Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturstien Om fag og praksis i førskulelærarutdanning og barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturstien Om fag og praksis i førskulelærarutdanning og barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturstien Om fag og praksis i førskulelærarutdanning og barnehage

2 Aktørar i kulturstien Barna Foreldre og nærmiljø Personale og studentar Faglærarar på høgskulen

3 Element i kulturstien Kulturstien Lokal kultur og landskap Fagleg og pedagogisk praksis Fagleg og pedagogisk teori

4 Kulturstien - eit FoU-prosjekt  Barnas kulturalisering: Korleis kan ein tydeleggjera kulturdimensjonen i barnehagen? Korleis kan ein tydeleggjera kulturdimensjonen i barnehagen?  Studentanes yrkessosialisering: Korleis kan ein innpassa faga i barnehagepraksisen? Korleis kan ein innpassa faga i barnehagepraksisen?

5 Arenaer i førskulelærarutdanninga Studenten Miljø og landskap BarnehagenHøgskulen

6 Modell for kultursamspel Fag- og pedstudium Fysisk kultursti Virtuell kultursti Samfunn og kultur

7 Frå forteljesti til fleirfagleg arena  Det er bare i den narrative modus man kan konstruere en identitet og finne en plass i sin egen kultur. (Jerome Bruner 1996)

8 Frå forteljesti til fleirfagleg arena  kulturstien er ein fleirfagleg arena  ein stad der vaksne formidlar kulturimpulsar til barn: barna mottar inntrykk  ein stad der barna utfaldar seg skapande i forhold til impulsane: barna gir uttrykk  eit nettverk av stader som vert fylte med meining og minne  dokumenterer barnehagen si verksemd

9 Døme på element i kulturstien Eventyr og segner Lokale anekdotar og forteljingar Fablar og ordtak Gåter, vitsar, ellingar Dikt, rim og regler Tradisjonsleikar, rolleleik Naturfenomen som utgangspunkt for fabulering Kulturobjekt som utgangspunkt for forteljing Song og rytmeleik Forming og konstruksjonsleik Drama

10 Barnas kultursti Personleg identitet Sosial kompetanse Leik og læring Lokal identitet

11 Barnas kultursti  Lokal identitet. Bli kjent med: Lokale stader Lokale stader Lokale hendingar Lokale hendingar Lokale forteljingar, songar, leikar Lokale forteljingar, songar, leikar Lokale ord og stadnamn Lokale ord og stadnamn Lokale skikkar Lokale skikkar etc etc

12 Barnas kultursti  Personleg identitet: Gjera erfaringar med menneske og stader Gjera erfaringar med menneske og stader Utvikla kjensler overfor menneske og stader Utvikla kjensler overfor menneske og stader Sjå seg sjølv som del av ein større samanheng Sjå seg sjølv som del av ein større samanheng Utvikla eigne interesser, eigenskapar og preferansar Utvikla eigne interesser, eigenskapar og preferansar

13 Barnas kultursti  Sosial kompetanse: Ta mot inntrykk frå andre Ta mot inntrykk frå andre Leika og utforska saman med andre Leika og utforska saman med andre Skapa saman med andre Skapa saman med andre

14 Barnas kultursti  Leik og læring. Utvikla: Språkleg kompetanse Språkleg kompetanse Kulturell kompetanse Kulturell kompetanse Estetisk kompetanse Estetisk kompetanse Motorikk Motorikk

15 Barnas kultursti Fysisk leik og uttrykk Utforsking Språkleg leik og uttrykk Formidling

16 Barnas kultursti  Fysisk leiktradisjon og uttrykk: Ball-leikar Ball-leikar Gøymeleikar Gøymeleikar Songleikar Songleikar Leik og forming med materiale Leik og forming med materiale

17 Barnas kultursti  Språkleg leik: Lyd, rim og rytme Lyd, rim og rytme Bokstavar Bokstavar Ord og omgrep Ord og omgrep Gåter, vitsar, tungebrekkarar etc. Gåter, vitsar, tungebrekkarar etc.

18 Barnas kultursti  Formidling: Songar og dikt Songar og dikt Rim og regler Rim og regler Segner og eventyr Segner og eventyr Forteljingar om liv og virke i nærmiljøet Forteljingar om liv og virke i nærmiljøet

19 Barnas kultursti  Utforsking: Natur- og kulturlandskapet Natur- og kulturlandskapet Kulturminne (bygningar, skulpturar etc.) Kulturminne (bygningar, skulpturar etc.) Dyre- og planteliv Dyre- og planteliv Materiale og former Materiale og former Tall Tall Språk Språk


Laste ned ppt "Kulturstien Om fag og praksis i førskulelærarutdanning og barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google