Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

2 Vanskelighetsnivå: Vanskelighetsgrad: Antall spillere: Antall kort: Meningen med spillet: Ekstrautstyr: 5. trinn og oppover. Spillet er relativt enkelt å forstå, men litt vanskeligere enn ”krig”. 2. Ved flere deltagere spiller man på lag. Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokerne. Hver spiller starter med halve bunken. Å få alle kortene, eller å ha flest kort etter at avtalt spilletid er over. 2 stk. timeglass (1 min.) kan benyttes for å begrense tiden man bruker per runde. Timeglass kan bestilles på www.getsmart.no.

3 Dette spillet er ment for to spillere, men flere kan delta på samme lag. Spillerne starter med halve bunken hver (jokerne er ikke med). Dine kort befinner seg nederst på bildet. I dette spillet er det kun de matematiske verdiene vi skal bruke. De tradisjonelle verdiene, og det faktum at det står ruter, spar osv. har ingen funksjon.

4 Hver spiller legger de to øverste kortene i bunken sin frem på bordet med litt avstand i mellom. Kortene til motstanderen har verdiene -3 og -4 mens du har to niere. De to kortene man har lagt ut angir et intervall. Det er nå om å gjøre å trekke et tredje kort med en verdi innenfor dette intervallet. Men går dette i ditt tilfelle? PS. Dersom du legger ut en verdi med lik verdi som et av kortene dine på bordet, regnes dette som utenfor intervallet.

5 Motstanderen har som nevnt lagt ut verdiene -3 og -4. Det finnes uendelig mange tall som ligger mellom disse tallene. Men i denne kortstokken finnes det ingen desimaltall og det er derfor ikke mulig å trekke en verdi som ligger mellom -3 og -4. I ditt tilfelle, med to niere, er det rett og slett ikke mulig å finne et tall som ligger i mellom. Dersom vi ikke hadde hatt med satsing (kommer snart inn på hva dette innebærer) ville man måtte trukket det tredje kortet og ingen av spillerne hadde klart det som var målet. Da ville det blitt krig. Dersom intervallet er smalt, (få muligheter til å trekke kort med verdi som ligger mellom tallene på bordet), kan man fjerne et av kortene man har lagt ut på bordet. Man kan deretter trekke et nytt fra bunken og legge ut. Men dette ”koster”, man må satse to av kortene sine og legge disse ut på bordet som en del av ”potten”.

6 Her ser vi at du ønsker å satse for å forsøke å øke ditt intervall. Det ene kortet på bordet blir trukket inn og legges til side i en oppsamlingsbunke. Her spiller det ingen rolle hvilket av kortene du trekker inn. Dersom verdiene på kortene er forskjellige, er det svært viktig å tenke seg om før man trekker.

7 Her legger du ut de to ekstra kortene du må ”ofre” til ”potten” for at du skal få lov til å bytte et kort. Før du nå legger ut det siste kortet, må motstanderen bestemme seg for om han også vil satse. Dersom han venter til du har lagt ut, er det for sent..

8 Motstanderen velger også å satse og begynner med å trekke inn et av kortene sine.

9 Motstanderen legger ut to kort i ”potten”.

10 Begge spillerne legger ut ytterligere ett kort (denne gangen med forsiden opp) og får dermed et nytt intervall.

11 Spillerne legger ut hvert sitt kort mellom de to andre kortene og håper at kortet deres har ”riktig” verdi.

12 Motstanderen la ut er kort med verdien -3. Han er meget fornøyd fordi denne verdien ligger mellom verdiene -4 og 2. Matematisk uttrykkes ulikheten slik: -4 < -3 < 2 Du er også heldig og får verdien 6 som er et tall som ligger mellom -1 og 9 på tallinjen. -1 < 6 < 9

13 I og med at begge spillerne klarte å trekke kort med verdi innenfor sitt intervall, blir det krig. Utfallet av krigen bestemmes ved at spillerne trekker ytterligere ett kort og den med høyest verdi vinner krigen. (Man kan eventuelt bestemme at enda et kort skal legges ut i potten før krigen avgjøres).

14 Som vi ser, er det du som ”trekker det lengste strået”. Verdien 2 er større enn -9 og du vinner omgangen! Matematisk skrives ulikheten: 2 > -9

15 Alle utspilte kort går til vinneren av omgangen. Kortene samles i en bunke ved siden av hovedbunken din. (I det du går tom for kort i hovedbunken skal kortene i oppsamlingshaugen stokkes og spilles ut fra).

16 Det er klart for neste omgang. Spillerne legger på ny ut to kort med litt avstand i mellom. Vi ser at du har et intervall som går fra 0 til 6. Motstanderens intervall er smalere og strekker seg fra -1 til 3. Her burde begge spillerne valgt å satse, men likevel gjør de ikke det her.

17 Hver spiller legger ut det tredje kortet sitt. Ditt kort har verdien 3 som ligger mellom 0 og 6. Motstanderen legger ut et kort med verdien -3 som ligger utenfor intervallet fra -1 til 3. Matematisk skrives ulikheten slik: -3 < -1 < 3 Du vinner altså igjen!

18 Alle utspilte kort går til vinneren av omgangen.

19 Den tredje omgangen er begynt og hver spiller har lagt ut to kort. Begge spillerne er fornøyd med intervallene sine slik at det ikke blir noe satsing denne gangen heller. PS. Ditt intervall er ikke spesielt bredt. Kanskje du burde ha satset?

20 Spillerne legger ut det tredje kortet sitt.

21 Motstanderen var heldig og fikk verdien -1 som ligger mellom -3 og 3. Du var derimot uheldig og fikk verdien -6 som ikke ligger mellom 2 og 9. Motstanderen vant denne gangen.

22 Alle utspilte kort går til vinneren. Slik fortsetter spillet til en spiller har vunnet alle kort eller at avtalt spilletid er omme. Dersom en spiller har færre enn tre kort, avgjøres omgangene ved at begge spillere legger opp et kort hver, og den med høyest verdi vinner.


Laste ned ppt "PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google