Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELD HOMMELVIK 11.MARS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELD HOMMELVIK 11.MARS."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELD HOMMELVIK 11.MARS

2 23.06.2014 FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG? MÅL FOR KVELDEN: -Å SKAPE FORSTÅELSE FOR HVILKE VERDIER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR BARNEFOTBALLEN I VÅR KLUBB -Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å GJENNOMFØRE DISSE VERDIENE I PRAKSIS -Å SKAPE EN FORSTÅELSE FOR DET GJENSIDIGE SAMSPILLET MELLOM KLUBB – LAGLEDER – TRENER - SPILLER FOR Å SKAPE GOD BARNEFOTBALL -Å FÅ DEMONSTERT GOD FOTBALLAKTIVITET PÅ ULIKT NIVÅ I BARNEFOTBALLEN DER TILPASSET SMÅLAGSSPILL STÅR I SENTRUM - FLEST MULIG LENGST MULIG – BEST MULIG: DEMOSNUTT

3 23.06.2014 TIDSPLAN FOR KVELDEN • 17:30 – 18:45 • Verdiene • Jevnbyrdighet og differensiering på trening • Jevnbyrdighet og differensiering i kampen • Fokus i kamp: Prestasjon, framgang og Fair Play • 19:00 – 20:00 • Praktisk demonstrasjonsøkt • 20:15 – 20:45 • Hvordan kan klubben Hommelvik ta tak i dette videre ? • Oppsummering • 20:45 – 21:00 • Info til instruktørene

4 23.06.2014 VERDIENE • FOTBALL FOR ALLE • TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL • FAIR PLAY

5 23.06.2014 FOTBALL FOR ALLE Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av nivå, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at alle barn skal få et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. Alle spillere er like VERDIFULLE.

6 23.06.2014 TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL • Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. • Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den og oppnå et mål - alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring. • Trygghet og mestring gir trivsel i fotballfamilien.

7 23.06.2014 FAIR PLAY Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på verdiene respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Fotballen blir bedre når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten du er spiller, leder, trener eller dommer, så trives du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. Fair Play er like viktig utenfor som på banen.

8 23.06.2014 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET - VIRKEMIDLER FOR TRYGGHET OG MESTRING. DIFFERENSIERING Innenfor verdirammen som er satt, ønsker NFF å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. JEVNBYRDIGHET Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand både på trening og i kamp. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen.

9 23.06.2014 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET - VIRKEMIDLER FOR TRYGGHET OG MESTRING I ØKTA HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED GOD DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET PÅ TRENING? - VI SNURRER FILM SOM UTGANGSPUNKT FOR IDEER VI SNURRER FILM SOM UTGANGSPUNKT FOR IDEER OG DISKUSJON FOR SPØRSMÅLET OVER. - OG NÅR FILMEN GÅR: - HVORDAN ER MINE GREP FOR Å LØSE ULIK MODNING OG FERDIGHETSNIVÅ I SPILLERGRUPPA?

10 23.06.2014 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET - VIRKEMIDLER FOR TRYGGHET OG MESTRING I ØKTA TIL DISKUSJON HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED GOD DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET PÅ TRENING? -PASSER KARTET MED TERRENGET PÅ TRENINGENE DINE: -JOBBER DU MED TILPASSET SMÅLAGSPILL – HVORDAN? -HVEM SPILLER MED OG MOT HVEM – TILFELDIG ELLER VARIERER VI? -JOBBER VI MED ET TEMA: JUSTERER VI VANSKELIGHETSGRAD TILPASSET SPILLEGRUPPA? -BRUKER VI MESTERLÆRA RÅTT?

11 23.06.2014 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET - VIRKEMIDLER FOR TRYGGHET OG MESTRING I KAMPEN HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED JEVNBYRDIGHET OG DIFFERENSIERING I KAMPEN? - VI SNURRER FILM SOM UTGANGSPUNKT FOR IDEER OG DISKUSJON FOR VI SNURRER FILM SOM UTGANGSPUNKT FOR IDEER OG DISKUSJON FOR SPØRSMÅLET OVER.

12 23.06.2014 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET - VIRKEMIDLER FOR TRYGGHET OG MESTRING I KAMPEN – TIL DISKUSJON HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED GOD JEVNBYRDIGHET OG DIFFERENSIERING I KAMPEN? - PASSER KARTET MED TERRENGET I DIN KLUBB? - MØTER VI JEVNBYRDIGHET I SERIEN? - HAR VI JEVNBYRDIGHET INNAD? - HVORDAN SETTER VI SAMMEN LAGENE VÅRE? - MELDER VI PÅ LAG I ÅRSKLASSEN OVER – OG HVA ER KRITERIENE FOR Å VÆRE MED? - ER VI TRENERE GODE I KAMPLEDELSEN FOR Å OPPNÅ TRYGGHET OG MESTRING? - MAKTER VI Å PÅVIRKE KAMPBILDET SLIK AT DEN BLIR JEVN? - HVILKE TILTAK KAN VI IVERKSETTE? - HVILKE UTFORDRINGER HAR VI?

