Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskerettigheter i teori og i praksis Torbjørn L. Knutsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskerettigheter i teori og i praksis Torbjørn L. Knutsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskerettigheter i teori og i praksis Torbjørn L. Knutsen

2 INNHOLD  Menneskerettigheter i teorien ◦ Opprinnelse ◦ Innhold  Menneskerettigheter i praksis ◦ I folkeretten ◦ Kontrollapparatet

3 Teoretiske perspektiver  Opprinnelse  Religiøse røtter ◦ Kristendommen ◦ Kvekerne  Sekulære røtter ◦ Opplysningstiden ◦ Kontraktfilosofien

4 Teoretiske perspektiver  Kritikere  Jeremy Bentham: ◦ ”nonsense on stilts”  Karl Marx ◦ ”borgerlige ideologi”

5 Teoretiske perspektiver  Menneskerettighetenes innhold  USAs uavhengighetserklæring  Declaration of Independence (1776) ◦ Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Vi mener at regjeringer er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettighetene, og at de bygger sin rett til å styre på samtykke fra dem de styrer over.  Sivile og politiske rettigheter  Lover som vernet om rettighetene  Høyesterett som garantist

6 Teoretiske perspektiver  Den franske menneske- og borgerrettighetserklæring (1789)  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  Sivile og politiske rettigheter

7 Teoretiske perspektiver  Den russiske revolusjon og den sovjetiske grunnlov (1917) ◦ Politiske rettigheter (ytring, organisasjon, tro) ◦ Økonomiske og sosiale rettigheter ◦ Sosiale plikter  Ingen lover som vernet rettighetene;  Staten som garantist

8 Teoretiske perspektiver  Den universelle menneskerettighetserklæring  FN (Verdenserklæringen - 1948)  Bakgrunnsarbeidet ◦ Kommisjon - ◦ Eleanor Roosevelt (USA) ◦ Jacques Maritain og René Cassin (Frankrike) ◦ Charles Malik (Libanon) ◦ P.C. Chang (Kina) ◦ … og mange fler

9 Teoretiske perspektiver  Rene Cassin: MRE er et gresk tempel:  Fundamentet (art 1 & 2): verdighet, frihet, likhet og brorskap  Trappen: MREs hensikt  Fire søyler: ◦ 1. (art 3-11): individets rettigheter – liv og eiendom ◦ 2. (art 12-17): individets rettigheter i samfunnet ◦ 3. (art 18-21): offentlige og åndelige friheter ◦ 4. (art 22-27): sosiale, øk. og kulturelle friheter  Overbygning: Individets plikter til samfunnet

10  Inneholder både sivile og sosiale rettigheter ◦ Søyle 1-2 ◦ Søyle 4  Vanskelig å kombinere  - særlig under Den kalde krigen…

11 Teoretiske perspektiver  16 desember 1966:  To menneskerettighetsdokumenter: ◦ - The International Covenant on Civil and Political Rights (SR) ◦ - The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ØSK)

12 Menneskerettigheter i praksis  Folkeretten  Kontrollorganer

13 Praksis: Folkeretten  Konteksten:  Etter andre verdenskrig  Etter holocaust

14 Praksis: Konteksten  Grunnlaget for folkerettens menneskerettighetspraksis:  FN  Nürnbergdommene (november 1946)  Folkemordkonvensjonen (09-12-1948)  MRE: Den universelle menneske- rettighetserklæring (10-12-1948)  Fire Genevekonvensjoner (mars 1949)

15 Praksis: Vedtaket  FNs Generalforsamling 10-12-1948: ◦ 48 av FNs medlemsstater stemte for ◦ 0 stemte mot ◦ 8 avholdt seg fra å stemme:  Sør-Afrika  Saudi-Arabia  Jugoslavia  Sovjetunionen  + 5 sovjetiske lyderiker ( Hviterussland, Polen, Tsjekkoslovakia, Ukraina )

16 Praksis: Status  Folkerettens kilder: ◦ Traktater ◦ Sedvanerett  Menneskerettighetserklæringen ◦ Et politisk (ikke juridisk) dokument ◦ En erklæring, ikke en traktat ◦ Retningsgivende ◦ Men: Innlemmet i folkerettens sedvane ◦ Kontrolleres: universelt, regionalt, frivillig

17 Praksis: Kontrollorganer  Universelle kontrollorganer:  FN ◦ MR-kommisjonen  1948 - ECOSOC ◦ Menneskerettighetsrådet  2006 – Generalforsamlingen  Stående organ ◦ Kontroll  Overvåkning  Håndheving

18 Praksis: Kontrollorganer  Regionale kontrollorganer ◦ Amerika (OAS) ◦ Europa (CE) ◦ Afrika (AU) ◦ Asia ◦ Muslimske verden

19 Praksis: Overvåking  Frivillige kontrollorganer  Medlemsstatene ◦ Kontrollerer seg selv ◦ Kontrollerer hverandre  MR som del av utenrikspolitikken  MR-avdeling i UD  Frivillige organisjoner ◦ Human Rights Watch ◦ Amnesty International

20  The End

21 Kilder:  Nettkilder:  Amnesty International ◦ http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/utdanning  Bøker:  Andrew Clapham (2007) Human Rights: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press  ”Internasjonale menneskerettigheter” kap. 13 i Morten Ruud & Geir Ulfstein (2006) Innføring i folkerett. Oslo: Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Menneskerettigheter i teori og i praksis Torbjørn L. Knutsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google