Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering Opplevelsessenteret Hvite Busser. Krig er forbudt FN-pakten, artikkel 2, paragraf 4 ”Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering Opplevelsessenteret Hvite Busser. Krig er forbudt FN-pakten, artikkel 2, paragraf 4 ”Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering Opplevelsessenteret Hvite Busser

2 Krig er forbudt FN-pakten, artikkel 2, paragraf 4 ”Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål”. Tre unntak:Selvforsvarskrig Beslutning i Sikkerhetsrådet Samtykke

3

4 De ulike konfliktene  Internasjonal humanitærrett  Internasjonal sedvanerett  Menneskeret- tighetene Internasjonal væpnet konflikt Ikke-internasj. væpnet konflikt Interne uroligheter

5 5 Hva er en ”internasjonal forbrytelse”? Krigsforbrytelser Folkemord Forbrytelser mot menneskeheten

6

7 Krigsforbrytelser Utgangspunkt: straffrihet for lovlige krigshandlinger. Ikke ethvert brudd på krigens regler anses som krigsforbrytelser. Krigsforbrytelser er drap av sivile og andre ikke-stridende og andre alvorlige krenkelser av den internasjonale humanitærretten som er begått i forbindelse med væpnet konflikt. Definisjon av krigsforbrytelser finnes i Genèvekonvensjonene av 1949, statuttene til Den internasjonale straffedomstolen og den norske straffeloven

8

9 Folkemord Folkemord er drap, grove legemskrenkelser mv. begått i hensikt helt eller delvis å utrydde en nasjonal nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan. Kan også finne sted i fredstid og mot landets egne borgere. Definisjon av folkemord finnes i folkemordkonvensjonen av 1948, statuttene til Den internasjonale straffedomstolen og den norske straffeloven.

10

11 Forbrytelser mot menneskeheten Forbrytelser mot menneskeheten er drap eller andre grove forbrytelser som inngår som et ledd i et utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning. Forbrytelsen kan også finne sted i fredstid og mot landets egne borgere. Definisjon av forbrytelser mot menneskeheten finnes i statuttene til Den internasjonale straffedomstolen og den norske straffeloven

12 Et endret konfliktbilde Konflikter mer komplekse, løsninger vanskeligere å nå Etnisitet og religiøsitet brukt som politisk middel Nye væpnede aktører, sammenblanding av kriminalitet og væpnet konflikt Ny og mer avansert våpenteknologi Lett tilgjengelighet av håndvåpen

13 Et endret konfliktbilde Humanitær hjelp brukt som politisk/militært våpen Sivile firmaer tar over militære oppgaver Transnasjonale terror nettverk ’Krigen’ mot terror: –svekking av det individuelle rettsvern –Sammenblanding av ’ius ad bellum’ og ’ius in bello’

14 Konflikt – krever politiske løsninger

15 …og humanitær innsats


Laste ned ppt "Oppsummering Opplevelsessenteret Hvite Busser. Krig er forbudt FN-pakten, artikkel 2, paragraf 4 ”Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google