Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivepedagogikk 13.09.07 A1A. Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43) ”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivepedagogikk 13.09.07 A1A. Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43) ”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivepedagogikk 13.09.07 A1A

2 Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43) ”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære”

3 Noen kompetansemål (LK06 s.44-48) 2. kl: bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping 4. kl: skrive fortellinger, dikt, brev og sakspreget tekst vurdere og sammenlikne egne og andres tekster

4 7. kl: bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving vudere sterke og svake sider ved egne og andres tekster 10. kl: lese og skrive tekster i ulike sjangrer, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikler, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri vudere egne tekster og egen språkutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

5 Hva er en tekst? Inngår i kommunikasjon eller språklig samhandling Bærer av mening Sammenheng Styrt av tekstnormer (eller sjangrer) (Vagle m.fl. 1993)

6 Tekst i kontekst Kontekst Situasjonskontekst Kulturell kontekst Tekstuell kontekst - intertekstualitet Diskurs: tekst i kontekst

7 Skriving som sosial samhandling – noen konsekvenser Barnet skal få oppdage at skrift er kommunikativt Eleven – eller forfatteren - eier teksten Forfatteren skal få skrive ”faktiske tekster” Teksten skal ha en reell mottaker

8 Mottakeren bør ha mulighet til respons Læreren som tilrettelegger og språkkonsulent

9 Ulike tilnærminger til skriveopplæring Lære å skrive gjennom å studere hvordan andre skriver. Fokus på tekstmønstre Lære å skrive ved å skrive. Kreativ skriving, 70-/80-tallet i norsk skole, fra am. ekspressiv skriving Lære å skrive med veiledning når vi skriver. I norsk skole fra 80-tallet, fokus på skriveprosessen, fra am. POS

10 En modell for skriveopplæring: Prosessorientert skriving (POS) Det pedagogiske og språkteoretiske grunnlaget Det konstruktivistiske kunnskapssynet som grunnlag: Eleven er aktiv "bygger" av kunnskap. Fokuset ligger på den enkelte elevs individuelle læring. Det sosiokulturelle perspektivet: Skriving og læring som sosial samhandling. Viktige begreper er Den proksimale utviklingssonen (vekstsonen) (Vygotsky) og Stillasbygging (Bruner)

11 POS som metode Å lære å skrive (se vedlegg) Førskriving Skriving - omskriving Respons – evaluering Lærerrespons Egenrespons Elevrespons Publisering Hva gjør vi med rettingen?

12 Å skrive for å lære Tenkeskriving Presentasjonsskriving


Laste ned ppt "Skrivepedagogikk 13.09.07 A1A. Grunnleggende ferdigheter i faget (LK06 s. 43) ”Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google