1A - Utfordre mot 1F med tempo - Pasning eller gå selv? Variasjoner: - Tilpass banestørrelsen i forhold til utfordringer, lag både større og mindre - Trener kan serve og dermed sette større krav til 1A og 2A sine valg og handlinger - Touchbegrensning SETTE FART MOT 1F 1F 2A 1A

27 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no PRAKSISØKTA-Aktivitetskategori 3:Smålagsspill (15min) SMÅLAGS SPILL: 2 mot 2 mot små mål (kan bruke joker) Organisering: - 15x20m -Små mål eller kjeglemål -Mange baller, slik at de ikke må løpe så langt -Foreldre kan hente baller… Læringsmomenter: - Hva skal jeg gjøre med ballen når jeg får den, hvordan utfører jeg medtaket/mottak? - Møt ball, få kjapt kontroll - Kan jeg ta med ballen fremover på 1 berøring, hvorfor? - Tilrettelegge for pasning, føring eller avslutning – kort/lang berøring Variasjoner: - Varier banestørrelsen - Legg inn touchbegrensning - Spill 2 mot 2 med foreldrejoker, for å få bedre flyt i spillet. SPILLE GODE PASNINGER TIL KOMPISEN VÅR Joker

28 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no PRAKSISØKTA-Aktivitetskategori 4:Scoringstrening (15min) SCORINGSTRENING: føring og avslutning Organisering: - Alle spillerne har en ball hver - 1A fører ballen mot mål med mange berøringer og skal avslutte før han eller hun kommer til et punkt eller linje - Unngå kø og kjør denne øvelsen på flere mål samtidig! Læringsmomenter: - Føre med kontroll frem til linje og avslutte - Prøv forskjellige typer føringer i forskjellige tempo, lek med touchen, vi har ikke press Variasjoner: - Legge inn passiv motstand fra forskjellige vinkler - Variere avstanden til mål STANDFOTEN LITT FORRAN PÅ FRARULLENDE BALL


Laste ned ppt "En presentasjon fra: Barnefotballkveld 2013. 11.07.2014 Trøndelag Fotballkrets | www.fotball.no/trondelag Norges Fotballforbund | www.fotball.no MÅL FOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google