Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tekst- og sjangerteori Astrid Granly

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tekst- og sjangerteori Astrid Granly"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tekst- og sjangerteori Astrid Granly 09.09.08

2 Tekst ?

3 Tekstdefinisjon (Lat.: Textura: Vev)
Askeland m.fl.: Tekst i tale og skrift, Oslo 2003 s 11,12: «Han har ein kommunikativ funksjon og er meiningsberande […] han har òg samanheng.» Berge i Den flerstemmige sakprosaen, Oslo 2001 s 236: «Tekster er ytringer som deltakerne i en viss kultur gir en spesielt avgrenset status eller verdi, der det i kulturen er utviklet tekstnormer som avgjør hvilke ytringer som gis tekstverdi, og hvordan slike tekster ordnes.»

4 Tekstnormer Faste forventningar hos deltakarane i ein språkleg kommunikasjon. Desse forventningane er stabile og varige, dei er konvensjonar. Dei er ikkje ubundne av den kulturen dei finst i, dei er ikkje eviggyldige, men kan endre seg over tid. (Askeland m.fl 2003)

5 Sjanger ”En sjanger er (…) et sterkt og temmelig varig tekstnormkompleks, med mer eller mindre rom for individuelle løsninger” (Vagle 1993)

6 Sjangerkonvensjoner Skaper ressurser og begrensninger
Konstitutive konvensjoner definerer sjangeren Regulative konvensjoner stiller kvalitetskrav til teksten

7 Ulike sjangerinndelinger
Skjønnlitteratur og sakprosa Lyrikk, dramatikk, epikk Forensisk tale, delibirativ tale, epideiktisk tale …..

8 Tidsrelaterte tekster
Tekster som ikke er tidsrelaterte Fiktive tekster: Fortelling Fortellende dikt Skuespill …. Dikt som ikke omhandler hendelser Ikke-fiktive tekster: Refererende fortelling Biografi Rapport Artikkel Utgreiing Intervju

9 Referensiell funksjon
Det Jeg Ekspressiv funksjon Du Appellativ funksjon

10 Forholdet til tid Funksjon/ kommunikasjonssituasjon Personlig eller upersonlig framstillingsmåte

11 Sakprosasjangrer Rapport, referat, reportasje
Hva kjennetegner de ulike sjangrene? Gi eksempler på likheter mellom dem. Gi eksempler på forskjeller mellom dem.

12 Sakprosasjangrer Artikkel, utgreiing, debattinnlegg
Hva kjennetegner de ulike sjangrene? Gi eksempler på likheter mellom dem. Gi eksempler på forskjeller mellom dem.

13 Sakprosasjangrer Intervju, avisinnlegg, essay
Hva kjennetegner de ulike sjangrene? Gi eksempler på likheter mellom dem. Gi eksempler på forskjeller mellom dem.

14 Forbindere i teksten Type forbinder: Mening: Grammatisk kategori:
Eksempler: Additiv Oppramsing, eksemplifisering, utdyping, presisering, reformulering Konjunksjoner: Adverb: Adverbiale uttrykk: og, samt også, videre, dessuten, forresten til og med, på samme måte som, for eksempel Adversativ Kontrast, motsigelse, innrømmelse Subjunksjoner: men enda, selv om derimot, likevel, imidlertid, til tross for, trass i, tvert imot Temporal Tidsforhold da, når, mens, innen, siden så, deretter, etterpå, endelig, da, når, senere, tidligere, samtidig etter en stund, på den tid, ut i de små timer Kausal Årsak, hensikt, følge, betingelse, begrunnelse for, så fordi, da, slik at, hvis derfor, altså, dermed, således på grunn av, følgen av, årsaken til, av den grunn Alternativ eller, enten – eller alternativt


Laste ned ppt "Tekst- og sjangerteori Astrid Granly"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google