Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskerettighetene Historiske perspektiver Lars Gunnar Lingås, fil dr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskerettighetene Historiske perspektiver Lars Gunnar Lingås, fil dr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskerettighetene Historiske perspektiver Lars Gunnar Lingås, fil dr

2 Filosofiske forutsetninger Romerretten (Cicero: salus populi suprema lex) Renessansehumanismen (foreningen mellom antikkens filosofi og kristendommen og oppdagelsen av individets verdighet (Pico della Mirandola) Naturretten (stoikerne, Cicero, John Locke, Thomas Jefferson) Universalismen (Elleonor Roosvelt)

3 Historiske begivenheter Magna Carta (England 1215) – rettstatstenkningen tar de første skritt Religionskrigene i Europa på 1600-tallet (behovet for fred og trygghet gjennom sikring av grupper) De første borgerlige liberale revolusjoner (Bill of Right 1689, Den amerikanske uavhengighetserklæring 1776, den franske menneskerettighetserklæring 1789)

4 Folkeretten og rettsstatsprinsippene Det folkerettslige gjensidighetsprinsippet (Westfalenfreden 1648) som sikret vern av: –Statsborgere fra andre land –Religiøse grupper –Mennesker med annen geografisk opprinnelse Rettstatsprinsippene i de nasjonale konstitusjonene på 1800-tallet i Europa Folkeforbundet eller Nasjonenes forbund (Versaillestraktaten 1919) og dets sammenbrudd

5 Litt om folkerettens prinsipper Basert på sedvane, politisk konsensus, anerkjente rettsprinsipper og traktater (bilaterale og multilaterale) Ufullstendig rettsorden, ingen lovgiver FN har dog egen Folkerettskommisjon Konvensjoner og traktater gir likevel regler for staters plikter og rettigheter i krig og fred. Statene er de opprinnelige rettssubjektene, men individer er blitt det mer og mer (Nürnbergdommene for eksempel)

6 Fra borgerskapets menn til alle Arbeiderbevegelsens krav på 1800- og 1900-tallet (likhetskravet, videre demokratisering, ILO 1919) Kvinnesaken (Wollstonecraft 1792 – kvinnekonvensjonen 1979) Kampen mot slaveriet (1807-1868) Barnesaken (1989)

7 Tenkningen 1945 Det iboende menneskeverd gir en egen dynamikk som definerer det egne individuelle rettighetssubjekt I første rekke beskyttelse av minoriteter ut fra: –Religion og livssyn –Rase –Etnisitet –Kjønn

8 Begrunnelser for Menneskerettigheter Samfunnskontrakt (John Locke-tradisjonen) Behovsdekning (rasjonalisme) Naturrett (Cicero og mange opplysningsfilosofer) Religiøs naturrett (Imago Dei, nestekjærlighet) Internasjonal konsensus mellom sivilisasjoner

9 De tre generasjonene av menneskerettigheter Første generasjon: de borgerlige erklæringene (sivile og politiske i sin karakter) Andre generasjon: likhetsorienterte bestemmelse (økonomiske, sosiale, kulturelle rettigheter) Tredje generasjon: kollektive rettigheter


Laste ned ppt "Menneskerettighetene Historiske perspektiver Lars Gunnar Lingås, fil dr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google