Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 2 Prosjekter i NVF-utvalg 11, Informasjonssystemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 2 Prosjekter i NVF-utvalg 11, Informasjonssystemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 2 Prosjekter i NVF-utvalg 11, Informasjonssystemer

2 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 3 Prosjekter 2004 -2008 1.Kartlegging av kunder, forventninger, borgernes nytte 2.Digital forvaltning 3.Presentasjon på kart. GIS grensesnitt til IT-systemer 4.Nordisk standard for felles data- og produktmodell 5.Kartlegging av eksisterende vegforvaltningssystemer 6.Info-indeks i Norden, betaling av data 7.Ny relevant IKT for veg- og trafikksektoren 8.WEB-side med rapporter fra vår kartlegging og virksomhet

3 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 4 Vegforvaltnings systemer E-tjenester med brukerfokus Strategiske IKT- tekniske valg Kompetensenettverk NVF11: organisering 2004-2008 Prosjekter Info-støtte for nordisk felles mark Nordisk standard forfelles data- ogproduktmodell Kartlegging av bruker- ogkundegrupperog andre utvalgs forventninger Info-indeks iNordenog betaling av data Kartlegging av eksisterende vegforvaltningssystemer Digital forvaltning Ny relevant teknologifor vegsektoren WEB-side Presentasjon på kart. GIS-grensesnitt til IT-systemer

4 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 5 Prosjekt 1: Kartlegging av kundegrupper, andre utvalgs forventninger, Interessentkartlegging/ borgernes nytte av vegsektoren Prosjektbeskrivelse med kulepunkter Prosjekteiers mål med kulepunkter (Innfrir mål 1 og 2) Hovedmilepeler med ønsket resultat Arbeidsperiode: nov.2004 - høsten 2005 Organisering Prosjektansvarlig: Barbara Deltakere, bidragsytere: Alle i kompetasegruppe e- tjenester Teknologi og produkter, Økonomiske aspekter

5 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 6 Prosjekt 2: Digital forvaltning Prosjektbeskrivelse med kulepunkter Prosjekteiers mål med kulepunkter (Innfrir mål 1, 2 og 3) Hovedmilepeler med ønsket resultat Arbeidsperiode: 2006, 2007 Organisering Prosjektansvarlig/deltakere: hele e-tjenestegruppen Deltakere: Alle i kompetasegruppe e-tjenester Teknologi og produkter Økonomiske aspekter

6 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 7 Prosjekt 3: Presentasjon på kart GIS grensesnitt til IT-systemer Prosjektbeskrivelse med kulepunkter Prosjekteiers mål med kulepunkter Innfrir mål 1,2,3 og 4 Hovedmilepeler med ønsket resultat Arbeidsperiode 2006-2007 Organisering Prosjektansvarlig Frode Deltakere: Eric, Ulf, Dan, hele e-tjenestegruppe Teknologi og produkter Økonomiske aspekter

7 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 8 Prosjekt 4: Nordisk standard for felles data- og produktmodell Prosjektbeskrivelse med kulepunkter Prosjekteiers mål med kulepunkter Innfrir mål 2 og 3) Hovedmilepeler med ønsket resultat Arbeidsperiode 2005-2008 Organisering Prosjektansvarlig: Heiki Deltakere: Dagfin, Idar, Thue Teknologi og produkter Økonomiske aspekter

8 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 9 Prosjekt 5: Kartlegging av eksisterende vegforvaltningssystem Prosjektbeskrivelse med kulepunkter Prosjekteiers mål med kulepunkter Innfrir mål 2 og 3 Hovedmilepeler med ønsket resultat Arbeidsperiode: 2005 – 2006 + kongress Organisering Prosjektansvarlig: Bjørn Deltakere: Per, Matti, hele vegforvalningssystemgruppen Teknologi og produkter Økonomiske aspekter

9 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 10 Prosjekt 6: Info-indeks i Norden, betaling for data Prosjektbeskrivelse med kulepunkter Prosjekteiers mål med kulepunkter ( Prosjekteiers mål med kulepunkter (Innfrir mål 2 og 3) Hovedmilepeler med ønsket resultat Arbeidstid: 2-årsperiode fra 2005Organisering Prosjektansvar: Per, Gunnar Deltakere, bidragsytere Teknologi og produkter Økonomiske aspekter

10 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 11 Prosjekt 7: Ny relevant IKT for veg- og trafikksektoren Prosjektbeskrivelse med kulepunkter Prosjekteiers mål med kulepunkter Innfrir mål: 3 + 4 Hovedmilepeler med ønsket resultat Arbeidsperiode: Starter 2005. Årlig rapportering Organisering Prosjektansvar: Jan Tore/ Dan Deltakere: Barbara, hele nettverksgruppen for IKT- strategiske valg Teknologi og produkter Økonomiske aspekter

11 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 12 Prosjekt 8: NVF 11 WEB Prosjektbeskrivelse med kulepunkter Prosjekteiers mål med kulepunkter (Innfrir mål: 4) Hovedmilepeler med ønsket resultat Arbeidsperiode: Pågår kontinuerlig Organisering Prosjektansvar: Ingrid/Idar Deltakere: Alle Teknologi og produkter Økonomiske aspekter

12 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 13 Eksempel…..

13 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 14 Prosjekt 8: NVF 11 WEB Etablere ny versjon av internetside for utvalg 11, koblet til NVF.org, men med egne sider tilknyttet server Etablere en god design i samarbeid i utvalget Oppdatere nettside Bruke nettsiden som en kanal for NVF11

14 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 15 Prosjekteiers mål: Etablere arena for erfaringsutbytte og kompetanseutvikling (mål 1) Etablere en god kanal for dialog og synliggjøring av virksomheten Presentere nye sider og finne en god arbeidsform Oppdatere sider kontinuerlig Evaluere og forbedre……….……

15 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 16 Hovedmilepeler med ønsket resultat: Etablere ny sider vinteren 2004/2005 Presentere nye sider våren 2005 og finne en god arbeidsform sommeren 2005 Oppdatere sider kontinuerlig Evaluere og forbedre hvert år

16 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 17 Arbeidsperiode: Drift og vedlikehold pågår kontinuerlig Fornyelse vinteren 2004/2005 Ajourføring månedlig

17 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 18 Organisering Prosjektansvar: Ingrid/Idar ….Noe om foredeling av ansvaret Deltakere: Alle..noe om forventningene…..

18 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 19 Teknologi og produkter Kobling mot NVF11.org Servertilknytning Drift Muligheter for innlegging og ajourhold for hver enkelt I forhold til redaktøransvaret

19 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 20 Økonomiske aspekter Drift dekkes av ViaNovas server…..


Laste ned ppt "Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 2 Prosjekter i NVF-utvalg 11, Informasjonssystemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google