Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltakende læring. Rammeplanens utfordringer: Barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter En engasjert, kunnskaps- rik og ansvarsfull voksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltakende læring. Rammeplanens utfordringer: Barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter En engasjert, kunnskaps- rik og ansvarsfull voksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltakende læring

2 Rammeplanens utfordringer: Barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter En engasjert, kunnskaps- rik og ansvarsfull voksen

3 Barns medvirkning FN’s barnekonvensjon Nyere barn- og barndoms- forskning Et nyere syn på barn

4 Barns medvirkning:  EN RETTIGHET  EN ETISK HOLDNING  ET DEMOKRATISK PROSJEKT  EN MULIGHET FOR DEMOKRATISK PRAKSIS

5 Berit Bae sier: ”En måte å oppfatte barns rett til medvirkning er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning for fellesskapet” (2006 – upublisert)

6 Å gjøre barns kompetanse gyldig – og gi en stemme til alle barn

7 Å medvirke…..? Hva handler det om? Å velge? Å bestemme? Selvbestemmelse Retten til å være seg selv? Å bli lyttet til? Å virke med? Å få sin stemme hørt Å bli regnet med og lyttet til i fellesskapet …. Kulturelle uttrykk?

8 Når barn blir invitert til å medvirke, hva sier de selv: De liker å ha venner, noen å leke med De liker å bestemme over seg selv De liker ikke aktiviteter som er veldig styrt av voksne De liker ikke når andre barn er slemme mot dem, biter og slår De liker ikke å få kjeft Fra Berit Bae: Å se barn som subjekter (2004)

9 Barnehagen som læringsmiljø Må oppleves meningsfylt for de som deltar Må ha et innhold Må gi aktørene mulighet til deltakelse Krever deltakelse på ulike måter Jevnaldringene (peers) har stor betydning for hverandres læringsprosesser

10 Gode læringsprosesser i barnehagen Mening  Engasjement, innlevelse, motivasjon, relasjon, kunnskap, innhold Fellesskap  Det nett av deltakelse som vi definerer som verd å delta i, og som vi defineres inn i Identitetsdannelse  Hvem vi er og hvem vi blir i relasjon til andre og i relasjon til den aktivitet eller handling vi deltar i

11 Et sosiokulturelt syn på læring: Læring er uatskillelig fra sosiale sammenhenger og sosiale praksiser. Vi er forankret i en historie, en kultur og et fellesskap. Læringen kan ikke skilles fra den situasjon vi lærer i, eller den relasjon vi har til det vi lærer.

12 Deltakende læringsprosesser

13 Et etterutdanningsprogram for Re, Hof, Lardal og Andebu kommuner om implementering av rammeplan for barnehagen Samlinger for hele personalet  Ledes av Høgskolen i Vestfold  Innslag fra barnehagene i kommunene Veildninger i nettverksgrupper Samlinger for pedagogene  Ledes av Høgskolen i Vestfold  Innslag fra pedagogene i kommunene

14 Nettverksarbeid og veiledning Målsetning: Bidrar til refleksjon over ny kunnskap og til framdriften i prosjektarbeidene med barn Deltagelse: Førskolelærere som deltar i etterutdanningen vedr. implementering av rammeplanen. Hver nettverksgruppe kan bestå av inntil tre barnehager, maks 8-9 deltagere i hvert nettverk.

15 Forpliktelser: Førskolelærerne deltar på 4 nettverksamlinger. I forkant av nettverksamlingen, 2-3 dager, sender hver barnehage ett veiledningsgrunnlag til de andre barnehagene og til faglærerer. Veiledningsgrunnlaget fokuserer på spørsmål knytet til ett av prosjektarbeidene med barn, eller det løfter fram spørsmål som gjelder flere av prosjektarbeidene.

16 Innhold: Hver barnehage får ca. 50 min. hvor det fokuseres på veiledningsgrunnlaget sendt inn av gjeldende barnehage. Faglærer leder veiledningen og suppleres av de andre barnehagene som har rollen som ”kritiske venner”. En ”kritisk venn” stiller utforskende spørsmål. Hver barnehage velger én ”kritisk venn” til hvert veiledningsgrunnlag. Hver veiledningssamtale avsluttes med at gjeldende barnehage reflekterer over eget veiledningsutbytte og videre framdrift i sitt prosjektarbeid med barn.

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Deltakende læring. Rammeplanens utfordringer: Barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter En engasjert, kunnskaps- rik og ansvarsfull voksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google