Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk

3 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold System og bruk System  grammatikk morfologi (ord) syntaks (setninger) fonologi (lyder) semantikk (betydning) Bruk  kommunikasjon, tekst pragmatikk (språkbruk, ytringer)

4 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språk og virkelighet Ved hjelp av språket lærer barnet  å forstå og skape et bilde av virkeligheten  å forstå seg selv og andre  å mene noe om og handle i forhold til virkeligheten  å uttrykke sine tanker og følelser

5 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Dialogferdighet/samspill Hva er språk/hvordan lærer barn språk Språkbruk – hva gjør vi med språket? Språkutvikling og lek

6 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Fra signal til tegn Signal  instinkt  reaksjon  smil, ansiktsuttrykk, lyder, gråt Tegn  sosial overenskomst /konvensjon  forståelse

7 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Begrepsutvikling Tegnet: uttrykk, betydning og referent /sau/ +

8 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språk, tekst og kontekst Kommunikasjonssituasjon (tid, sted, deltakere, medium) Kultur (normer, verdier, verdenssyn) Ytring / tekst mæmmæmmæmmæm

9 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språktilegnelse som samspill Dialog Protodialog Egosentrisk tale (autopoiesis, selvkommunikasjon) Samspillet utvikler barnets  tanker, meninger og følelser  motorikk  forholdet til andre og seg selv

10 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Fins det motargumenter? Noam Chomsky, 1960-tallet:  Språket er først og fremst en biologisk evne  Språket eksisterer kun som system i hjernen og utvikles uavhengig av det sosiale  Språket læres gjennom prøving og feiling (behavoristisk teori) Steven Pinker,The Language Instinct, 1994: In many communities in the world, parents do no indulge their children in Motherese. In fact, they do not speak to their prelinguistic children at all, except for occasional demandes and rebukes. […]. Needless to say, the children in theses communities, overhearing adults and other children, learn to talk.

11 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

12 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språket i bruk Språkfunksjoner – forholdet mellom ytring, avsender, mottaker og objekt Roman Jacobson – 6 grunnleggende språkfunksjoner YTRING I KONTEKST metafunksjon poetisk funksjon JEG ekspressiv funksjon DET referensiell funksjon DU appellativ funksjon kontaktfunksjon

13 10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Kontekst og dialogferdighet Her og nå-kommunikasjon  samme tid og sted  samme opplevelser og hendelser Der og da- kommunikasjon (kontekst må synliggjøres)  ikke samme tid og sted  ikke samme opplevelser og hendelser Særlig når barnet skal lære å skrive må det ha evnen til å dekontekstualisere


Laste ned ppt "10.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Del 1: Språktilegnelse – det tidlige samspillet og språket i bruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google