Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På kryss og tvers i historien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På kryss og tvers i historien"— Utskrift av presentasjonen:

1 På kryss og tvers i historien
Hvilke muligheter gir det å ha én bok i undervisningen og ved forberedelse til eksamen? Synnøve Veinan Hellerud

2 På kryss og tvers i historien
Eksempler på gjennomgående temaer Tidslinjer 1+2 egner seg godt til å jobbe med: Å sette noe inn i en historisk sammenheng Demokrati

3 En del i en helhet Å sette en del (et menneske, en familie, et lokalsamfunn) inn i en helhet (en historisk periode, en samfunnstype, en mentalitet) Å sette en person, et lokalsamfunn, en familie inn i en historisk sammenheng Eksempler fra Tidslinjer 1+2: Nærbildetekster

4 Et menneske i historien
Eleven skal kunne presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger Eksempel fra Tidslinjer 1+2: Oppgave om Katarina Jonsdatter side

5

6 Et lokalsamfunn i historien
Eleven skal kunne gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger Eksempel fra Tidslinjer 1+2: Oppgave om Kløfta side

7 Ønsker faksimile: Vis hele oppslaget side ? Deretter: Kilde 1 på side 355 Deretter: hele oppslaget side

8

9 Et lokalsamfunn i historien
Vurderingskriterier for innleveringsoppgave: Du har skrevet en sammenhengende tekst med ryddig struktur og inndeling i avsnitt. Du henviser til kildene underveis og viser hvordan du bruker kildene til å trekke egne slutninger. Du får fram flere endringer på stedet du har undersøkt. Du får fram hvordan disse endringene henger sammen med generelle utviklingstrekk i det norske samfunnet i perioden. Du oppgir til slutt hvilke primær- og sekundærkilder du har brukt.

10 En familie i historien Eleven skal kunne
finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger Eksempel fra Tidslinjer 1+2: s s. 350

11 Demokrati Eleven skal kunne
sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på og 1800-tallet gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen

12 Demokratiet i Athen I Tidslinjer 1+2:
Perspektiver: Arven fra antikken side 50-51 Arbeidsoppgave 3 side 49: Sammenlign styringssystemet i det athenske demokratiet og i den romerske republikken. Hvilke forskjeller og likheter finner du? Metodeoppgave side 74: analysere utdrag av Perikles tale Oppgave på lokus om demokrati da og nå

13 Menneskerettigheter i middelalderen (eller mangel på dem)
I Tidslinjer 1+2: Analyse av Gulatingsloven

14 Ønsker faksimile: Side 158: utdrag av gulatingsloven (hele siden)

15 Menneskerettigheter i middelalderen (eller mangel på dem)
Gulatingsloven kapittel 200: En frigitt trell tar 6 ører i bot for seg i rettsbot, mens sønnen hans tar 1 mark. Bonden tar 12 ører, haulden (odelsbonde på arvet jord) 3 merker. Lendmann og stallare (leder for kongens hird) 6 merker. Jarl og biskop 12 merker. (1 mark = 8 ører = 240 penninger = ca 3 kyr) Fra Tidslinjer 1+2 side 158

16 Menneskerettigheter i middelalderen (eller mangel på dem)
Gulatingsloven kapittel 29: Blot er forbudt, vi skal ikke blote til hedensk gud eller til hauger eller offersteder. Men om noen blir kjent skyldig i det, da har han forbrutt hver penning av godset sitt. Han skal gå til skrifte og bøte til Krist. Men om han ikke vil det, da skal han fare ut av vår konges land. Fra Tidslinjer 1+2 side 158

17 Opplysningstida og framover
I Tidslinjer 1+2: Arbeidsoppgave side 185: Hvilke likheter finner du mellom Bill of Rights (1689) og John Lockes samfunnskontrakt? Perspektiver side : Gjelder menneskerettighetene for alle? Så langt eldre historie! Deretter: kapittel 12: Demokrati og Nasjon + kapittel 13: Demokratisering og nasjonsbygging i Norge Oppgave lokus om menneskerettigheter

18 Demokrati til eksamen Ordet demokrati stammer fra antikkens Hellas og betyr folkestyre. Men hvem er “folket”? Hvordan har ideen om demokrati utviklet seg gjennom historien? Gi eksempler fra ulike tidsperioder og ulike land.

19 Religion til eksamen I middelalderen var det en maktkamp mellom kirke og stat, men det finnes også mange andre eksempler i historien på konflikter mellom religiøs og verdslig makt. Finn ett eksempel fra eldre tid og ett fra moderne tid som viser dette.

20


Laste ned ppt "På kryss og tvers i historien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google