Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Analyser en sakprosatekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Analyser en sakprosatekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Analyser en sakprosatekst

2 Kompetansemål gjere greie for eit breitt register av språklege verkemiddel og forklare kva funksjon dei har lese eit representativt utval samtidstekstar, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samisk, og reflektere over innhald, form og formål gjøre rede for argumentasjonen i andre sine tekstar og skrive eigne argumenterande tekstar bruke fagkunnskap og fagterminologi frå eige utdanningsprogram i samtalar, diskusjonar og presentasjonar av skule, samfunn og arbeidsliv bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjonar meistre ulike roller i samtalar, diskusjonar, dramatiseringar og presentasjonar

3 Les teksten «Oslo…the capital of …Oslo» og skriv en retorisk analyse av den.
I dette opplegget brukes tekstkapittelet (2), lesekapittelet (3) virkemiddelkapittelet (kap 6), analysekapittelet (kap 7) og skrivekapittelet (kap 4) i Intertekst.

4 Lesestrategier: Hva skal du oppnå ved å lese teksten?
Hvilke forventninger får du til teksten ved å lese tittelen? Hva tror du teksten vil handle om? Les hele teksten ved å bruke BISON-metoden, beskrevet på side 64. Mens du leser: strek under eller notér deg ord som er vanskelige, eller som du ikke forstår. Diskutér i klassen. Gjenfortell teksten til sidemannen. Hvis du ikke klarer det må du kanskje lese en gang til?

5 Jobb to og to: Hva er retorikk? Slå opp i stikkordsregisteret bak i boka og finn ut hva begrepet innebærer. Hvordan skal du analysere språkbruken i denne teksten? Les om retorisk analyse på side i Intertekst. Bruk skrivekapittelet på side Her finner du skrivestrategier. Planlegg skrivingen deres, hvordan skal dere jobbe for å få til denne analysen?

6 Tenkepause: Vurdering av presentasjonsskrivinga.
Hvilke vurderingskriterier er hensiktsmessige for å evaluere teksten? Diskuter vurdering med lærer og medelever, bruk gjerne Utdanningsdirektoratets kjennetegn på måloppnåelse for karakterer under middels, middels og over middels. ( 2/Norsk_Vg3_og_pabygging_2012_BM.pdf)

7 Hva, hvordan og hvorfor? Diskutér og notér.
Hva handler teksten om? Budskap? Hvem er avsender og mottager? Hva er konteksten rundt teksten; hvor er den publisert, for eksempel? Hvilke av de tre appellformene etos, patos og logos brukes mest? Hvordan og hvorfor er teksten bygget opp som den er; hva ønsker forfatteren å oppnå?

8 La aldri et godt eksempel gå fra deg!
Finn eksempler på etos i teksten. Øv deg på riktig sitatteknikk (hjelp til dette finner du på side ). Finn eksempler på patos i teksten – begrunn hvorfor dette er patos. Finn eksempler på logos i teksten. Eksemplifiser og drøft hvorfor dette er logos.

9 Finn språklige virkemidler!
Bruk virkemiddelkapittelet og lista på side i muntligkapittelet, samt analysekapittelet til å finne språklige virkemidler i teksten, og rydd dem inn under etos, patos og logos. Finnes det skjønnlitterære virkemidler også? Nå burde du og sidemannen ha flere gode eksempler på de tre appellformene OG konkrete eksempler på virkemidler.

10 Planlegg presentasjonsskrivingen – individuelt.
Hva vil du ha med i teksten? Bruk side 189 – huskeliste for sakprosaanalyse. Hvordan vil du rydde elementene inn i innledning, hoveddel og konklusjon? SKRIV i to timer. Neste gang – kameratvurdering av førsteutkast.

11 Sitt sammen 4 og 4 Send den retoriske analysen din ett hakk til venstre. Les og finn tre positive ting og tre ting som kan forbedres eller tydeliggjøres med den andres tekst. Send rundt til alle har lest og kommentert tre tekster. Ta med deg kommentarene og skriv et ferdig utkast til vurdering.

12 Og nå begynner lærerens vurderingsjobb.
Returner til vurderingskriteriene og kravene til teksten. Når eleven får teksten tilbake kan man diskutere karakterene igjen for at sjanger og tekstforståelse virkelig blir repetert og gjennomgått.


Laste ned ppt "Analyser en sakprosatekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google