Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKTIVITET Maj-Tove Meling 05.10.05 KULL 2005. UNDERVISNINGSOVERSIKT Aktivitet Immobilitet Komplikasjonar ved immobilitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKTIVITET Maj-Tove Meling 05.10.05 KULL 2005. UNDERVISNINGSOVERSIKT Aktivitet Immobilitet Komplikasjonar ved immobilitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKTIVITET Maj-Tove Meling 05.10.05 KULL 2005

2 UNDERVISNINGSOVERSIKT Aktivitet Immobilitet Komplikasjonar ved immobilitet

3 HENDERSON ”Sykepleierens unike funksjon er å bistå den enkelte, syk eller frisk, med å utføre aktiviteter for å fremme eller gjenvinne helsen (eller til å oppnå en fredelig død) som han ville utføre på egenhånd hvis han hadde den nødvendige styrken, viljen eller kunnskapen, og å gjøre dette på en måte som hjelper ham til å bli selvhjulpen så snart som mulig.” 1995

4 WHO`S definisjon av helse ”Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk, mental og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet”

5 Aktivitet Bevegelse Frihet Fysisk Psykisk Sosialt Åndeleg

6 Aktivitet HelseVelvære

7 Forutsetninger for aktivitet Ernæring Søvn muskler Skjelettsystem Nerver Motivasjon Interesse

8 BARN Lek Motorisk utvikling Sosialutvikling

9 ELDRE Arbeid Fritid Familie Økonomi

10 Aktivitet MotivasjonIndre og ytre

11 ADL Har betydning for vår eksistens, utvikling og trivsel.

12 ELDRE Muskelstyrke og muskulær utholdenhet blir nedsatt Koordinasjonsevnen endres Muskelcellene forminskes ved nedsatt bruk eller fordi dei har mista nerveforsyningen Enzymaktiviteten blir mindre og muskelkontraksjonen blir prega av treighet Beinskjørhet blir ein følge av tap av mineraler i knoklar og ledd Lungekapasiteten avtar Ledning av nerveimpulser blir svekka

13 ALDER Kan føra til sosial isolasjon med tap av arbeid, omgongskrets, venner og slektninger. Nedsatt mobilitet Lite stimulerande kvardag Resignasjon Depresjon Kronisk sjukdom og smerter Virkning og bivirkning av medikamenter.

14 BEINSKJØRHET Kan føra til lårhalsbrudd Håndleddsbrudd Kompresjonsfraktur Kva innverknad kan dette få for aktiviteten?

15 AVGRENSINGAR Alder Sjukdom Behandling Innlegging

16 IMMOBILITET

17 Grad og varighet er varierande

18 VENEPUMPA Klaffene i venen gjør at blodet berre blir pressa i retning av hjarta. Musklane virkar som ei venepumpe. Har innverknad på tømming av blodet i underekstremitetane

19 LEDD Leddkapselen kan skrumpa inn ved inaktivitet

20 GJENOPPTRENING Avhengig av sansane Stimuli Aktive og passive øvingar Motivasjon og belønning Over- og understimulering

21 KROPPSSTILLINGAR Ståande Sitjande Liggjande

22 SENGELEIET Treng hjelp av sjukepleiar eller anna personell Behandling Opptrening

23 PASIENTEN Identitet Sjølvbilete

24 KVEN ER MEST UTSATT FOR KOMPLIKASJONAR VED IMMOBILITET? Dei bevisstlause Sansesvikt Motoriske lammelser Senil demente Dei avkrefta Djupe depresjonar I narkose fuktighet Tynne pas. Overvektige pas.

25 KOMPLIKASJONAR VED IMMOBILITET Skjelettkomplikasjonar Muskelkomplikasjonar Hjarte- og kretsløpskomplikasjonar Respirasjonsproblem Hudproblem Problem med magetarmkanalen Manglande matlyst Urinveiskomplikasjonar Stoffskifteendringar Psykososiale endringar

26 PAS. ER UTSATT FOR KOMPLIKASJONAR GRUNNA IMMOBILITET DATASAMLING PROBLEMFORMULERING SJUKEPLEIEFAGLEG VURDERING MÅL RESSURSER TILTAK/ (intervensjonar) EVALUERING

27 PAS. ER UTSATT FOR SKJELETTKOMPLIKASJONAR VED IMMOBILITET FYSIOLOGI PRINSIPP FOR PLEIE

28 FYSIOLOGI PRINSIPP FOR PLEIE PAS. ER UTSATT FOR MUSKELKOMPLIKASJONAR VED IMMOBILITET

29 PAS. ER UTSATT FOR HJARTE-OG KRETSLØPSKOMPLIKASJONAR VED IMMOBILITET FYSIOLOGI PRINSIPP FOR PLEIE

30 PAS. ER UTSATT FOR RESPIRASJONSPROBLEM VED IMMOBILITET FYSIOLOGI PRINSIPP FOR PLEIE

31 PAS. ER UTSATT FOR HUDPROBLEM VED IMMOBILITET FYSIOLOGI PRINSIPP FOR PLEIE DATASAMLING PROBLEMFORMULERING MÅL:At pas. har heil hud. RESSURS

32 TILTAK TRYKKAVLASTNING – td snuliste MOBILISERING, td sitja opp ½ t. x2 UTSTYR – hjelpemiddel, td madrass OBSERVASJONAR – td under stell KOST SAMARBEID MED PAS MOTIVERA OG OPPMUNTRA PAS

33 EVALUERING Er målet nådd – behovet dekka/problemet løyst Er tiltaka utført – evt. kvifor ikkje – evt. nye tiltak Årsak til at situasjonen blei slik.

34 PAS. ER UTSATT FOR PROBLEM MED MAGE-TARMKANALEN GRUNNA IMMOBILITET FYSIOLOGI PRINSIPP FOR PLEIE

35 PAS. ER UTSATT FOR URINVEISKOMPLIKASJONAR VED IMMOBILITET FYSIOLOGI PRINSIPP FOR PLEIE

36 PAS. ER UTSATT FOR STOFFSKIFTEENDRINGAR VED IMMOBILITET FYSIOLOGI PRINSIPP FOR PLEIE

37 Kva tyder sjukdomen? Kva kan eg? Kva tyder sjukdommen for kvardagen og framtida mi? PRINSIPP FOR PLEIE PSYKOSOSIALE ENDRINGAR VED IMMOBILITET

38 LITTERATURLISTE Mekki, T.E., Pedersen, S. (2004) Sykeleieboken 1. Oslo. Akribe AS Kristoffersen, N. Jahren (1996) Generell sykepleie 1. Oslo. Universitetsforlaget AS Praksiserfaringer

39


Laste ned ppt "AKTIVITET Maj-Tove Meling 05.10.05 KULL 2005. UNDERVISNINGSOVERSIKT Aktivitet Immobilitet Komplikasjonar ved immobilitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google