Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltakende læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltakende læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltakende læring

2 Rammeplanens utfordringer:
Bhg. ..skal gi utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskaper og ferdigheter Bhg. skal gi barna grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder Barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter En engasjert, kunnskaps- rik og ansvarsfull voksen Barns medvirkning

3 Barns medvirkning FN’s barnekonvensjon
Nyere barn- og barndoms-forskning Et nyere syn på barn

4 Barns medvirkning: EN RETTIGHET EN ETISK HOLDNING
ET DEMOKRATISK PROSJEKT EN MULIGHET FOR DEMOKRATISK PRAKSIS

5 Berit Bae sier: ”En måte å oppfatte barns rett til medvirkning er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning for fellesskapet” (2006 – upublisert)

6 Å gjøre barns kompetanse gyldig – og gi en stemme til alle barn

7 Å medvirke…..? Hva handler det om? Å velge? Å bestemme?
Selvbestemmelse Retten til å være seg selv? Å bli lyttet til? Å virke med? Å få sin stemme hørt Å bli regnet med og lyttet til i fellesskapet …. Kulturelle uttrykk?

8 Når barn blir invitert til å medvirke, hva sier de selv:
De liker å ha venner, noen å leke med De liker å bestemme over seg selv De liker ikke aktiviteter som er veldig styrt av voksne De liker ikke når andre barn er slemme mot dem, biter og slår De liker ikke å få kjeft Fra Berit Bae: Å se barn som subjekter (2004)

9 Barnehagen som læringsmiljø
Må oppleves meningsfylt for de som deltar Må ha et innhold Må gi aktørene mulighet til deltakelse Krever deltakelse på ulike måter Jevnaldringene (peers) har stor betydning for hverandres læringsprosesser

10 Gode læringsprosesser i barnehagen
Mening Engasjement, innlevelse, motivasjon, relasjon, kunnskap, innhold Fellesskap Det nett av deltakelse som vi definerer som verd å delta i, og som vi defineres inn i Identitetsdannelse Hvem vi er og hvem vi blir i relasjon til andre og i relasjon til den aktivitet eller handling vi deltar i

11 Et sosiokulturelt syn på læring:
Læring er uatskillelig fra sosiale sammenhenger og sosiale praksiser. Vi er forankret i en historie, en kultur og et fellesskap. Læringen kan ikke skilles fra den situasjon vi lærer i, eller den relasjon vi har til det vi lærer.

12 Deltakende læringsprosesser
Utviklingsarbeid/ etterutdanning for personalet Prosjektarbeid med barn

13 Samlinger for hele personalet
Et etterutdanningsprogram for Re, Hof, Lardal og Andebu kommuner om implementering av rammeplan for barnehagen Samlinger for hele personalet Ledes av Høgskolen i Vestfold Innslag fra barnehagene i kommunene Veildninger i nettverksgrupper Samlinger for pedagogene Innslag fra pedagogene i kommunene

14 Nettverksarbeid og veiledning
Målsetning: Bidrar til refleksjon over ny kunnskap og til framdriften i prosjektarbeidene med barn Deltagelse: Førskolelærere som deltar i etterutdanningen vedr. implementering av rammeplanen. Hver nettverksgruppe kan bestå av inntil tre barnehager, maks 8-9 deltagere i hvert nettverk.

15 Forpliktelser: Førskolelærerne deltar på 4 nettverksamlinger. I forkant av nettverksamlingen, 2-3 dager, sender hver barnehage ett veiledningsgrunnlag til de andre barnehagene og til faglærerer. Veiledningsgrunnlaget fokuserer på spørsmål knytet til ett av prosjektarbeidene med barn, eller det løfter fram spørsmål som gjelder flere av prosjektarbeidene.

16 Innhold: Hver barnehage får ca. 50 min. hvor det fokuseres på veiledningsgrunnlaget sendt inn av gjeldende barnehage. Faglærer leder veiledningen og suppleres av de andre barnehagene som har rollen som ”kritiske venner”. En ”kritisk venn” stiller utforskende spørsmål. Hver barnehage velger én ”kritisk venn” til hvert veiledningsgrunnlag. Hver veiledningssamtale avsluttes med at gjeldende barnehage reflekterer over eget veiledningsutbytte og videre framdrift i sitt prosjektarbeid med barn.

17 En kort samling med alle førskolelærerne
Takk for oppmerksomheten! En kort samling med alle førskolelærerne for å avtale veildeningsgrupper og tider!


Laste ned ppt "Deltakende læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google