13 23.06.2014 VI SNURRER FILM SOM UTGANGSPUNKT I PROBLEMSTILLINGEN OVER? - OG NÅR FILMEN GÅR: - HVORDAN ER MITT FOKUS I KAMPEN? - HVA ER DITT FØRSTE SPØRSMÅL TIL DATTRA DI NÅR HUN KOMMER HJEM FRA KAMP? Fokuser på prestasjon, framgang og FAIR PLAY – ikke på seier eller tap

14 23.06.2014 Fokuser på prestasjon, framgang og FAIR PLAY – ikke på seier eller tap – TIL DISKUSJON -HVOR GODE ER VI TIL Å FOKUSERE PÅ PRESTASJON, FRAMGANG OG FAIR PLAY? -HVORDAN STEMMER KARTET MED TERRENGET? - EN KAMP MED TAP KAN INNEHOLDE BEDRE INDIVIDUELLE OG RELASJONELLE PRESTASJONER ENN I EN KAMP DER LAGET VINNER - LEGG VEKT PÅ SITUASJONENE DER SPILLEREN OG LAGET LYKKES - SELVTILLIT KOMMER IKKE AV SEG SJØL! DEN KOMMER GJENNOM GODE TILBAKEMELDINGER FRA KAMERATER, FORELDRE OG TRENERE - GOD OPPFØRSEL INNAD, MOT MOTSTANDERLAG OG DOMMERE ER LIKE VIKTIG SOM INNSIDEPASNINGEN

15 23.06.2014 Helt til slutt…… Før vi går ut på feltet………

16 23.06.2014 - DEMONSTRASJONSØKT TEMA: FRA 1 : 1 TIL OVERTALLSPILL EN CA. 60-MIN ØKT DER FØLGENDE BILLEDLIGJØRES GJENNOM PRAKSIS: - ”IKKE KØ” – OPTIMAL ORGANISERING OG FLYT - HØYT AKTIVITETSNIVÅ – MANGE BALLBERØRINGER – SETTER SPILLERE I HYPPIGE LÆRINGSSITUASJONER - BARNA FÅR ØVING BÅDE PÅ VALG OG UTFØRELSE - DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHETSPRINSIPPENE SKAL VEKTLEGGES

17 23.06.2014 Fra 1 : 1 til overtallspill – treningsøkta`s oppbygging • OPPVARMING • ”1 MOT 1”, 3 diff. nivå. • HOVEDDEL 1: • ”SPILLE SAMMEN MED”, tre diff. nivå. • HOVEDEL 2: • 1) ”SPILLE MOT”, tre diff. nivå. • 2) ORGANISERE ”SPILLE MOT” MED JEVNBYRDIGHET I KAMPEN • ØKTAS SISTE DEL: • ”AVSLUTNINGER PÅ MÅL”, 3 diff. nivå.

18 23.06.2014 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET - VIRKEMIDLER FOR TRYGGHET OG MESTRING I DIN KLUBB HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED GOD DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET I DIN KLUBB? - VI SNURRER FILM SOM UTGANGSPUNKT FOR IDEER OG DISKUSJON FOR SPØRSMÅLET OVER.VI SNURRER FILM SOM UTGANGSPUNKT FOR IDEER OG DISKUSJON FOR SPØRSMÅLET OVER. - NÅR DU SER FILMSNUTTEN - TANKEPROSESS: - HVILKE VIRKEMIDLER HAR VI I KLUBBEN? - HVOR HAR VI FORBEDRINGSPOTENSIALE?

19 23.06.2014 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET - VIRKEMIDLER FOR TRYGGHET OG MESTRING I DIN KLUBB – TIL DISKUSJON HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED GOD DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET I DIN KLUBB? - STEMMER KARTET MED TERRENGET I DIN KLUBB? - UTNYTTES BANEAREALET OPTIMALT OG RETTFERDIG? - HVEM TRENER SAMTIDIG – HELE ÅRSKULL – ÅRSKULL OVER OG UNDER? - GJENNOMFØRER KLUBBEN TRENINGER BASERT PÅ FRIVILLIGHET OG MOTIVASJON? - HVOR LANG ER FOTBALLSESONGEN I DIN KLUBB? - HVILKE TILTAK KAN VI IVERKSETTE? - HVILKE UTFORDRINGER HAR VI?

20 23.06.2014 BARNEFOTBALLKVELDEN OPPFØLGING ETTER BARNEFOTBALLKVELDEN: 1) KLUBBENS BREDDESTYRE ARRANGERER EN OPPFØLGINGSKVELD DER VIRKEMIDLER FOR Å FÅ TIL EN ENDA BEDRE BARNEFOTBALL I KLUBBEN ER TEMA:” VEIEN VIDERE – KONSEKVENSER FOR KLUBBEN?” STIKKORD: - SPORTSPLAN - TRENERFORUM - TRENERKOORDINATOR 2) DELTAKERENE ”OPPFORDES” TIL Å TA BARNEFOTBALLKURSET (TIDLIGERE ”AKTIVITETSLEDERKURSET”)


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELD HOMMELVIK 11.MARS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google