Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskerettigheter i teori og i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskerettigheter i teori og i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskerettigheter i teori og i praksis
Torbjørn L. Knutsen

2 INNHOLD Menneskerettigheter i teorien Menneskerettigheter i praksis
Opprinnelse Innhold Menneskerettigheter i praksis I folkeretten Kontrollapparatet

3 Teoretiske perspektiver
Opprinnelse Religiøse røtter Kristendommen Kvekerne Sekulære røtter Opplysningstiden Kontraktfilosofien

4 Teoretiske perspektiver
Kritikere Jeremy Bentham: ”nonsense on stilts” Karl Marx ”borgerlige ideologi”

5 Teoretiske perspektiver
Menneskerettighetenes innhold USAs uavhengighetserklæring Declaration of Independence (1776) Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Vi mener at regjeringer er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettighetene, og at de bygger sin rett til å styre på samtykke fra dem de styrer over. Sivile og politiske rettigheter Lover som vernet om rettighetene Høyesterett som garantist

6 Teoretiske perspektiver
Den franske menneske- og borgerrettighetserklæring (1789) Déclaration des droits de l’homme et du citoyen Sivile og politiske rettigheter

7 Teoretiske perspektiver
Den russiske revolusjon og den sovjetiske grunnlov (1917) Politiske rettigheter (ytring, organisasjon, tro) Økonomiske og sosiale rettigheter Sosiale plikter Ingen lover som vernet rettighetene; Staten som garantist

8 Teoretiske perspektiver
Den universelle menneskerettighetserklæring FN (Verdenserklæringen ) Bakgrunnsarbeidet Kommisjon - Eleanor Roosevelt (USA) Jacques Maritain og René Cassin (Frankrike) Charles Malik (Libanon) P.C. Chang (Kina) … og mange fler

9 Teoretiske perspektiver
Rene Cassin: MRE er et gresk tempel: Fundamentet (art 1 & 2): verdighet, frihet, likhet og brorskap Trappen: MREs hensikt Fire søyler: 1. (art 3-11): individets rettigheter – liv og eiendom 2. (art 12-17): individets rettigheter i samfunnet 3. (art 18-21): offentlige og åndelige friheter 4. (art 22-27): sosiale, øk. og kulturelle friheter Overbygning: Individets plikter til samfunnet

10 Inneholder både sivile og sosiale rettigheter
Søyle 1-2 Søyle 4 Vanskelig å kombinere - særlig under Den kalde krigen…

11 Teoretiske perspektiver
16 desember 1966: To menneskerettighetsdokumenter: - The International Covenant on Civil and Political Rights (SR) - The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ØSK)

12 Menneskerettigheter i praksis
Folkeretten Kontrollorganer

13 Praksis: Folkeretten Konteksten: Etter andre verdenskrig
Etter holocaust

14 Praksis: Konteksten Grunnlaget for folkerettens menneskerettighetspraksis: FN Nürnbergdommene (november 1946) Folkemordkonvensjonen ( ) MRE: Den universelle menneske- rettighetserklæring ( ) Fire Genevekonvensjoner (mars 1949)

15 Praksis: Vedtaket FNs Generalforsamling 10-12-1948:
48 av FNs medlemsstater stemte for 0 stemte mot 8 avholdt seg fra å stemme: Sør-Afrika Saudi-Arabia Jugoslavia Sovjetunionen + 5 sovjetiske lyderiker (Hviterussland, Polen, Tsjekkoslovakia, Ukraina)

16 Praksis: Status Folkerettens kilder: Menneskerettighetserklæringen
Traktater Sedvanerett Menneskerettighetserklæringen Et politisk (ikke juridisk) dokument En erklæring, ikke en traktat Retningsgivende Men: Innlemmet i folkerettens sedvane Kontrolleres: universelt, regionalt, frivillig

17 Praksis: Kontrollorganer
Universelle kontrollorganer: FN MR-kommisjonen ECOSOC Menneskerettighetsrådet 2006 – Generalforsamlingen Stående organ Kontroll Overvåkning Håndheving FN overvåker og håndehever

18 Praksis: Kontrollorganer
Regionale kontrollorganer Amerika (OAS) Europa (CE) Afrika (AU) Asia Muslimske verden

19 Praksis: Overvåking Frivillige kontrollorganer Medlemsstatene
Kontrollerer seg selv Kontrollerer hverandre MR som del av utenrikspolitikken MR-avdeling i UD Frivillige organisjoner Human Rights Watch Amnesty International

20 The End

21 Kilder: Nettkilder: Amnesty International Bøker:
Bøker: Andrew Clapham (2007) Human Rights: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press ”Internasjonale menneskerettigheter” kap. 13 i Morten Ruud & Geir Ulfstein (2006) Innføring i folkerett. Oslo: Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Menneskerettigheter i teori og i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google